ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De islam

Originele titel: Der Islam

Hans Küng

De islam Type: Hardcover
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 1495 gram
Aantal Pagina's: 1495
ISBN: 90-259-5490-1
ISBN-13: 978-90-259-5490-1
Categorie: Islam
Richtprijs: € 69

Korte Inhoud


In 'De islam' geeft Küng een grondig en compleet overzicht de qua aanhang op een na grootste wereldgodsdienst. Hij toont aan dat er zonder een dialoog met de islam geen uitzicht is op een duurzame wereldvrede of op een harmonieus samenleven met moslims in Europa. Wie de huidige wereld wil begrijpen, moet de islam begrijpen.

Küng behandelt onder meer de veranderingen in het verleden, de onderscheiden stromingen, en kiest positie ten opzichte van de klemmende vragen van onze tijd. Hij geeft een omvattende analyse van de politieke, culturele en religieuze betekenis van de islam. Van de theologen van onze tijd kan alleen Küng zo'n magistraal werk schrijven.

Reeds vele jaren vormen de wereldreligies het centrale thema voor Hans Küng. Als voorvechter van de dialoog tussen de culturen schreef hij meerdere boeken die over de hele wereld zijn vertaald. In dit nieuwe standaardwerk levert hij een grondig en compleet overzicht van de islam.

Uittreksel


Blz. 792: Met deze uiteenzettingen ben ik nu aan het eind van mijn trilogie gekomen. Ik ben mij er wel van bewust dat ik in deze drie delen: 'Het jodendom' (1991), 'Het christendom' (1994) en 'De islam' (2004), voor elk van de drie godsdiensten van Abraham, waarin ik de laatste 25 jaar in de eerste plaats mijn wetenschappelijke aandacht wijdde, menig pijnlijk punt heb aangesneden en tegelijk toekomstperspectieven heb ontwikkeld, die soms al te utopisch zullen lijken.

En zo mag ik dan deze trilogie eindigen met de programmatische stellingen waarmee ik haar een kwarteeuw geleden begonnen ben. Maar ik mag ze, nu ik het toen voorgenomen 'onderzoek naar de fundamenten' van de drie godsdiensten van Abraham heb voltooid, aanvullen en preciseren op een manier waarop ze pas helemaal door joden, christenen en moslims kunnen worden onderschreven:

Geen vrede tussen de naties zonder vrede tussen de godsdiensten!
Geen vrede tussen de godsdiensten zonder dialoog tussen de godsdiensten! Geen dialoog tussen de godsdiensten zonder mondiale ethische normen!

Recensie

door Tsenne Kikke
Mensen klaar maken voor een dialoog, ja, voor "een nieuwe wereld." Dat is, aldus de Zwitserse theoloog Hans Küng, de bedoeling van zijn vuistdikke boek "De islam. De toekomst van een wereldreligie".

Een prachtboek, als je tenminste interesse stelt in de historische achtergronden van de islam. Het beschrijft de paradogma-analyse en moeilijk te volgen historische geschiedenis van de islam. Naast de vraag 'Wie was er eerst?' werd een tweede vraag beantwoord, namelijk 'Wie is de rechtmatige opvolger van Mohammed?' en het boek geeft het relaas weer van het hoe en het waarom de drie elkaar bestrijdende partijen van de Soennieten, de Sjiieten en de Chaaridjieten, zijn ontstaan. Als beginsel wordt duidelijk uitgelegd dat Abraham de stamvader is van het joodse volk; dat hij de stamvader is van de christenen én de stamvader van de arabieren. Met andere woorden: de drie godsdiensten maken aanspraak op deze Abraham. Alle drie de monotheïstische godsdiensten hebben dus met elkaar gemeen dat ze in de ene en enige God geloven; de God van Abraham. Het eerste deel van het boek draait dan ook rond de vraag 'Wie was er eerst?' Los van wie de 'kip' of het 'ei' is, is het een feit dat - indien je in een schepper gelooft - die 'kip', of dat 'ei', door het goddelijke werd geschapen, ooit. Wij bestaan, omdat onze voorvaderen, tot aan 'Adam' en 'Eva', hebben bestaan. En met 'wij' bedoel ik de ganse mensheid.

Houdt er evenwel rekening mee dat Küng geen Arabist is. Hij leest dus geen Arabisch. Dat is ongetwijfeld een beperking omdat alleen de in Europese talen vertaalde of geschreven studies over de islam voor hem toegankelijk zijn. Voor het geschiedkundige deel leunt hij zwaar op de studies van westerse oriëntalisten. Dat moet niet noodzakelijk negatief geïnterpreteerd worden, maar het maakt wel duidelijk dat dit een boek van een niet-moslim voor niet-moslims geschreven is. Küng is wél een gelovige en vanuit zijn oecumenische preoccupatie beschrijft hij de islam als een mogelijke heilsweg. Als gelovige probeert hij de islam van binnenuit te begrijpen. Nadenken over de islam is voor Küng ook een manier om na te denken over de plaats van de religie in de moderne samenleving. In veel opzichten volgt en verdedigt Küng de kritiek van veel moslims op de westerse modernisering: "De levensstandaard is uiteindelijk geen vervanging voor de zin van het leven." De bijna negenhonderd bladzijden van Küngs confrontatie met de islam vragen een lange en geconcentreerde zit, maar zij vervangen menig islamboek dat de voorbije jaren is gepubliceerd.

Küng wijst er terecht op dat de beide partijen elkaars heilige geschriften zeer slecht kennen en nauwelijks lezen

Uiteindelijk zijn er twee opties die duidelijk in dit boek naar voren komen: óf de clash, óf de dialoog. "Zouden wij niet, geconfronteerd met een dodelijke bedreiging voor de hele mensheid, in plaats van nieuwe dammen van haat, wraak en vijandschap op te werpen, eerder de muren van het vooroordeel steen voor steen moeten afbreken en daarom bruggen bouwen voor de dialoog, bruggen nu juist ook naar de islam?"

Hans Küng heeft er een helder, duidelijk geschreven en imposant werk van gemaakt, beginnende bij het ontstaan van de islam, ons leidende doorheen de vroege en late middeleeuwen, om te eindigen in de 21ste eeuw. Nogmaals: een subliem werk!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht