ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De verschuiving

Originele titel: The Shift

Wayne Dyer

De verschuiving Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 240 gram
Aantal Pagina's: 144
ISBN: 90-215-6342-8
ISBN-13: 978-90-215-6342-8
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 24,95

Korte Inhoud


Wat is werkelijk belangrijk als je terugkijkt op het leven? Wat is je unieke bijdrage aan de wereld geweest? Hoe kun je dienstbaarder zijn en iets teruggeven in plaats van het te nemen? De Verschuiving opent je ogen en laat zien dat achter alle persoonlijke prestaties en materiële successen nog een heel ander - écht mooi - leven ligt, ook binnen jouw bereik.

Dyer maakt in De verschuiving zijn faam als 'the father of motivation' andermaal waar. Hij is als altijd mild voor zijn publiek, veroordeelt nooit en is nergens dwingend; hij constateert slechts en als een goede ouder geeft hij wijze raad en veel informatie bij de zoektocht naar het doel in je leven. De vraag 'wie ben ik en waarvoor leef ik' kun je uiteindelijk alleen zelf beantwoorden. Dyer verklaart in De verschuiving de plotselinge onrust en onvrede die veel mensen in de tweede helft van hun leven overvalt en laat op overtuigende wijze zien dat het nooit te laat is om je leven te veranderen en terug te keren naar je oorspronkelijke natuur.

De verschuiving refereert aan de belangrijke deugden uit het taoïsme, zoals eerbied, dienstbaarheid en eerlijkheid, deugden die in ieder mens latent aanwezig zijn, alleen vaak verdrongen worden door het ego. Door los te laten, nederig te zijn en vertrouwen te hebben, kun je deze deugden hervinden en betekenis geven aan je leven. Dat dat niet eenvoudig is, geeft zelfs Dyer toe. Maar na het lezen van zijn bezielende spirituele inzichten, ben je al een heel eind op de goede weg ... daar kun je op vertrouwen.

Ook op DVD wijst Wayne Dyer de weg naar een zinvol leven. Net als in zijn boek motiveert hij in de bijbehorende film The Shift mensen om het werkelijke doel van hun leven te vinden. Kijk voor meer informatie over deze DVD op: www.palaysia.com

Dr. Wayne W. Dyer is psychotherapeut en auteur van tientallen boeken op het gebied van persoonlijke groei. Daarnaast geeft hij lezingen over de hele wereld en is hij een graag geziene gast in The Today Show en bij Oprah Winfrey. www.drwaynedyer.com

Uittreksel


Blz. 11: De film die ten grondslag ligt aan dit boek had in zijn eerste versie als werktitel Van ambitie naar betekenis. Echter, veel mensen gaven aan dat ze niet wisten wat hiermee werd bedoeld of waar de film over ging. De titel was blijkbaar enigszins misleidend, ze wekte de indruk dat ik een documentaire had gemaakt of een van mijn lezingen in beeld had weergegeven.

We vertoonden de film bij wijze van proef overal in het land aan specifieke doelgroepen. Tijdens die rondgang vertelde ik de regisseur en de producer hoe ik dacht over de verwarring rond de titel. Ik zei: 'Deze film ligt me na aan het hart. Maar als ik een herkansing kreeg, zou ik hem een andere titel meegeven. Ik zou kiezen voor De verschuiving. Deze term loopt als een rode draad door de film, hij geeft precies aan wat er moet gebeuren wil iemand de stap maken van ambitieus naar zinvol leven.' Dankzij de inspanningen van de regisseur en de producer had mijn film een week later deze titel. Daar was ik erg blij mee, maar ik merkte ook dat het concept Van ambitieus naar zinvol leven niet verdween.

Ik dacht na over hoe ik deze wezenlijke boodschap in een begeleidend boek kon overbrengen. Tijdens een diepe meditatie werd me duidelijk dat deze vijf woorden de opbouw van het boek vertegenwoordigden. En dat is dus wat je nu in je handen houdt (of in je boekenstandaard hebt staan).

Iedereen die de heroïsche menselijke reis naar volwassenheid maakt, zal onderweg een aantal veranderingen of overgangen moeten volbrengen. Hopelijk gaan we verder dan de twee onontkoombare veranderingen en wijden we ons aan de bewustzijnsveranderingen die uitmonden in een zinvol leven. Wat bedoel ik hiermee?

De eerste verandering die we allemaal doormaken brengt ons van niet-zijn naar zijn, van geest naar vorm, van het onzichtbare naar onze tastbare wereld van dingen, grenzen en materie. Daarom luidt de titel van het eerste hoofdstuk `Van...'. Op mijn bescheiden (en - daar ben ik zeker van - verre van volmaakte) wijze doe ik een poging het ondefinieerbare te definiëren met woorden en zinsneden die slechts kunnen verwijzen naar datgene wat zich onttrekt aan iedere beschrijving.

Hoe dan ook, het weerspiegelt mijn visie op deze wereld van de onzichtbare Geest, waar alles uit voortkomt en alles naar terugkeert.

De volgende verandering die ik schets is de verandering van 'Van naar Ambitieus'. 'Ambitieus...' is dus de titel van het tweede hoofdstuk. Ambitie is de fase waarin we een ego-zelf ontwikkelen. Dit ego-zelf is tegengesteld aan de plaats van de Geest waar we vandaan kwamen. Het ego in deze context is onze onechte zelf.

Dit zijn de twee voornaamste onontkoombare veranderingen die we tijdens onze reis door het mens-zijn doormaken. Velen van ons hebben aan het einde van de levensreis alleen deze twee veranderingen doorgemaakt. Ambitie is jammer genoeg vaak het einde van het levensverhaal. In mijn film en in dit boek ga ik ervan uit dat er nóg twee veranderingen zijn die we allemaal kunnen volbrengen. Pas wanneer we hier aan beginnen is 'het leven zonder betekenis', waar Sir Laurens naar verwijst, niet het einde van het verhaal. We hebben allemaal de keus om verder te gaan dan de tweede verschuiving van de door het ego aangestuurde ambitie.

Het derde hoofdstuk is getiteld `Naar...'. Het verwijst naar het aankomen op een plek in onze geest waar we beseffen dat we de mogelijkheid hebben om ons af te wenden van het onechte zelf. Op deze plek aangekomen beginnen we aan de terugkeer naar ons vertrekpunt - het punt dat ik onze `vanheid' noem. Deze nieuwe fase in onze levensreis behelst een terugkeer naar de Geest en is een uitnodiging het onzichtbare goddelijke domein te betreden en de dominantie van het ego achter ons te laten. We leren ons ego te temmen terwijl we op weg zijn Naar een leven vol betekenis en zin, gevoed door onze bron van zijn.

De verandering die in hoofdstuk vier wordt beschreven is 'zinvol leven'. Wanneer we eenmaal het onechte zelf loslaten en aan onze terugreis naar de bron beginnen terwijl we nog in leven zijn, gaat een aantal nieuwe richtlijnen gelden. We ontdekken dat de wetten van de materiële wereld niet voldoen in aanwezigheid van de zingeving die wordt aangemoedigd door onze verschuiving naar de bron. Wonderen dienen zich aan en een nieuwe synchroniciteit bevolkt het levenslandschap. Zingeving is nu inderdaad bepalend op ieder moment in ons bestaan.

In mijn ervaring is de ambitie van het ego helaas het einddoel in vele levens. Toch zijn er dingen die ons op de mogelijkheid van die twee aanvullende veranderingen wijzen, veranderingen die ons bevrijden uit de sussende illusie van het ego. We kunnen een totale ommekeer maken, een derde verandering realiseren en teruggaan naar de plaats van de Geest. Vervolgens realiseren we na een vierde verandering een betekenisvol en zinvol leven door onze ambitie te richten op het vervullen van ons authentieke zelf. We kunnen onze roeping volgen door heel bewust de reis van ambitieus naar zinvol leven te maken. Het is mogelijk ons leven te transformeren en, als extra bonus, de bestemming van moeder Aarde te beïnvloeden.

Ik stuur u al mijn liefde, Dr. Wayne Dyer
Maui, Hawaï

Recensie

door Tsenne Kikke
Wayne Dyer, van oorsprong psychotherapeut, verwierf grote bekendheid met een dertigtal titels, waarvan 'Niet morgen maar nu' uit 1977, 'Willen is kunnen' (2001) en 'Eerst geloven dan zien' (1989) tot de bekendste behoren. Hij is een internationaal bekende auteur en spreker op het gebied van persoonlijke groei.

Wayne Dyer is in Amerika tevens een bekend mediapersoonlijkheid. In zijn nieuwe boek 'De verschuiving' en in de gelijknamige film richt hij zich op de ouder wordende mens. Hij beschrijft hoe mensen in de tweede helft van hun leven kunnen leren begrijpen wat hun unieke bijdrage aan de wereld is. De plaats van ambitie, streven naar prestaties en succes wordt minder dominant. In plaats daarvan begint een innerlijke reis naar zin en inhoud in het leven. In deze levensfase bestaan ambities nog wel, maar zijn deze niet meer gericht op het ego, maar op de ziel. Het streven richt zich op een leven met betekenis, dat dienstbaar is en gericht is op teruggeven. Door de heldere en plezierig leesbare beschrijvingen van dit bewustwordingsproces wil dit compacte boek voor een brede groep ouderen een leidraad zijn.

Anders gezegd: een boek met een prachtige inhoud speciaal gericht aan mensen op leeftijd, die aan het begin staan van hun laatste levensfase. Wel is het zuiver Amerikaans en God is één van de hoofdpersonages, maar indien jou dat niet stoort, kan ik dit pocketboekje ten zeerste aanbevelen - en, geef, samen met de 2 uur durende dvd, ook weg als geschenk, bijvoorbeeld.

"Ik ben nu 68 en ik heb een nieuwe carrière! Toen ik gevraagd werd voor de film dacht ik niet meteen: ik ben te oud om iets te doen dat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik dacht: ik sta voor alles open, ik ben bereid om te veranderen en te leren. Ik ben trotser op deze film dan op alles wat ik ooit in mijn leven heb gedaan." - Wayne Dyer -

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht