ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Handboek numerologie

Originele titel: It's all in your numbers: the secrets of numerology

Kathleen Roquemore

Handboek numerologie Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 476 gram
Aantal Pagina's: 256
ISBN: 90-215-8252-X
ISBN-13: 978-90-215-8252-8
Categorie: Numerologie
Richtprijs: € 26,9

Korte Inhoud


Een eerste versie van dit boek verscheen in 1984 onder de titel 'Numerologie, de invloed van getallen op uw leven'. Numerologie is een oude en beproefde methode om inzicht te krijgen in onszelf en anderen. De symboliek en karakteristiek van de getallen en hun combinaties is complex en veelzijdig. grote wetenschappers als Isaac Newton, filosofen als Pythagoras en kunstenaars als Leonardo Da Vinci hebben de studie van de numerologie beoefend. Dit boek geeft een compleet en helder overzicht van de fascinerende wereld van de getallen, hun relaties en de verbanden met psychologie, lot en levensloop.

- Leer jezelf en anderen kennen via de getallensymboliek.

- Van eenvoudige basisregels naar ongekend veelzijdige toepassingen.

- Leg zelf verbanden tussen karakters en lotsbestemming.

- Ontdek nieuwe mogelijkheden in werk, liefde, huwelijk en opvoeding.

Uittreksel


Blz. 13: Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele wetenschap die zich op de terreinen van zelfkennis beweegt (astrologie, handlijn- en schriftkunde, enzovoort) een totaalbeeld van iemand kan geven en daarom voel ik er ook niets voor de ene tegen de andere uit te spelen. Numerologie onthult - net als de andere - een deel van het totaalbeeld. Maakt men dan ook nog gebruik van bijvoorbeeld de astrologie, dan kan dit het beeld alleen maar vervolmaken. Nog meer inzicht krijgen we door ook handschrift- en handlijnkunde in te schakelen. Leggen we de resultaten naast elkaar, dan bestaat er een kans dat het beeld compleet is. We kunnen het ene niet missen en we moeten het andere niet laten; volgens mij is numerologie hierbij een onmisbare schakel, aangezien er bij de ene tak dingen worden onthuld die bij de ander verborgen blijven.

Recensie

door Tsenne Kikke
Elke letter en elk getal heeft een persoonlijke trillingswaarde. Dit komt vooral tot uiting in het kabbalistisch getallensysteem, de Gemetria en de Numericon. Het boek van Kathleen Roquemore kan efficiënte aanvullende informatie over de mens geven wat Engelse namen en data betreft, doch in het Nederlands gaat deze stelling helemaal niet op. De letters van ons alfabet hebben een totaal verschillende trillingswaarde. Zo kent het Engels niet de klank ''eeu', zoals in 'eeuw' of 'leeuw' De 'eeu' is één klank en heeft één trillingsgetal en is niet het resultaat van de optelsom van de letters e, e en u. Zo heeft de 'ou' een totaal andere klankwaarde. Het Engelse 'ou', zoals in 'you'', wordt dan ook totaal anders uitgesproken als onze 'ou', zoals in 'jou', enzovoort. Hetzelfde geldt voor de 'au'. De 'ij' kent het Engels niet, en heeft een totaal andere klankwaarde dan de 'i' en de 'j' samen opgeteld.

Tevens komt de letter 'y' in het Engels veel meer voor dan in het Nederlands en verkrijgt dus ook een andere waarde. Daarenboven is de 'y'in het woordje 'year' niet gelijk aan die van het woordje 'money'. In haar boek verkrijgt de letter 'k' de getalwaarde 11 en de letter 'v' het de waarde 22. Ook hier is dit enkel en alleen op de Engelse taal van toepassing, rekening houden dat de 'k' praktisch niet uitgesproken wordt. Voorbeelden zijn: knowledge, knight, knack, knee, enzovoort.

Daarentegen heeft de Engelse 'c' dezelfde letterwaarde als onze 'k'': volcanic, contract, screen, impeccable, enzoverder. Soms wordt de Engelse 'ch' met een zachte 'k' uitgesproken, zoals in de woordjes 'chaos' en 'schoo'; dan weer als een 'tsje' als in de naam Charles, dat op zijn beurt een andere trillingsgetal verkrijgt. Daarenboven hebben bijna alle woorden over de jaren en de eeuwen een drastische verandering ondergaan. Dit geldt zowel voor het Engels, dat ontstaan is uit het Frans, als voor ons taal. Lees maar eens 'Van de Vos Reynaerde'' bijvoorbeeld, of 'Lucifer' van Vondel.

Toch zijn er dingen in dit boek die ons van nut kunnen zijn, maar je moet dan al een numerologies-pecialist zijn om dit te kunnen achterhalen. Daarom mogen we het kind niet met het badwater weggooien. Je kunt dus het boek aankopen zolang je met bovenvermelde zaken (en nog veel meer, natuurlijk) rekening houdt. Het geeft je alleszins een stevige basis waarop je voor jezelf de rest van de numerologische bouwstenen één voor één kunt bouwen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht