ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Spiritualiteit in de uitverkoop

Jeremy Carrette & Richard King

Spiritualiteit in de uitverkoop Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 224
ISBN: 90-259-5604-1
ISBN-13: 978-90-259-5604-2
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 24,9

Korte Inhoud


Van aromatherapie-kaarsen tot feng shui-adviezen en yogaweekenden. Spiritualiteit is big business, het nieuwe opium voor het volk. Vaak wordt gedaan alsof spiritualiteit een soort tegengif is tegen het materialisme en neoliberalisme. Maar het tegendeel is het geval. Met spiritualiteit wordt niet alleen veel geld verdient. Ze wordt ook ingezet om de aandacht af te leiden van sociale problemen. Want wat is er bijvoorbeeld makkelijker voor een groot bedrijf: de omstandigheden van de werknemers verbeteren, of hun een ontspanningscursus aanbieden, waardoor ze minder last hebben van werkstress? Toch kun je volgens de auteurs met bepaalde vormen van spiritualiteit ook weerstand bieden tegen de excessen van het neoliberalisme.

Uittreksel


Blz. 7: Dit boek is ontstaan uit onvrede met het neoliberalisme, dat sinds de val van het communisme wordt gezien als de enige weg vooruit in een tijd van globalisering. Het wil een antwoord zij op de opdringerige ideologie van de ‘dynamiek van de vrije markt’, die nut en efficiëntie nastreeft in alle aspecten van de menselijke cultuur en het menselijk denken – wat we de ‘commercialisering van het leven’ zouden willen noemen. Opgejaagd door de globaliserende economie in de late twintigste eeuw bepaalt dit proces in toenemende mate de culturele expressievormen – meestal zonder dat de maatschappij er bewust van weet of ermee instemt. Het is deze ‘stille overname’ van de cultuur die we in dit boek aan de orde willen stellen. Het boek is ontstaan uit een dialoog van de auteurs over hun vakgebied, de geschiedenis van de religie. Het brengt inzichten bijeen uit cultuurtheorie, sociologie, kritische psychologie, onderzoek naar Aziatische filosofie en postkoloniale theorie en weerspiegelt ook onze belangstelling voor de politieke aspecten van de kennisleer. Terwijl we werkten aan onze academische projecten, raakten we gefascineerd door de explosie van literatuur op het gebied van spiritualiteit, niet allen in boekenwinkels, maar ook in het academisch en educatief curriculum van verschillende vakgebieden. Aanvankelijk zou dit boek een kritische inleiding zijn tot de spiritualiteit, maar gedurende het schrijfproces bewoog het zich steeds meer in de richting van een onderzoek naar de politieke kant van het verschijnsel.

Recensie

door Tsenne Kikke
Het boek leest alsof je een berg beklimt. De beklimming verloopt moeizaam, maar ondanks het moeizame karakter moet je die weg afleggen teneinde de bergtop te bereiken. Eenmaal daar leest het ietwat vlotter en wordt het écht interessant '€“ even maar. Na deze tijdelijke climax begint de lezer aan de afdaling, die even moeizaam verloopt als de beklimming om uiteindelijk op de begane grond te belanden en het boek terzijde te leggen als gelezen en afgedaan. Het boek is gericht tot de meer rationeel ingestelde mensen. Het waarschuwt ons voor het kapitalistische karakter van het neoliberalisme. Het eindigt met de uitspraak: '€˜Wat we tegenover de dominante ideologie van het neoliberalisme nodig hebben is '€˜een nieuw spiritueel atheïsme'€™, dat in staat is om het materialistisch kapitalisme als religie te ontmaskeren en te weerspreken. De opkomst van nieuwe vormen van geëngageerde spiritualiteit zou wel eens onze enige hoop kunnen zijn op verzet tegen de kapitalistische excessen en de ontwikkeling van een gevoel van solidariteit en wereldburgerschap in onze bedreigde wereld. Misschien hangt onze toekomst er zelfs van af.'
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht