ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De kabbala ontsluierd

J. H. Laenen

De kabbala ontsluierd Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 332 gram
Aantal Pagina's: 252
ISBN: 90-259-5502-9
ISBN-13: 978-90-259-5502-1
Categorie: Magie & Kabbala
Richtprijs: € 17,9

Korte Inhoud


Nooit eerder was de belangstelling voor Kabbala zo groot als in onze tijd; de term lijkt menige bekende figuur tot lijfspreuk geworden. Maar wat is Kabbala eigenlijk? Wie dit boek gelezen heeft, kan beter beoordelen of er bij de huidige opleving van Kabbala sprake is van serieuze aansluiting bij joodse mystiek of van een cult.

Aan het eind van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw ontstond de Kabbala in Frankrijk en Spanje als stroming binnen de joodse mystiek. Dit boek wil een helder overzicht van de geschiedenis van de Kabbala geven, waarbij de belangrijkste thema's die we in deze joodse mystieke stroming tegenkomen, uitgebreid aan bod komen: sefirot, messianisme, symboliek, het geheim van goed en kwaad, taalmystiek, de Zohar, chassidisme. Tevens wordt een verband gelegd tussen Kabbala en joodse filosofie alsmede de psychologie van Jung.

Uittreksel


Blz. 62: Volgens Jung bestaat de menselijke psyche uit een bewust deel, dat wij kennen, alsmede uit een onbewust gedeelte, dat ons onbekend is. Het onbewuste wordt vervolgens ingedeeld in enerzijds een persoonlijk onbewuste, het gebied van al het persoonlijk verdrongene en vergetene, en in een collectief onbewuste (in het vervolg als ‘onbewuste’ aangeduid). Vooral naar dit laatste deel van de psyche ging Jungs belangstelling uit.

Het onbewuste in de mens vormt een oneindig gebied dat voor ons verborgen en ontoegankelijk is, omdat het niet met de bewuste laag in de mens verbonden is. Slechts op indirecte wijze kan het gebied van het onbewuste onderzocht worden, namelijk door het bewuste en kenbare deel van de menselijke psyche waar te nemen en daaruit conclusies te trekken over het achterliggende onbewuste gedeelte. Jung ontdekte dat zich in het onbewuste bepaalde vaste structuren bevonden die tot de psyche van ieder mens behoren. Deze innerlijke in het onbewuste aanwezige structuren noemde Jung ‘archetypen’, naar het Griekse archetypos, ‘oervorm’. Hiermee greep hij terug op een in de Oudheid reeds bestaande platonische opvatting van de ‘ideeën’ als basisprincipes van de werkelijkheid. De archetypen zijn spirituele oervormen, onstoffelijke oerideeën; zij liggen in een gebied dat voor ons niet direct waarneembaar is en met natuurwetenschappelijke maatstaven niet te meten en te analyseren.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een boek voor elke neofiet die een studie maakt van de kabbala. Wel zijn er enkele 'schoonheidsfoutjes' in geslopen... vooral de vergissing op blz. 47 bovenaan om te schrijven dat Kether soms ook wel eens het Ayin, 'Het Niets' wordt genoemd! Het Ayin staat boven de Ayin Soph en de Ayin Soph Aur, en kan dus nooit of te nimmer in aanraking komen met Kether, laat staan ermee vergeleken worden. Maar nogmaals, dit is maar een klein schoonheidsfoutje en voor de rest is het een prachtig studieboek!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht