ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

ESP - Buitenzintuiglijke Waarneming

Originele titel: ESP for the millions

Susy Smith

ESP - Buitenzintuiglijke Waarneming Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 110
ISBN: 90-233-0287-7
ISBN-13: 978-90-233-0287-2
Categorie: Parapsychologie
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


ESP - de drie simpele letters voor "Extra-Sensory¬Perception" (Buiten - Zintuiglijke - Waarneming) duiden voor vele aanhangers op een geheel nieuwe levensstijl en geloof in een nieuwe wereld.

Schuilt er enige betekenis in de vreemde gewaarwordingen die wij ontvangen, gewaarwordingen die soms verband houden met toekomstige gebeurtenissen? Of ligt ESP geheel in het vlak van politieke voorkeur en geloofsgemeenschap?

Suzy Smith, als erkend specialiste, geeft haar persoonlijke en gefundeerde mening in een boek, dat belangrijk is voor aanhanger zowel als opponent.

Haar werk, eenvoudig, maar van onmiskenbare allure, schetst de ontwikkeling der paranormale kennis: een ontwikkeling die met uiterst kritische zin afwijst, wat onbewezen, troebel of verward blijft maar dankbaar datgene registreert wat op grond van langdurig onderzoek onmiskenbaar is gebleken, en dus een basis voor verder onderzoek.

Uittreksel


Blz. 7: De ziel is een verouderd begrip. Wie taalt er nog naar? Wij hebben onze beide wagens voor de deur, onze zwembassins in de achtertuin, kleurentelevisie in de woonkamer en de laatste elektrische snufjes in ons hele huis. Wat kunnen wij nog meer verlangen?

Wij kunnen onze zorgen aan kant zetten door een TV-knop in te drukken in afwachting van een stel leukerds, dat ons aan het lachen wil maken, of ons kippevel bezorgen met moord- en griezelverhalen. Wij kunnen ook wegduiken in de laatste bestseller en onszelf verliezen in bedden, die opwinderder zijn dan de onze. Wij kunnen exposities bezoeken om te genieten van Op Art en Pop Art, die zo "in" zijn dat ze wel iets heel bijzonders moeten voorstellen. Wij kunnen concerten bijwonen en luisteren naar muziek van samenstellers, die bekennen wel simpel te zullen zijn, wanneer ze een flard van een melodie of een spoor van een samenklank in hun werken zouden toelaten. Wanneer dit allemaal nog niet voldoende is, dan kunnen we er op uit trekken en kleren gaan kopen, speciaal op maat gesneden voor de jeugd! de jeugd! de jeugd! Wij kunnen lekker onbekommerd (en tegelijkertijd gevaarlijk opwindend) stikkies roken en wagens kopen, die ons naar rumoerige tenten brengen waar wij onszelf gaan toetakelen met lipstick en schmink om tijgers of katjes voor te stellen.

Wanneer, al deze heerlijkheden ten spijt, de werkelijkheid bij ons aanklopt en wij ons schuldig blijven gevoelen, wat kunnen wij dan beginnen? Wij gaan naar de dokter en hij raadt ons aan vakantie te nemen en hij merkt terloops op dat wij beter zouden doen hem te raadplegen voor kwalen, die met een pil, een injectienaald of een scalpel te verhelpen zijn. Wij gaan naar onze geestelijken en vernemen vriendelijke algemeenheden over de manier waarop wij onze medemensen moeten tegemoettreden. Wij gaan naar onze psychiaters en ervaren dat onze problemen geen haar verschillen van die van andere mensen, zodat we tenslotte niets te reclameren hebben. In ieder geval, wordt ons verzekerd, is er niets bijzonders aan de hand; wij worden niet genoeg bemind, of misschien te veel bemind net als kleine kinderen.

O, aan jammerklachten geen gebrek. Waarom bijvoorbeeld zijn niet meer mensen gelukkig? Waarom laat dit luidruchtige vermaak ons innerlijk onbevredigd? Onophoudelijk voelen de meesten onzer van binnen iets dat blijft roepen om de zin van het leven, om de waarde van het bestaan dat wij leiden. Ja, tenslotte roepen we allemaal om hulp. Dit geven wij toe. Maar altijd moet deze hulp passen op onze persoonlijke ongemakken. Wij vragen om antwoorden, die even gekunsteld moeten zijn als de tijden waarin wij leven; antwoorden die netjes worden aangepast aan bestaande wetenschappelijke normen en aanvaard volgens streng akademische maatstaven. Kom ons bijvoorbeeld niet aan boord met oudewijvenpraat omtrent zielen en geesten en gedachtenlezerij en heel de santekraam. Een ziel die eeuwig voortleeft is een wensdroom, een narcose voor de massa. Hij kan niet in een proef of experiment worden vastgesteld, worden gewogen of uitgemeten.

In feite zijn wij bereid een rationele, intelligente uitleg in dank te aanvaarden, maar het moet iets zijn met een duidelijke tolheffing aan de grote god Wetenschap. Geef ons laboratoriumproeven, herhaalbare experimenten, zuivere waardebepaling; geen zwevende theorieën. Maar vreemd genoeg zijn het juist deze, die zich steeds weer aanmelden. Niet hier. Niet in dit boek. Voor waarschijnlijk nog lange tijd zullen wij beslissende antwoorden moeten schuldig blijven. Maar de vragen zijn met klem gesteld door getrainde onderzoekers, die wij parapsychologen noemen. Schrik er niet van op dat zij werken op een terrein, dat het meest fantastische is van alle denkbare arbeidsvelden: dat der psychische verschijnselen. Deze bevatten sommige van de meest duistere vraagstukken, waarmee de mensheid ooit is gekonfronteerd geweest. Zij worden niet begrepen door ze te negéren of er om te glimlachen. Zij moeten onder ogen worden gezien, nagevorst, bestudeerd; en zij worden onderzocht onder het toezicht van de parapsychologische wetenschap. Deze onderzoekers tasten rond in de vreemde gebieden van nog weinig bekende bovennormale uithoeken van de menselijke geest. Bovennormaal echter mag niet worden verward met bovennatuurlijk, in de gangbare zin van "spookachtig", "magisch", "geheim" of beïnvloed door diabolische krachten. Bovennormaal betekent eenvoudig: buiten alles wat wij tot op heden als normaal beschouwen binnen de werking van erkende natuurkundige wetten. En iedereen weet hoe vaak wij in dit opzicht onze standpunten moesten herzien.

Sommig materiaal van dit boek is speciaal bijeengebracht uit voorafgaande publikaties van de auteur, waarin over ESP werd gesproken: De wereld van het ongehoorde; De mediumieke gaven van Mrs. Leonard; en Het vraagstuk van het buiten-het-lichaam-treden. De hoofdstukken zijn aangeduid met het Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom van de gemiddelde kranten-verslaggever; maar beslissende antwoorden op deze vragen zijn hier niet te vinden. Ze zijn nog nergens te vinden, — althans niet wetenschappelijk verantwoord. De sleutel tot het antwoord is vervat in de drie letters: E S P.

Levert het bestaan van ESP een bewijs dat de mens tenslotte toch een ziel heeft? In hun onderzoek van ESP en andere verschijningsvormen zullen de psychische vorsers op een dag misschien kunnen aantonen, dat de menselijke geest een element bevat en krachten bezit die de banden met het lichaam kunnen verbreken en het gestorven lichaam verlaten. Zij zullen ons kunnen overtuigen dat dit geestelijke brandpunt voortgaat te leven buiten de beperkingen van het stoffelijke lichaam om, en dat deze entiteit eindeloos haar weg vervolgt tot aan de uiteindelijke verlichting.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boekje uit 1974 is reeds enkele jaren uit circulatie, maar indien je het tweedehands op de kop kunt tikken, is het moeite waar in te lezen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht