ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Adam en Evert

Ruard Ganzevoort, Erik Olsman en M. van der Laan

Adam en Evert Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 305 gram
Aantal Pagina's: 169
ISBN: 90-259-6040-5
ISBN-13: 978-90-259-6040-7
Categorie: Homoseksualiteit
Richtprijs: € 17,25

Korte Inhoud


Net als de evolutietheorie ligt homoseksualiteit zeer gevoelig in de christelijke wereld. Maar ook daar lopen (jonge) vrouwen en mannen rond met homoseksuele gevoelens, die ze een plek moeten geven. Makkelijk is dat niet.

Vaak vinden zijzelf, hun familie, vrienden en predikanten homoseksueel gedrag in strijd met de Bijbel. In Adam en Evert staan de verhalen van christelijke jongeren en hun omgeving centraal. Hoe proberen jonge mensen hun geloof en homoseksualiteit met elkaar te verenigen? Sommigen slagen erin beide met elkaar te verzoenen, anderen leiden een dubbelleven, weer anderen kiezen voor een celibatair leven of verlaten juist de kerk. De auteurs geven aan hoe de omgeving deze jongeren het beste kan steunen in hun zoektocht.

Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim. Hij schreef onder meer 'Breuken en bronnen: Omgaan met crisis, trauma en spiritualiteit' (2009). Erik Olsman en Mark van der Laan studeerden af aan de VU op een onderzoek naar seksuele identiteitsvorming van reformatorische en evangelische jongeren. Beiden zijn geestelijk verzorger.

Uittreksel


Blz. 7: Inleiding

Dit boek gaat over een problematische relatie. Homoseksualiteit en geloof gaan immers niet altijd zo makkelijk samen. In elk geval: homoseksualiteit en de kerk. Het maakt natuurlijk wel uit over welke kerk je dan spreekt. Er zijn kerken waar homoseksualiteit ondenkbaar en onbespreekbaar is. Als het onderwerp al ter sprake komt, dan alleen als symbool van de slechtheid van de wereld waarin we leven. Er zijn ook kerken waar het als een pijnlijk pastoraal probleem wordt ervaren. Men wil niemand kwetsen, maar is er wel van overtuigd dat homoseksualiteit tegen Gods wil ingaat. En er zijn kerken die het officieel accepteren of zelfs een zegen over een homoseksuele relatie willen uitspreken. Maar zelfs voor die laatste geldt dat homoseksualiteit nog niet zo heel erg lang geaccepteerd is en ook daar kunnen homo's ontdekken dat niet iedereen hen accepteert. Soms accepteren ze ook hun eigen seksualiteit niet omdat het niet past in het beeld van het leven met God dat ze geleerd hebben. De gedachte dat God 'Adam en Evert' schiep of Ada en Eva' is voor sommigen aanstootgevend.

Homoseksualiteit is een moeilijk thema voor grote delen van de kerk. Maar ook de kerk kan een probleem zijn voor homo's, lesbiennes en nog veel meer mensen die niet helemaal passen in het standaardplaatje van het 'gewone' heteroseksuele gezin. Dit boek gaat over de spanningen tussen homoseksualiteit en kerk. Het gaat over mannen en vrouwen die klem komen te zitten tussen wie ze zijn en de kerk waar ze bij horen. Klem tussen de mens van wie ze houden en de kerk waar ze vaak van houden of hebben gehouden. En die misschien daardoor wel een muur ervaren in de relatie met de God van wie ze houden of zouden willen houden. Of niet kunnen ervaren dat die God van hen houdt.

Hoe lastig de relatie is tussen homoseksualiteit en kerk blijkt uit de heftigheid van de emoties wanneer het erover gaat. Zo zijn er predikanten die zeggen dat ze homoseksualiteit het moeilijkste probleem vinden in het pastoraat. In een aantal kerken is het standpunt over homoseksualiteit zo ongeveer het meetpunt waaraan valt af te lezen of iemand recht in de leer is. Neem de Anglicaanse Kerk: terwijl er allerlei andere onderwerpen te bedenken zijn, is het uitgerekend homoseksualiteit waarop de wereldwijde kerk dreigt te scheuren. In eigen land moest een predikant een boekje uit de handel nemen omdat hij daarin niet afwijzend genoeg schreef over homoseksuele relaties. Anderen verloren hun taak in de kerk of in christelijke organisaties toen ze een homoseksuele relatie kregen. Op een enkel goed gesprek na, blijkt het vaak onmogelijk verder te komen met een verschil van inzicht over homoseksualiteit.

Op de een of andere manier is homoseksualiteit in de afgelopen decennia een buitengewoon heet hangijzer geworden. Voor homo's en lesbiennes, hun ouders, familie, vrienden en soms hun kinderen is het een beladen onderwerp. Het bepaalt ten minste voor een deel of ze zich in de kerk nog thuis kunnen voelen. Aan de andere kant hebben vele gelovigen, met name in de orthodox-protestantse en evangelische hoek, het gevoel dat er een harde campagne gaande is om homoseksualiteit geaccepteerd te krijgen. Dat geeft hun het gevoel dat er voor hun orthodoxe geloof weinig ruimte overblijft. Met name homo's uit die kring die er op geloofsgronden voor kiezen geen relatie aan te gaan, kunnen zich klem voelen zitten tussen een orthodoxe achtergrond en een steeds vrijere samenleving die niet begrijpt waar ze moeilijk over doen.

Het is niet onze bedoeling dit probleem op te lossen. We willen wel proberen om het te verhelderen en een aantal onderliggende vragen aan de orde te stellen. In zekere zin zal het daarmee nog ingewikkelder worden. Het zal blijken dat een eenvoudig antwoord op de vragen - welke dan ook - niet beschikbaar is. Tegelijk kan deze benadering wel een aantal vragen relativeren, helpen bij een werkelijk gesprek, richting wijzen voor een verantwoorde pastorale begeleiding en misschien zelfs bijdragen aan een vernieuwing van de kerk.

Recensie

door Tsenne Kikke
Homoseksualiteit is een diabolische antiliefde, een perversiteit. Deze veroordeling is niet afkomstig van homobestrijders uit Rome , een charismatische sekte of een fundamentalistische imam, maar een van de stellingen uit deze uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Niet toevallig citeren de auteurs de website van een voormalige verzetskrant, waar gelovige 'reageerders' van allerlei snit homo's bestrijden.

In het boek worden interessante vragen gesteld bij de klassieke interpretaties van Bijbelse 'homoteksten'. Sloegen deze teksten oorspronkelijk wel op homoseksualiteit en/of homo's? Het eten van varkensvlees is volgens de Bijbel een gruwel. Homoseksualiteit is volgens de orthodoxe interpretatie ook een gruwel. Waarom mag de eerste gruwel wel en de andere niet worden gepraktiseerd?

De auteurs maken zelf geen duidelijke keuze tussen veroordelende en homovriendelijke interpretaties. Men toont wel aan, dat de PKN minder verdeeld zou zijn, indien de God van Israël destijds niet had hoeven concurreren met de verlokkingen van tempelprostituees (m/v) van naburige vruchtbaarheidsgodsdiensten. Deze uitgave laat alle deelnemers aan een discussie binnen de PKN in hun waarde en behandelt zowel veroordelende als homovriendelijker interpretaties van Bijbelteksten.

- Rob Bolman -

Dit is een boekje van homofielen voor homofielen. Waar in bovenvermelde tekst geen rekening mee wordt gehouden is, dat varkens, 2.000 jaar geleden, echte varkens waren en in omgevingen leefden waarin elke vorm van hygiëne ontbrak. Hun vlees zat vol met wormen.

Voor de rest begrijp ik dat de auteurs, vanuit hun zijnswezen, niet anders kunnen dan vanuit hun eigen uitgangspunten te vertrekken en alles zullen gebruiken om het ervaren en beleven van hun seksualiteit te rechtvaardigen.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht