ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tarot

René Maas

Tarot Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 370 gram
Aantal Pagina's: 221
ISBN: 90-215-8014-4
ISBN-13: 978-90-215-8014-2
Categorie: Tarot
Richtprijs: € 17,5

Korte Inhoud


De Tarot is immens populair en veel auteurs hebben geprobeerd om uit te leggen wat zo fascinerend aan dit eeuwenoude spel. Weinigen doen dat zo helder, duidelijk en toegankelijk als Renée Maas in dit terecht zeer succesvolle boek.

Daarom brengt Spirit een herziene en geactualiseerde editie van 'De Tarot, een open boek'. Sinds de eerste uitgave van dit boek in 1997 heeft Renée Maas duizenden leggingen gedaan, en haar kennis met even zovele mensen gedeeld, Haar door diepe ervaring gegroeide en gerijpte inzicht in de Tarot verwerkt zij in deze nieuwe, herziene uitgave van haar klassieke boek.

Uittreksel


Blz 17 : De tarot bestaat uit 78 kaarten. Hiervan zijn er 22 de zogenoemde grote kaarten of troefkaarten, die ook wel de grote Arcana worden genoemd. 'Arcanum' is het Latijnse woord voor 'geheim'. Arcana is het meervoud; in de 22 kaarten van de grote Arcana zijn even zoveel geheimen opgenomen.

Iedere kaart van de grote Arcana is een op zichzelf staande kaart. Hij herbergt een schat aan symbolen en heeft zijn eigen verhaal en lessen. Daarenboven maakt iedere kaart deel uit van een groter geheel: iedere kaart heeft zijn plaats in een cyclus. De volgorde van de kaarten in deze grote cyclus wordt aangegeven door het Romeinse cijfer boven aan de kaart. Deze volgorde wordt ook gehanteerd om in hoofdstuk 3 de 'reis' door de cyclus van de grote Arcana te beschrijven. Eén uitzondering wordt daarbij gemaakt: kaart VIII en kaart XI zijn in het Rider-Waite-spel verwisseld. De reden hiervoor heeft te maken met een vermeende correlatie tussen de grote Arcana en de tekens van de dierenriem. Dit gaat echter in tegen het cyclische vervolgverhaal en de getallencycli die in de Arcana zijn opgenomen. In dit boek wordt er dan ook van uitgegaan dat kaart VIII de kaart van het arcanum Gerechtigheid is en kaart XI de kaart van het arcanum Kracht.

Vervolgens zijn er 56 kaarten die verdeeld zijn over vier reeksen. Dit zijn de kleine Arcana. Zij bestaan uit tien kaarten en bevatten een aas en de getallen twee tot en met tien.

Ten slotte zijn er per reeks vier hofkaarten. Dit zijn de page, de ridder, de koningin en de koning.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit is een heruitgave. Over de Tarot zijn er al honderden boeken geschreven. Dit boek handelt enkel en alleen over het Rider-Waite-spel: het heeft dus weinig zin om dit boek bij een ander Tarotspel te gebruiken.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht