ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De helende kracht van klokken en klankschalen

Harm Wagenmakers

De helende kracht van klokken en klankschalen Type: Hardcover
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 145 gram
Aantal Pagina's: 43
ISBN: 90-259-5851-6
ISBN-13: 978-90-259-5851-0
Categorie: Muziek en klanken
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


Dit boekje komt met een prachtige cd. Het geluid van klokken en klankschalen kan een heilzame werking hebben. In Harm Wagenmakers' therapeutische praktijk blijken mensen er baat bij te hebben: zij hervinden rust en evenwicht. Bij het informatieve boek is een cd gevoegd, zodat de lezer zelf de helende kracht kan ervaren.

Volgens Harm Wagenmakers bestaat er in de kosmos, te midden van alle veranderingen en tegengestelde krachten, een stil centrum waarin een permanente, natuurlijke balans heerst. Ook in ons eigen lichaam, bevindt zich zo'n centrum van evenwicht.

Via meditatie en contemplatie kunnen we inkeren in onszelf. Dan ontdekken we dat kosmische evenwicht en gaan we een blijvende, innerlijke rust ervaren, die liefde en mededogen uitstraalt op anderen.

Harm Wagenmakers had ruim dertig jaar een praktijk als geestelijk raadgever en energetisch therapeut. Hij schrijft verhalen, gedichten en boeken over spirituele en psychologische thema's, zoals 'Geestkracht; genees jezelf van overbezorgdheid, angst en onnodig schuldgevoel' (3e druk) en 'De echo van mijn kind; ervaringen van verlies tijdens of kort na de zwangerschap'. De auteur heeft ook een eigen website, namelijk: www.harmwagenmakers.nl

Uittreksel


Blz. 7: Met dit boekje en deze cd hoop ik inzicht te geven in de vraag hoe we innerlijke rust en een natuurlijk evenwicht kunnen vinden. Het gaat er dus over dat we datgene mogen ervaren, wat altijd al in ons aanwezig is en wat geduldig wacht tot het door ons ontdekt en herkend zal worden als het grootste geschenk in ons leven.

We mogen ervaren dat alles in de natuur vanuit verschillende oogpunten waargenomen kan worden. Een voorwerp heeft niet alleen een bovenkant, maar ook een onderkant. Iedere buitenzijde kent ook een binnenzijde. En er is altijd, van welke kant we het ook bezien, een linker - en een rechterzijde van iets. Iedereen kan zijn eigen waarheid hierin vinden. Het een is echter niet minder waar dan het ander; het is zowel het een als het ander. Maar zoals de slinger van een uurwerk bij het afwisselend uitslaan naar links en rechts, altijd het midden, het rustpunt, passeert van waaruit de slingerbeweging een aanvang neemt, zo beweegt alles in het gehele universum zich vanuit het midden, de as, de stille Bron van waaruit alle leven ontstaat.

Recensie

door Tsenne Kikke
De titel van het boekje 'De helende kracht van klokken en klankschalen' zegt alles, maar kan tegelijkertijd verwarrend overkomen als je het verkeerdelijk vertaald. De cd is niet bedoeld om je te genezen als je ziek bent, of aan kanker lijdt, bijvoorbeeld. Met andere woorden: het woordje 'helend' mag niet vertaald worden in de betekenis van 'genezend', maar wel als 'tot een geheel makend'. 'Helen', in de betekenis van 'terug een geheel worden', een eenheid in onszelf ervaren in plaats van een innerlijke kloof, of verscheurdheid te blijven toestaan. Want, ten gevolge van de stresserende wereld waarin we leven kunnen er kloven in ons ontstaan waardoor we het risico lopen minder en minder in contact te staan met ons diepste zelf. De klanken van zowel de klokken als van de klankschalen kunnen je helpen in het helingsproces. Via meditatie kom je in het centrum van je lichaam terecht. Via het openen van je gehoor treden de klanken binnen, en vibreren na, teneinde alle dingen in jezelf met elkaar terug te verbinden. Het is alsof elke cel zich ontvankelijk openstelt, de opgenomen klanken via zenuwbanen vervoert, en dat elke klank een plaatsje in je hersenen opzoekt, om aldaar tot rust te komen.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht