ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Geluk zonder voorwaarden

Originele titel: The untethered soul

Michael A. Singer

Geluk zonder voorwaarden Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 340 gram
Aantal Pagina's: 240
ISBN: 90-259-6050-2
ISBN-13: 978-90-259-6050-6
Categorie: Zelfkennis
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Hoe zou het zijn als je werkelijk vrij was? Wat kun je dagelijks doen om innerlijke rust en vrijheid te vinden? Dit boek geeft een zuiver, no-nonsense-antwoord op deze vragen en verandert de relatie met jezelf en de wereld om je heen.

Onze persoonlijkheid blijkt gebaseerd op gedachten, herinneringen en ervaringen die wij voortdurend recyclen. Wij zijn de gevangenen van de verhalen die we over onszelf afsteken. Helaas nestelen de minder verheven momenten zich dieper in ons geheugen dan wat naar wens verlopen is. Daardoor zitten onze verhaallijnen bijna altijd vol verongelijktheid, boosheid en wrok, gevoelens van minderwaardigheid; we voelen ons onbegrepen en vinden dat we op veel, zo niet alle fronten hebben gefaald.
Maar hoe weten we eigenlijk dat we verdrietig, mislukt, verward of ongelukkig zijn?

We zijn onze gedachten niet. De auteur neemt ons stap voor stap mee naar de vrije ruimte in onszelf, daar waar zich een onbewogen toeschouwer, waarnemer bevindt - een bekend gegeven in verschillende spirituele tradities. Die ruimte is onze diepste kern, onze essentie. Als ons hart zich sluit en langzaam weer opengaat, zal ons leven vrij zijn van angst, frustraties en egoïsme; dan krijgt ons leven een vreugde en lichtheid die op geen enkele voorwaarde zijn gebaseerd.

Michael A. Singer schetst deze spirituele ontwikkeling niet vanuit een specifieke wereldbeschouwing. Hij schrijft lichtvoetig en met veel humor.

Uittreksel


Blz. 9 - Inleiding

Dit boven alles: wees trouw aan jezelf, dan kun je, net zoals de dag op de nacht volgt, nooit meer leugenachtig zijn tegenover anderen.' - William Shakespeare

Deze beroemde woorden van Shakespeare, door Polonius uitgesproken in het eerste deel van Hamlet, tegen zijn zoon Laërtes, zijn duidelijk en slechts voor één uitleg vatbaar. Als we eerlijk met anderen willen omgaan zullen we op de eerste plaats trouw moeten zijn aan onszelf. Maar als Laërtes volkomen eerlijk tegen zichzelf zou zijn, zou hij beseffen dat zijn vader iets onmogelijks van hem verlangde. Want wat is dat `Zelf' eigenlijk waaraan we trouw moeten zijn? Is het het zelf dat tevoorschijn komt als we slecht gehumeurd zijn of het zelf dat aan de dag treedt als we in alle nederigheid toegeven dat we een fout hebben begaan? Is het wat vanuit de duistere diepten van het hart tot ons spreekt als we terneergeslagen of van streek zijn, of is het wat verschijnt op die vluchtige momenten waarop het leven ons schijnt toe te lachen?

Uit deze vragen blijkt al dat het begrip 'zelf' moeilijker te definiëren is dan we aanvankelijk zouden denken. Als Laërtes kennis had kunnen nemen van de klassieke psychologie, zou dat misschien voor hem wat meer licht op het onderwerp hebben geworpen. Freud (1927), de vader van de psychologie, verdeelde de psyche in drie lagen: het id, het ego en het superego. Hij beschouwde het id als onze instinctieve, dierlijke geaardheid, het superego als de representant van het waardesysteem dat ons door de maatschappij wordt opgelegd en het ego als datgene wat we naar buiten toe van onszelf laten zien en het evenwicht tussen de andere twee grootmachten moet zien te handhaven. Het is maar de vraag of dit de jonge Laërtes verder geholpen zou hebben. Immers, aan welke van deze conflicterende krachten zouden we dan trouw moeten blijven?

Zo zien we opnieuw dat de dingen niet altijd zo simpel zijn als ze lijken. Als we verder dan de oppervlakkige betekenis van het begrip 'zelf' durven te kijken, zullen we op vragen stuiten die de meeste mensen zichzelf liever niet stellen: 'Maken al die verschillende aspecten van mijn wezen in gelijke mate deel uit van mijn 'zelf' of is heb ik maar één zelf en zo ja wie, wat, waar is dat dan?

In de volgende hoofdstukken zullen we op ontdekkingsreis gaan naar dit 'zelf. Dat doen we niet op de gebruikelijke manier. We beroepen ons niet op bekende psychologen of grote filosofen. We baseren ons niet op oude religieuze opvattingen of op statistisch ondersteund opinieonderzoek. We zullen ons richten op de enige bron die uit de eerste hand over uitzonderlijke kennis van dit onderwerp beschikt. We concentreren ons op die ene expert die zijn leven lang al zonder onderbreken gegevens verzamelt om dit grote vraagstuk voor eens voor altijd op te lossen; die expert ben je zelf.

Maar voordat je misschien al te enthousiast wordt, of tot de conclusie komt dat dit voor jou misschien te hoog gegrepen is, moet je wel beseffen dat we niet uit zijn op jouw opvattingen en mening over dit onderwerp. Het maakt ons helemaal niet uit welke boeken je erover hebt gelezen en welke cursussen of opleidingen je op dit gebied hebt gevolgd. We zijn alleen maar geïnteresseerd in jouw intuïtieve ervaring van hoe het is om te zijn wie je bent. We zijn niet op zoek naar wat je weet, maar naar jouw directe ervaring. Je kunt eenvoudigweg niet falen omdat jouw 'zelf' datgene is wat je bent, altijd en overal. Dat gaan we proberen te verhelderen. Het kan vanbinnen immers een behoorlijke warboel zijn.

De hoofdstukken in dit boek zijn bedoeld als spiegels om dit `zelf' vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Hoewel de reis die we op het punt staan te gaan ondernemen een innerlijke is, zal deze elk aspect van je leven raken. Het enige wat we van je vragen is de bereidheid eerlijk naar jezelf te kijken op een natuurlijke, intuïtieve manier. Bedenk dat we, als we op zoek gaan naar naar de wortels van het 'zelf', we eigenlijk niets anders zoeken dan jouw diepste wezen.

Naarmate de reis vordert, zul je ontdekken dat je veel meer weet van al deze diepzinnige zaken dan je aanvankelijk vermoedde. In feite heb je altijd al geweten waar je jezelf moet zoeken; je bent alleen een beetje afgeleid en afgedwaald. Zodra je alles weer scherp in beeld hebt, besef je dat het niet zo moeilijk is jezelf te vinden en dat het mogelijk is jezelf te bevrijden. Het is geheel aan jou of je dat wilt of niet. Hopelijk zal de reis door de volgende hoofdstukken voorgoed een einde maken aan je verwarring, je gebrek aan daadkracht en de neiging met een beschuldigende vinger naar anderen te wijzen. Je weet in elk geval wat je te doen staat. En kies je voor deze eeuwig durende reis van zelfontdekking, dan zul je groot respect ontwikkelen voor wie je eigenlijk bent. Alleen dan zul je de volledige betekenis en reikwijdte van het advies, 'Dit boven alles: wees trouw aan jezelf', kunnen doorgronden

Recensie

door Tsenne Kikke
Mensen zitten vaak gevangen in negatief gekleurde gedachten, herinneringen en ervaringen, waardoor zij het gevoel hebben tekort te schieten en zich boos en minderwaardig voelen. De auteur, Amerikaans econoom en oprichter van een gerenommeerd meditatiecentrum in de Verenigde Staten, beschrijft hoe hier bevrijding uit deze negatieve gedachtespiraal mogelijk is. Daarbij leert hij de lezer naar zichzelf te kijken op een natuurlijke, intuïtieve manier en de 'vrije ruimte' in zichzelf die de essentie van het bestaan vormt, te ontdekken. Het eerste deel richt zich op het bewustzijn zelf, vervolgens komt het ervaren van energie aan de orde, evenals mogelijke blokkades in de energiestromen. Met bewustwording van dit laatste wordt vervolgens de basis gelegd voor zelfbevrijding en spiritueel bewustzijn. Het thema spiritualiteit wordt in dit boek niet vanuit een specifieke levensbeschouwing en op een bijzonder leesbare, bijna lichtvoetige en weinig zweverige manier voor het voetlicht gebracht. Hierdoor zal het mogelijk een breder lezerspubliek kunnen bereiken dan voor dit soort literatuur gebruikelijk is.

- Drs. N.P. Aders

Wanneer het ons lukt om ons hart te openen voor alles wat er in ons leven en daarmee in ons innerlijk gebeurt, hoe onaangenaam ook, zullen we beetje bij beetje de opgeslagen pijn toe kunnen laten en deze vervolgens los kunnen laten. Hoe vaker we dit doen, hoe meer we ons hart als het ware reinigen en zullen we liefde, energie en enthousiasme ervaren.
Michael Singer houdt ons voor dat uiteindelijk slechts één keuze in ons leven van belang is: Willen we gelukkig zijn of niet? We denken vaak dat we niets te zeggen hebben daarover, dat ons geluk afhangt van uiterlijke omstandigheden. Wanneer we stoppen om onze energie te besteden aan het beïnvloeden van onze externe omstandigheden en leren om te gaan met pijn, kunnen we leren zonder voorwaarden "ja" zeggen tegen het leven en zijn we gelukkig.

Dat bovenstaande in de praktijk nog verre van gemakkelijk is, wordt door Singer nauwelijks benoemd. Blijft overeind dat dit boek een helder pleidooi vormt om ons hart te openen en het enthousiasme van de auteur over wat er dan mogelijk wordt, werkt aanstekelijk.

- Wiesje -

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht