ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Je spirituele type ontdekken

Originele titel: Soultypes

Robert Norton & Richard Southern

Je spirituele type ontdekken Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 305 gram
Aantal Pagina's: 187
ISBN: 90-259-5578-9
ISBN-13: 978-90-259-5578-6
Categorie: Zelfgroei
Richtprijs: € 15,9

Korte Inhoud


Ieder mens heeft een aangeboren gevoeligheid voor God, afgezien van alle verschillen in onze behoeften en persoonlijkheden. Door je spirituele DNA te ontdekken, krijg je toegang tot je eigen aan geboren kwaliteiten en kom je een spiritueel pad op het spoor.

Hoe geef je vorm aan je spirituele behoeften in het dagelijks leven? Wat zijn jouw spirituele behoeften eigenlijk? Dit boek geeft je hulp om je eigen spirituele code te ontdekken: wat voor zieltype ben je? De auteur noemt vier zieltypes van spiritualiteit: types gericht op het hart, gericht op de ziel, op de geest en op kracht.

Met deze gids bepaal je wat jouw weg is. je krijgt antwoord op de centrale levensvraag: 'Hoe kom ik van waar ik nu ben, tot waar ik wil zijn?' Het is een zelfhulpboek met testjes, vragen en typeringen. Een must voor iedereen die zijn spirituele reis wil verdiepen.

Uittreksel


Blz. 14: We willen niets liever dan de mens indelen in categorieën. Zoals men dat vroeger deed met behulp van de astrologie en de frenologie, de schedelleer, doet men dat in onze tijd met het enneagram, met de Myer Briggs Type Indicator – een methode waarmee je de persoonlijkheid kunt vaststellen – en met methodes als deze, waarmee je je spirituele type kunt bepalen. We zijn op zoek naar manieren om onze verborgen waarden te begrijpen binnen een spirituele context.

Ook al leven we nu technisch gesproken in een geavanceerde maatschappij, wij blijven onverminderd zoeken naar de zin van het leven. Volgens ons vullen de verworvenheden van de huidige wereld en de opkomst van religieus en spiritueel onderzoek die daarmee samenhangt elkaar prachtig aan – de verrichtingen van beide versterken het zoeken naar de zin. Wijzelf zijn in het bijzonder zeer geïnteresseerd in en geïnspireerd door de belangrijke ontdekkingen van het genetisch onderzoek, dat zich de fantastische taak heeft gesteld alle bijna dertigduizend genen in het menselijk DNA in kaart te bergen om zo de code van het leven te kunnen kraken. Zij komen tot boeiende inzichten en de vraag is of het ook mogelijk is tot even belangrijke inzichten te komen over ons ‘spirituele DNA’, de code van de ziel. Volgens ons wel.

Recensie

door Tsenne Kikke
Ik betwijfel het ten sterkste dat we, met behulp van dit boek, de code van onze ziel kunnen kraken. Wel misschien de code van onze hoofdpersoonlijkheid, maar die ligt veraf van onze '€˜ziel'€™. In wezen staat de hoofdpersoonlijkheid, samen met de honderden sub-persoonlijkheden, of kleine ikjes, ons in de weg. Anderzijds zal dit boek je wél kunnen inspireren om je op de weg naar jouw ziel te plaatsen, en dit is ook al een een prachtige start! Met andere woorden: dit boek is speciaal gericht tot mensen die in hart en ziel reeds beseffen dat ze tot een gans iemand anders willen uitgroeien. Ze willen dus niet zijn die ze nu zijn, en ze ervaren in zichzelf een hoger doel. Diep in zichzelf weten ze dat ze een visie hebben en dat ze een levensdoel te volgen hebben. Zo is de inhoud bijvoorbeeld goed materiaal voor alle mensen die willen uitgroeien tot een topverkoper, of topsporter, of top-wat-dan-ook '€“ want deze inhoud bestaat grotendeels uit motivatietechnieken, die elke verkoper in zijn leven vroeg of laat ontvangt. Los van dit alles: door het lezen van dit boek wordt je alleszins religieuzer
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht