ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zijn en worden

Hans Knibbe

Zijn en worden Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 425 gram
Aantal Pagina's: 222
ISBN: 90-215-8004-7
ISBN-13: 978-90-215-8004-3
Categorie: Psychoanalyse
Richtprijs: € 19,5

Korte Inhoud


Dit boek is de opvolger van het succesvolle ‘Rusten in Zijn’, dat met ruim 20,000 verkochte exemplaren een vaste plaats heeft verworven bij lezers en studenten van de door Hans Knibbe zelf ontwikkelde met Zijnsoriëntatie. Deze methode is gebaseerd op transpersoonlijke psychologie en psychotherapie, en vele duizend studenten en therapeuten dragen haar inmiddels uit. Zijnsoriëntatie is een instituut geworden!
Zijn en Worden gaat diep in op de theoretische en filosofische aspecten van de Zijnsoriëntatie, en geeft waardevolle verdieping en verbreding. Voor zowel studenten als therapeuten zal dit boek even onmisbaar blijken als ‘Rusten in Zijn’.

Uittreksel


Blz. 8: De manier waarop we waarnemen wordt bepaald door de staat van zijn van de waarnemer. Dit is ene waarheid als een koe, die iedereen gemakkelijk kan verifiëren. Je ziet bijvoorbeeld je geliefde na een goed gesprek met andere ogen dan in momenten van ergernis en frustratie.

Behalve de verschillende kleuring van onze waarneming, afhankelijk van onze gemoedsgesteldheid, is er nog een andere dimensie waarop onze optiek kan variëren: er is verschil in diepte of vrijheid van waarneming. In dit boek zal ik verschillende perspectieven uitgebreid bespreken, laten we ze nu voor het gemak even de oppervlakteblik, de Spirit-blik en de non-duale blik noemen.

De oppervlakteblik is onze normale blik, zoals die aangestuurd wordt door onze ideeën, overtuigingen en psychologische patronen. We schatten vanuit deze oppervlakteblik bliksemsnel in hoe we iets moeten plaatsen, welk belang iets voor ons heeft en wat we ermee kunnen. Het is een buitengewoon praktische benadering van de situatie. Zo konden we overleven, groeien en volwassen worden.

Er zijn echter ook beperkingen aan deze normale ‘dagelijkse zelf’-oriëntatie. De wereld wordt vanuit deze oppervlakteblik namelijk niet zozeer open en objectief waargenomen, doch gekleurd en beperkt door onze geschiedenis. We missen dus een heleboel informatie en voegen ook aan iedere situatie betekenis en gevoel toe die er helemaal niet in thuishoren. Dit leidt ertoe dat we blind zijn voor het nieuwe en ons verleden in psychologische zin hercreëren.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek is geen lees- maar een werkboek. Het is gebaseerd op het werk van Ken Wilber, een transpersoonlijk theoreticus. Mijn inziens is het een veel té zware materie dat er in besproken wordt, versterkt met een véél te technisch, te star en onbegrijpelijk jargon. Het richt zich eerder tot ons verstand dan tot ons ware, diepste wezen. Het voelt koud aan. Zo zal men, bijvoorbeeld, in een gevoel gaan '€“ zoals boosheid '€“ zich ermee identificeren, om van daaruit een nieuwe zijnstoestand te ervaren teneinde de dingen in zichzelf beter te kunnen verklaren. Rationeel gezien kan het allemaal een zekere waarheid inhouden, maar dé waarheid is het in mijn opinie niet. Alhoewel, misschien leiden alle wegen tóch naar Rome...

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht