ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Dood

Originele titel: La Mort

Dr. Richard Béliveau & Dr. Denis Gingras

De Dood Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 895 gram
Aantal Pagina's: 263
ISBN: 90-215-4894-1
ISBN-13: 978-90-215-4894-4
Categorie: Stervensbegeleiding
Richtprijs: € 24,95

Korte Inhoud


Niemand praat graag over de dood en veel mensen vinden het naar om hun eigen uitvaart vast te leggen. En toch hoort de dood bij het leven: geboren worden betekent immers ook sterven.

In het prachtig geïllustreerde `De dood` worden alle facetten van dit taboe belicht. Wat gebeurt er als je sterft en wat gebeurt er vlak daarna in het lichaam? En hoe zit het als je om het leven komt door een infectieziekte, vergiftiging of moord? En wat te denken van bizarre doodsoorzaken als lachen en hikken?

Uittreksel


In dit prachtige boek vol met mooi illustraties worden alle vragen rondom dit thema dat meer en meer uit de taboesfeer komt behandeld.

. Wat gebeurt er in je lichaam als je doodgaat?
. Ga je anders dood als je jong bent of juist oud?
. Welke invloed heeft een infectieziekte op het lichaam?
. Hoe stierven de mensen vroeger?
. Welke bizarre doodsoorzaken zijn er.

Dr. Richard Béliveau is vooraanstaand expert op het gebied van kankeronderzoek, hoogleraar kankerpreventie en -behandeling aan de Universiteit van Québec in Montréal.

Dr. Denis Gingras is wetenschappelijk onderzoeker, gespecialiseerd in oncologie en verbonden aan het Laboratorium voor Moleculaire Geneeskunde en hemato-oncologie van het Sainte-Justine-ziekenhuis in Montréal.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een boek dat elk aspect van de dood op een nuchtere wijze behandelt met een vooral biologisch-medische insteek. Dit om door meer kennis een minder krampachtige houding er tegenover te krijgen. De Canadese auteurs, hoogleraar kankerpreventie respectievelijk wetenschappelijk onderzoeker, schreven eerder 'Eten tegen kanker' (2006) en 'Eet gezond, leef gezond' (2009). Dit thematisch brede, kleurrijk geïllustreerde boek geeft informatie op een inzichtelijke, wetenschappelijk verantwoorde en behoorlijk toegankelijke manier over wat leven is en hoe doodgaan daar heel gewoon bijhoort. 'Sterven is leven' is niet alleen de titel van een hoofdstuk uit deze publicatie, maar is eigenlijk ook het motto van het boek als geheel. Inzicht krijgen we ook in ouder worden met (welvaarts)ziekten en leefadviezen, en in doodsoorzaken uit verleden en heden, zoals infectieziekten, gif, wapens, auto-ongelukken, bliksem of moord. Ook wordt uitgelegd wat de fysiologische processen zijn na het overlijden en waaraan dat te zien is. Sommige hoofdstukken bespreken zulke pittige onderwerpen, dat sommige lezers ze liever zullen overslaan. Vierkante paperback met vrij kleine druk in twee kolommen.

- F.M. Boon -

In een wereld waar de dood meer en meer wordt geobjectiveerd en naar buiten toe wordt ge-outsourced, weten velen onder ons niet meer wat de dood nu eigenlijk betekent, en hoe men de laatste momenten van zijn leven beleeft. Het lijkt meer en meer op iets dat je overkomt, maar we staan niet meer stil bij de manier waarop mensen sterven. Bij de geboorte zijn er maar twee zekerheden, zegt men wel eens, namelijk dat we belastingen betalen en dat we vroeg of laat zullen sterven. Alleen staat niet vast, voor wat het tweede betreft, wanneer en hoe. Gelukkig maar. We sterven ook niet allemaal niet op dezelfde manier. De auteurs van dit boek brengen een verhaal rond de dood, en het paar brengt een zeer breed beeld van al wat te maken heeft met de dood en de manier waarop we hiermee omgaan. Zoeken naar de manier waarop vandaag de dag in onze maatschappij wordt gestorven, waarop het lichaam reageert, de wijzen van sterven en de meer pikante en onverwachte aspecten van de dood.

En neen, het is geen saai, dieptreurig boek, al is de dood geen pretje, maar wel een gezwind en snellezend boek waarin je met de nodige relativering een vlot en leuk leesbaar verhaal krijgt van de manier waarop mensen hun laatste ogenblikken beleven. Het is een knappe mengeling van ernstige benaderingen en meer anekdotische benaderingen, leuke en humorvolle verhalen, en de meer gevoelige invalshoeken. Het is beter dan een wetenschappelijk werk, want het brengt een menselijk beeld van deze laatste momenten van het leven van mensen in onze maatschappij. Het is een boek geworden over gewone mensen die afscheid nemen. Doorheen de regels en de reglementen gaat het echter nog steeds over mensen en de confrontatie met het einde van dit leven. Het menswaardige levenseinde is intussen geregeld door wetten en decreten, maar de realiteit van het doodsbed is niet minder roerend of complex geworden. Dat is meteen ook de grote kracht van dit boek. Hoe mensen sterven mag dan over de dood gaan, op elke bladzijde zindert het leven.

Het is een indringend, ontroerend en waardig verhaal, door de ogen van een gevoelsvolle auteur, die de zaken wel objectiveert, maar daarom niet minder menselijk maakt. Een bijzonder bijblijvend boek.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht