ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De weg van liefde

Hans Stolp

De weg van liefde Type: Hardcover
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 198 gram
Aantal Pagina's: 88
ISBN: 90-259-5602-5
ISBN-13: 978-90-259-5602-8
Categorie: Liefde & Romantiek
Richtprijs: € 9,9

Korte Inhoud


‘De liefde’, zegt Hans Stolp, ‘is een onverwoestbare kracht, de sterkste kracht in het hele universum. In zijn boek beschrijft hij de weg waarlangs wij mensen tot een dergelijke krachtige liefde kunnen uitgroeien.’
Vanouds wordt van de liefde gezegd: hoe meer je ervan geeft, hoe meer je ontvangt. Wanneer je dit op je laat inwerken, komen er vragen op: hoe maak ik mij deze liefde eigen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij in mij tot een onverwoestbare kracht wordt? En hoe word ik zo liefdevol dat ik niet moe word van het geven van liefde, maar juist sterker, krachtiger en milder?

Uittreksel


Blz. 11: Onlangs was het volgende bericht in de krant te lezen: ‘Man redt hond, maar verdrinkt zelf.’ De man had, zo bleek uit het artikel, op zijn dagelijkse wandeling een hond gezien die in het kanaal lag en die verwoede pogingen deed om tegen de kant op te klimmen. Maar de wal was te hoog en te steil, en de hond was, kennelijk doodmoe van al zijn mislukte pogingen om tegen de wal op te klauteren, door de stroming van het water meegezogen en afgedreven naar het midden van het kanaal. De man had zich geen moment bedacht en was in het water gesprongen. Het lukte hem om de hond te bereiken, deze zwemmend naar de kant te brengen en tegen de wal op te helpen. Maar toen was híj op zijn uitgeput. Hij had geen kracht meer om ook zelf tegen de kant op te klauteren, en was, zoals de hond voor hem, meegezogen door de stroming van het water en afgedreven naar het midden van het kanaal. Daar was hij kopje onder gegaan. Pas twee dagen later was zijn lichaam gevonden, tien kilometer verderop tussen het riet bij de oever, op een plek waar het kanaal wat breder was.

Als je zo’n bericht leest, ráákt dat je. Want dit is een daad van leifde, die wél een hoge prijs had: de prijs van zijn leven. De man had zijn leven op het spel gezet om een hond te redden. Zo groot was kennelijk de kracht van zijn mededogen ofwel zijn liefde voor een dier in nood.

Recensie

door Tsenne Kikke
Vreemd krantenartikel... Ik vraag me af wie de ooggetuige van dat verhaal is geweest. Het is geschreven alsof de reporter er zélf bijstond en gewoonweg afwachtte hoe het verhaal zou verlopen om het daarna te kunnen uitschrijven. Stel, dat dit verhaal op waarheid is gebaseerd: sprong die man uit '€˜liefde'€™ die hulpeloze hond achterna? Of, gewoonweg instinctief'€™? Hij kan het ons natuurlijk niet komen navertellen. Maar het wordt nog iets ongelooflijker!

De schrijver, een pastor van het Nieuwetijdsdenken, beweert op blz. 19 het volgende: '€˜In feite is het vermogen om lief te hébben en liefde te géven, eerst in Atlantis in ons tot ontplooiing gekomen. Het vermogen daartoe was ons al eerder geschonken in het tijdperk voorafgaande aan Atlantis: het Lemurische tijdperk. Maar eerst in het Atlantische tijdperk kwam dit vermogen tot liefhebben in zijn lagere, egocentrische vorm tot bloei. Dat kwam, omdat in diezelfde tijd '€“ in Atlantis dus '€“ het ego in ons tot ontwikkeling kwam... et cetera'€™. In welke krant zou hij dat gelezen hebben?...
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht