ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

7 stappen

Erik van Praag

7 stappen Type: Hardcover
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 115 gram
Aantal Pagina's: 64
ISBN: 90-259-6063-4
ISBN-13: 978-90-259-6063-6
Categorie: Zelfgroei
Richtprijs: € 10,1

Korte Inhoud


De taoïst zegt: iedere reis van duizend stappen begint met de eerste stap. Die is van uitzonderlijk belang. Daarna kun je eigenlijk niet meer terug en volgt de rest vanzelf - als je er tenminste aandacht aan blijft geven. Hetzelfde geldt voor bewustzijnsontwikkeling.

Om je bewustzijn volledig te ontwikkelen moet je er actief aan werken. Hoe je dat kunt doen beschrijft Erik van Praag in zeven stappen, waaronder 'het doel van je leven vinden', 'leven vanuit het hart' en 'aanwezigheid'. De auteur put uit verschillende geestelijke tradities, van christendom tot yoga, en van de oude joodse kabbala tot de boodschap van moderne leraren als Eckhart Tolle en Caroline Myss.

In 7 stappen geeft Erik van Praag de essentie van zijn rijke, spirituele kennis weer. Kernachtig, overzichtelijk en gericht op het leven van alledag.

Erik van Praag is verbonden aan 'The Edge', een internationale school voor leiderschap en spiritualiteit. Eerder schreef hij onder meer 'Spiritueel leiderschap' en - samen met Jan Paul van Soest en Judy McAllister - 'De aarde heeft koorts'.

Uittreksel


Inleiding: waarom bewustzijnsontwikkeling?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst kijken naar wat bewustzijn eigenlijk is. Voor dit boekje versta ik eronder: weet hebben van wat je denkt, voelt en waarneemt, of nog korter: weet hebben van wat je ervaart. Dat houdt ook in dat je dat met anderen kunt delen, want als je weet hebt van iets dan kun je daarover praten - tenzij je een bijzondere handicap hebt die dat onmogelijk maakt.

Bewustzijn houdt dus in dat er een waarnemer is: een 'iemand' in jezelf die gadeslaat wat er in jezelf en om je heen gebeurt. Die waarnemer heeft dus ook het vermogen in het verleden of naar de toekomst te kijken (dat is natuurlijk altijd de toekomst die je je voorstelt, omdat we nooit met zekerheid van tevoren kunnen weten wat er werkelijk zal gebeuren). Voor zover we weten hebben dieren in deze zin geen of slechts een beperkt bewustzijn, al beleven ze natuurlijk wel van alles.
Bewustzijnsontwikkeling is dan zowel een uitbreiding als een verdieping van het bewustzijn. Enkele voorbeelden:

. Je kunt je dingen gaan herinneren die je daarvoor was vergeten, uit je jeugd bijvoorbeeld. Pijnlijke ervaringen, of juist hele prettige.

. Je kunt talenten bij jezelf ontdekken waar je voordien geen weet van had. 'Ik wist niet dat ik het in me had.'

. Je kunt opvattingen, normen of meningen bij jezelf ontdekken, die in grote mate je handelen en het re¬sultaat daarvan bepalen, zonder dat je van tevoren wist dat je die opvattingen, normen of meningen met je meedroeg.

. In het algemeen kun je jezelf steeds beter leren kennen: je verlangens, je mogelijkheden, je beperkingen, je diepte.

. Je kunt dingen leren waarnemen waar je tot dan toe aan voorbij gelopen was. De wonderbaarlijke structuur van een bloem of insect bijvoorbeeld, hoe de bast van een boom voelt, de schoonheid van de wiskunde, hoe de sfeer is in een werkteam, of dat er iets ontbreekt in je relatie.

. Je kunt leren schilderijen of muziek te waarderen, en er de schoonheid of kracht van gaan inzien.

. Je kunt leren achter de wereld van uiterlijke vormen te schouwen. Je ziet dan bijvoorbeeld het wezen van een boom, de ziel van een mens, of je krijgt contact met de wereld van voor de oerknal (sommige mensen beleven daarin God of het goddelijke).

. Je kunt de zin gaan inzien van jouw leven, of van ons collectieve leven hier op aarde.

. En zeker niet het minst belangrijke: je kunt gaan zien wat er in deze wereld werkelijk aan de hand is, zowel het goede als het kwade.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. De bewustzijnsmogelijkheden zijn eindeloos. Dat komt omdat we een open systeem zijn. Je kunt jezelf natuurlijk zien als een afzonderlijke eenheid, een individu te midden van andere individuen en dingen. In die zin kun je jezelf wel onderscheiden, maar je bent niet afgescheiden. Er vindt een voortdurende uitwisseling van informatie plaats tussen onszelf en onze omgeving, maar ook tussen onszelf en het onbewuste.

Ons persoonlijk onbewuste, maar ook het onbewuste dat we delen met de rest van de mensheid, het collectieve onbewuste. En dat is als een zee, waaraan nooit een eind komt. Daarom valt er altijd meer te ontdekken, en hoeft bewustzijnsontwikkeling nooit op te houden.

Dan zijn we nu toe aan de vraag waarom bewustzijnsontwikkeling belangrijk is. Dat heeft een aantal redenen:

. Bewustzijnsontwikkeling maakt je leven rijker (niet noodzakelijkerwijs gemakkelijker).

. Op den duur geeft bewustzijnsontwikkeling een zekere innerlijke rust en vrede.

. Bewustzijnsontwikkeling bevordert de efficiëntie van hoe je met je energie omgaat, en bevordert je creativiteit en effectiviteit. Je wordt meester over je eigen leven.

. Bewustzijnsontwikkeling brengt je inzicht en wijs heid, en dat is wat de wereld nodig heeft. We staan als mensheid voor gigantische problemen, en we hebben mensen nodig die daar mede verantwoordelijkheid voor nemen en daar onbevangen en creatief mee om kunnen gaan, zonder ontmoedigd te raken. Iedereen kan daarin zijn eigen rol spelen, en eigenlijk kan niemand worden gemist.

Je bewustzijn ontwikkelt zich gedurende je leven van¬zelf. Toch laten heel veel mensen de mogelijkheden ervan onbenut. Ze ontdekken lang niet zoveel als ze zouden kunnen ontdekken. Ze leven eigenlijk maar half bewust, zijn half in slaap. Dat is jammer, zowel voor henzelf als voor de wereld. Bijna niemand benut zijn bewustzijnsmogelijkheden ten volle. Ik zou zeggen: word wakker!

Om je bewustzijn volledig tot ontwikkeling te brengen, moet je er actief aan werken. Dit boekje laat zien hoe je dat zou kunnen doen, al zijn er natuurlijk ook andere wegen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Toen ik dit boekje in zakformaat in handen kreeg, voelde de kaftomslag ervan bijna even dik aan als de inhoud. Om jou een gedacht te geven: hetgeen hierboven staat afgedrukt, beslaat in het boekje vijf volle pagina's, en ben je opeens bij bladzijde 13 belandt, van de 63.

Op het tweede zicht, kwam de gedachte boven dat het een schrijven was om toch maar iets te schrijven. Anders gezegd: de inhoud van het resterende deel moest de moeite waar zijn gelezen te worden.

Anderzijds heb je van die romans, die uit een paar honderden bladzijden bestaan, maar dat - indien je enkel en alleen de twee eerste pagina's had gelezen en de vijf laatste - je het boek had uitgelezen.

Als conclusie durf ik vertellen dat het een soort van gids is waaruit je zeer veel inspiratie kunt putten. Het is zo'n beetje gebaseerd op: "Plan jouw werk, en werk aan jouw plan." Je moet dus wel degelijk alle bladzijden lezen: ze zijn allemaal even interessant.

Het is weliswaar duidelijk dat de auteur zijn inspiratie uit andere werken heeft geput. On die reden is het geschreven in de trend van: "Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden." Als je daartoe bereid bent, is het een positieve raadgever, die je te allen tijde op zak kunt meedragen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht