ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het 2 dagen dieet

Originele titel: The 2 day diet

Michelle Harvie en Tony Howell

Het 2 dagen dieet Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 490 gram
Aantal Pagina's: 399
ISBN: 90-215-5425-9
ISBN-13: 978-90-215-5425-9
Categorie: Voeding
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


De meeste mensen die diëten, houden dat maar moeilijk vol en gaan jojo?n. Met Het 2 dagendieet is lijnen echter gemakkelijk, gezond en hoeft er niet afgezien te worden. Twee dagen strikt di?ten en vijf dagen - binnen de perken - eten wat je maar wilt. Dat is het geheim van Het 2 dagendieet: het mentale aspect. Na maar twee dagen diëten, mag je alweer gewoon eten en dus is de kans dat je je opeens toch weer te buiten gaat aan slecht voedsel minimaal.

- Een uitgave van Kosmos Uitgevers -

Uittreksel


Blz. 9: Waarom het 2-dagendieet werkt

Ben jij zo iemand die tevergeefs heeft geprobeerd af te vallen of heb je de pondjes die je was kwijtgeraakt er direct weer aan gegeten? Dan is dit een boek voor jou. Het 2-dagendieet is een totaal nieuwe, op onderzoek gebaseerde manier om af te val­len waar je echt iets aan hebt, zowel wanneer je al jaren wor­stelt met je gewicht, als wanneer je nog maar pas hebt besloten te gaan afvallen. Het 2-dagendieet is heel simpel: je lijnt maar twee achtereenvolgende dagen per week en eet de overige vijf dagen normaal.

`Ik wist na het volgen van een dieet nooit op gewicht te blijven, tot ik het 2-dagendieet probeerde. Na het lijnen kwamen de kwijtgeraakte pondjes er altijd weer aan en zelfs nog wat extra. Het 2-dagendieet is echt anders, het is een andere leefwijze die ik zowaar kan volhouden.' Marie, 33

We zijn gewend dat dieetdeskundigen ons vertellen dat we ons elke dag aan strikte regels moeten houden als we willen afval len. Het 2-dagendieet gooit deze theorie radicaal overboord. Het is flexibel en gemakkelijk vol te houden en biedt je een nieuwe kijk op lijnen en een andere manier om je ongewenste pondjes kwijt te raken.

Het lijkt te mooi om waar te zijn: geen streng dieet waaraan je je zeven dagen per week moet houden, maar een waarbij je maar twee dagen per week lijnt terwijl je de overige vijf normaal mag eten en toch afvalt. Het kan echter wel degelijk. We hebben de afgelopen zeventien jaar onderzoek gedaan naar gewichtsverlies bij mensen die vaak het ene dieet na het andere hadden geprobeerd. En wat blijkt: deze nieuwe methode kan echt succes hebben, ook als tot dan toe niets heeft gewerkt. Het 2-dagendieet, bedacht door diëtiste en onderzoeker dr. Michelle Harvie, leidt niet alleen tot een gezond en blijvend gewichtsverlies maar is qua voedingswaarden zo uitgebalanceerd dat je lichaam alles krijgt wat het nodig heeft.

`Het twee dagen per week lijnen was veel gemakkelijker dan ik had verwacht. Ik merkte ook dat ik op de vijf overige dagen veel beter lette op wat ik at, want ik wilde al dat goede werk niet weer tenietdoen!' Lizzie, 24

Als je te zwaar bent, wil je misschien vooral afvallen om je gevoel van eigenwaarde op te vijzelen door je vroegere figuur terug te krijgen. Met het 2-dagendieet zul je inderdaad afval­len maar je zult ook gezonder worden, jezelf beschermen tegen ziekten en veel meer energie krijgen. Onderzoek wijst uit dat zelfs een gering gewichtsverlies (5 tot 10 procent van je lichaamsgewicht) helpt het risico te verkleinen op aandoe­ningen als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker. Bovendien is bewezen dat afvallen met het 2-dagendieet nog meer voordelen voor de gezondheid kan bieden dan afvallen met een 7-dagendieet, maar hierover la­ter meer.

De dieetvalkuil

In theorie zou het niet moeilijk moeten zijn om af te vallen. Eet minder en beweeg meer, dan moeten de pondjes er gewoon af vliegen. In de praktijk is afvallen echter verre van gemakkelijk. Misschien raak je op de korte termijn een paar kilo kwijt, maar die zitten er ook zo weer aan. Ondanks grote publici­teitscampagnes en de vele miljoenen die elk jaar worden be­steed aan dieetproducten, blijft het aantal mensen met overge­wicht stijgen in bijna alle delen van de wereld, maar vooral in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Een MORI-onder­zoek uit 2007 wees uit dat de gemiddelde vrouw in het Ver­enigd Koninkrijk 31 jaar van haar leven op dieet is en toch zijn Britse vrouwen nu in heel Europa het zwaarst. Britse mannen doen het niet veel beter: 66 procent heeft nu overgewicht waarmee ze in Europa de tweede plaats innemen. In 2010 was 64 procent van de Amerikaanse vrouwen en 74 procent van de mannen te zwaar. Bovendien wordt geschat dat elk jaar 108 miljoen mensen in de VS een dieet volgen en jaarlijks $ 20 miljard uitgeven aan dieetboeken, dieetpillen en chirurgische in­grepen om gewicht kwijt te raken. Het is duidelijk tijd voor een nieuwe aanpak.

`Ik zie en voel dat ik ben afgevallen, dus heb ik een beter gevoel over mezelf. Ik voel me niet meer zo moe en heb 's avonds veel meer energie.' Jane, 32

Het verhaal achter het 2-dagendieet

Hoe kwamen we op het idee op zoek te gaan naar een andere manier om af te vallen? Al bijna twee decennia werkten we met vrouwen bij wie borstkanker was geconstateerd of die een verhoogd risico liepen die te krijgen. Uit ons onderzoek en ander werk wisten we dat vrouwen met overgewicht een aan­zienlijk groter risico hebben borstkanker te ontwikkelen. Ge­wichtsverlies daarentegen, al is het maar 4,5 kg, kan dat risico met 25 tot 40 procent reduceren vergeleken met vrouwen die blijven aankomen, wat de norm is'. Het probleem is dat af­slanken, en slank blijven, zo ontzettend moeilijk is. De slanke­lijners met wie wij werkten, hadden meestal al drie tot vijf se­rieuze pogingen gedaan af te vallen. Hoe gemotiveerd ze ook waren en hoe hard ze ook hun best deden, nog niet de helft van hen slaagde erin het gewicht kwijt te raken dat nodig was om het risico te verkleinen. Veel vrouwen behaalden opvallen­de successen op de korte termijn en gaven blijk van een enorme wilskracht en vastberadenheid, maar helaas wisten de meesten toch niet op gewicht te blijven

Waarschuwing

Begin niet aan het 2-dagendieet als je een kind, tiener of zwangere vrouw bent en ook niet als je borstvoeding geeft, depressief bent of een eetstoornis hebt. In dit dieet krijg je vrij veel eiwitten binnen wat problemen kan veroorzaken bij mensen met leverkwalen of met de kans daarop. Heb je diabetes of een andere ziekte of gebruik je medicijnen, raadpleeg dan altijd je huisarts voor je begint aan een dieet en sportprogramma.

Recensie

door Tsenne Kikke

Dit boek is een uitgave van Kosmos Uitgevers. Wegens het feit dat ikzelf dit dieet, noch een ander dieet heb toegepast, kan ikzelf er geen persoonlijke mening over uitbrengen, noch een vergelijking uitschrijven. Maar, dit sluit niet uit, beste lezer, dat jij jouw ervaringen aan ons kunt mededelen.

Om die reden heb ik er een blogberichtje van gemaakt, dat je te allen tijde onderaan in de rubriek 'Commentaar' kunt aanvullen, waarvan hier de link.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht