ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het verborgen gezicht van leiderschap

Gert van Santen

Het verborgen gezicht van leiderschap Type: Hardcover
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 340 gram
Aantal Pagina's: 138
ISBN: 90-259-5849-4
ISBN-13: 978-90-259-5849-7
Categorie: Opleidingen
Richtprijs: € 19,5

Korte Inhoud


Leidinggeven is niet eenvoudig. Leidinggevenden staan namelijk voor de uitdagende taak om een traditionele manier van leidinggeven die gericht is op beheersing en resultaat, te verbinden met bezield werken en een mensgericht leiderschap. Dat doet een appèl op verschillende, soms tegenstrijdige rollen en kwaliteiten.

In dit boek worden twintig ´archetypische' leiderschapsbeelden beschreven; universele beelden die we kennen uit mythen, boeken, films en dergelijke. Deze archetypen kunnen helpen te ontdekken wat je eigen patronen, beelden en gevoelens zijn over hoe leiderschap eruit zou moeten zien. Welke thema's vind je belangrijk? Welke waarden en idealen streef je na?

Door de archetypen kun je veel herkennen van je eigen stijl, maar ook van mogelijke vervormingen erin. Je gaat zien wat bepaalde typen beweegt en je kunt onderzoeken in hoeverre ze met je eigen drijfveren en waarden overeenkomen. Hoe sterk ben je zelf gehecht aan een bepaalde stijl van leidinggeven? Waar liggen je grootste uitdagingen?

Door verschillende situaties te leren benaderen vanuit verschillende archetypen, zul je uiteindelijk je leiderschap completer in kunnen vullen en zowel bezield als bezielend kunnen werken.

Gert van Santen studeerde sociale pedagogiek en werkte in verschillende lijn-, staf- en adviesfuncties. Hij werkt nu bij ZIN, het klooster voor zingeving en werk, als adviseur organisatieontwikkeling en manager van het adviesteam.

Uittreksel


Blz. 27: In dit hoofdstuk worden twintig leiderschapsarchetypen beschreven. De beschrijvingen zijn volgens een vaste structuur opgebouwd. Iedere beschrijving begint met een citaat dat een verwijzing in zich heeft naar het archetype dat beschreven wordt. Het verhaal bij iedere beschrijving geeft in een beeldende vorm iets weer van de wereld van het archetype. Het kan een fragment uit die wereld zijn, een situatie die specifiek is voor dat archetype, een beschrijving van een persoon die symbool staat voor dat archetype, of een verhaal of gedicht dat meer symbolisch begrepen moet worden.

Het archetypische beeld geeft de essentie aan van waar dit beeld voor staat. Welke zijn de belangrijkste talenten, kwaliteiten, eigenschappen en karaktertrekken die dit archetype in zijn leiderschap representeert? Wat kun je van ze verwachten en wat niet?

Het archetypische leiderschapsthema geeft een beschrijving van de belangrijkste thema's en dilemma's die dit archetype in zijn leiderschap ervaart. De uitdagingen van dit archetype worden beschreven, en ook de paradoxen waarbinnen dit archetype zich beweegt. Zo zal de 'bruggenbouwer' waarschijnlijk beter in staat zijn 'verbindingen' te maken tussen mensen als hij in staat is een autonomer mens te zijn, die aandacht heeft voor zijn eigen behoeften. Bij de 'criticus' zal zijn scherpte en duidelijkheid aan kracht winnen als hij in staat is dit vanuit mildheid te doen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Ben je een leiderstype, wil je tot een leiderstype uitgroeien; of, ben je zaakvoerder en je wenst een bepaald leiderstype aan te trekken, dan is dit boek echt is voor jou. Maar welk type? Je hebt de keuze uit de volgende twintig: bruggenbouwer -criticus - dromer - econoom - generaal - goeroe - koning - kunstenaar - leraar - ondersteuner - prinses - rechter - schatbewaarder - strateeg - strijder - tovenaar - vormgever - wetenschapper - wijze en de zoeker.

Van zodra we het type van leider (h)erkennen, kan er mee gewerkt worden. Door uitdrukking te geven aan de specifieke archetypische waarden en idealen die bij dat type passen, zijn we in staat betekenis te verlenen aan de mensen met wie we samen-werken, ook met ons-zelf.

'De verborgen gezichten van leiderschap' met als ondertitel 'De kracht van archetypen' is een grote hulp bij het invullen van je eigen leiderschap, het vinden van je eigen weg, en het geeft je de nodige inspiratie om 'achter je eigen lot aan te gaan'. Dit laatste is gebaseerd op het volgende citaat van Calos Ruiz Zafón: "Het lot staat meestal om de hoek te wachten... Maar waar het niet aan doet zijn huisbezoekjes. Je moet er zelf achter aan gaan'.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht