ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Siddhartha, de prins die Boeddha werd

Originele titel: Siddhartha, the prince who became Buddha

Marilia Albanese

Siddhartha, de prins die Boeddha werd Type: Hardcover
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 3300 gram
Aantal Pagina's: 348
ISBN: 90-259-6014-6
ISBN-13: 978-90-259-6014-8
Categorie: Boeddhisme
Richtprijs: € 49,9

Korte Inhoud


Deze biografie van Boeddha is rijk geïllustreerd: met meesterwerken uit de vroeg-boeddhistische kunst en met kleurenfoto's van de straten waarover de meester ooit liep. Citaten uit boeddhistische literatuur vatten zijn leer samen.

* Rijk geïllustreerd, groot formaat geschenkboek.
* Samenvatting van Boeddha's leven en leer.
* Boeddha's wijze nalatenschap voor de mensheid van nu.

Marilia Albanese is afdelingsdirecteur van het Italiaans Instituut voor Afrika en de Oriënt. Na haar studie Sanskriet en Indologie onderzocht ze de dieptepsychologie van het boeddhisme, die zij gebruikt in haar werk als therapeute en adviseur.

De internationaal bekende fotografen Tiziana en Gianni Baldizzone stellen in hun werk de mens, zijn cultuur en leefomgeving centraal. Zie ook: www.baldizzone.com

Uittreksel


Blz. 37: De diepte van het Zelf

Zo begon het zwervende bestaan van Siddhartha.

Hij werd een shramana, een van de vele rondreizende asceten. Deze mensen trokken gedurende het grootste deel van het jaar van de ene plek naar de andere. Tijdens het regenseizoen verbleven zij met hun volgelingen in parken, begroeide gebieden en bossen. Daar bouwden zij van takken eenvoudige onderkomens, en zo ontstonden de eerste kernen van de latere ashrams, kluizenaarshutten en vihara's, de kloosters. Hoewel de diverse groepen er verschillende ideeën en gebruiken op na hielden, hadden zij één gemeenschappelijk doel: het verlangen om voorbij de wereldse horizon, nieuwe gebieden te ontdekken. De asceten werden alom aanbeden en vaak gevreesd vanwege hun krachten, zij hadden alle sociale- en familiebanden achter zich gelaten om volkomen vrij te kunnen zijn. Hun weinige behoeften werden verzorgd door de bevolking en de koningen, die geestelijke verdiensten opbouwden door schenkingen aan asceten.

In de tijd van Siddhartha waren er veel rivaliserende filosofische scholen die allemaal de woorden van de Upanishads - de eerste geschriften op het gebied van metafysisch onderzoek - herhaalden. Deze scholen hadden allemaal een andere visie op het bestaan. Of zij beschouwden dit als een uit vele delen samengestelde, imaginaire werkelijkheid waarachter de Ene verborgen ging, of als het voortbrengsel van de dynamiek tussen oorspronkelijke. onbewuste materie en de bewuste, onbeweeglijke geest.

In ieder geval werd het bestaan gezien als een pijnlijke gevangenis waaruit je je zo snel mogelijk diende te bevrijden door in te zien dat de individuele geest, atman, identiek is aan de universele geest de Brahman, of door de Geest af te zonderen van de vergankelijke materie die onlosmakelijk verbonden is met lijden. Vandaar dat Siddhartha, die naar zijn afkomst vanaf nu bekend staat als Gotama, oprecht hoopte leraren te vinden die hem konden bevrijden uit het tranendal van samsara, de cirkel van wedergeboorte.

De eerste wijze die hij bezocht was Arada Kalama, een beroemde brahmaan die in een kluizenaarshut dicht bij Vaishali - het huidige Besarh bij Patna in Bihar - woonde. Onder zijn leiding leerde Gotama steeds diepere stadia van meditatie kennen, tot hij inzag dat de dingen geen eigen kern hebben en dat er geen verschijnselen bestaan buiten de geest. Maar desondanks bereikte hij niet de volkomen onverstoorbaarheid en de bijbehorende vrijheid.

Gotama sloeg het aanbod van Arada Kalama af om samen met hem de ashram te leiden en zijn opvolger te worden. Hij stak de Ganges over en kwam in Magadha, het tegenwoordige Bihar. Hij koos de hoofdstad Rajagaha (het hedendaagse Rajgir in Bihar) in de Pandava-heuvels als verblijfplaats. Hier, waarschijnlijk op de `Gierenpiek' die later de favoriete verblijfplaats van de Boeddha zou worden, ontmoette hij koning Bimbisara. Deze was zeer onder de indruk van de jonge asceet. Hij vroeg Gotama of hij zich in zijn paleis wilde vestigen als zijn geestelijk raadsman en bood hem hiervoor de helft van zijn rijk aan, dé gewoonte in die tijd. Gotama weigerde. Maar hij beloofde de koning dat hij zou terugkeren om zijn inzichten met hem te delen, zodra hij de weg naar bevrijding uit het lijden had gevonden.

Recensie

door Tsenne Kikke
Ik heb reeds vele boeken gelezen over het leven van de Boeddha, maar dit boek overtreft zowel letterlijk als figuurlijk alle vorige. Zijn gewicht van iets meer dan drie kilogram is een metafoor voor de even gewichtige, meesterlijke en vlot geschreven inhoud, aangevuld met even bewonderswaardige foto's van de straten waarover de meester ooit liep en de plaatsen die hij ooit heeft bezocht. Citaten uit boeddhistische literatuur vatten zijn leer samen.

Onder de oppervlakte van de cultuur en geschiedenis van Boeddha's leven ligt het verhaal van een mens, die diep werd geraakt door de universele tragiek van het menselijke lijden. Vastberaden ging hij op zoek naar een tegengif tegen de pijn, voor mensen van zijn eigen tijd en beschaving en voor de hele mensheid - voor mensen van gisteren, vandaag en de toekomstige tijd.

Het is een prachtig geschenk voor eenieder, die bijvoorbeeld verjaart, en in deze materie geïnteresseerd is. Schaf het boek in elk geval voor jezelf aan!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht