ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Op je best

Originele titel: Be your best

Linda Adams en Elinor Lenz

Op je best Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 300 gram
Aantal Pagina's: 151
ISBN: 90-215-4856-9
ISBN-13: 978-90-215-4856-2
Categorie: Zelfgroei
Richtprijs: € 17,95

Korte Inhoud


Iedereen heeft een drukke agenda, veel sociale contacten en reist heen en weer tussen werk en privé. Dit kan leiden tot allerlei conflicten: een partner die zich niet begrepen voelt, kinderen die aandacht tekortkomen en vriendinnen die wachten op een telefoontje. Als mensen steeds weer in diezelfde conflicten terechtkomen, delven ze het onderspit en hebben ze moeite zichzelf te blijven binnen al die relaties. Op je best laat zien hoe je met respect voor anderen, toch jezelf kunt blijven.

Linda Adams is de vrouw van Thomas Gordon. Zij gaat uit van zijn gedachtegoed en hanteert de Gordon-methode, die wereldwijd miljoenen mensen heeft geholpen om effectiever en harmonieuzer te communiceren.

`Op je best`laat zien hoe je met respect voor anderen, toch jezelf kunt blijven.
- Gebaseerd op de heldere en effectieve Gordon-methode.
- Gedoceerd door meer dan 200 Nederlandse trainers; gebruikt door duizenden mensen.
- Omgaan met die steeds terugkerende conflicten met je partner of familie.
- Angsten onderkennen en de eigen mening durven uiten.
- Zou het niet fijn zijn als je altijd jezelf kon zijn?

Uittreksel


Blz. 140: Persoonlijke effectiviteit en plannen maken ...

`Ontdekkingen hebben altijd een gevolg.
Een nieuw beeld over jezelf,
of over een bepaald aspect van jouw relatie met anderen,
kan alle andere denkbeelden aan het wankelen brengen,
zelfs degene die je niet ziet.
Hoe ongemerkt ook, het gooit al je oriëntatiepunten omver.
En ergens verderop in dat proces
zal ook je gedrag erdoor veranderen.'

Patricia McLaughlin

Wanneer je je leven meer in eigen handen wilt nemen, en meer van je behoeften vervuld wilt zien, is 'planning' een belangrijke en beslissende stap. Planning is een activiteit van vrije mensen die zelf hun weg bepalen. Het betekent dat jij in staat bent zelfstandig te denken en te handelen, dat jij - en geen factoren van buitenaf - beslist wat jij wilt of gaat doen. Als je plannen maakt, en met de uitvoering ervan bezig bent, zeg je eigenlijk: Vit alle mogelijkheden, alternatieven, richtingen en kansen heb ik doelbewust die gekozen die mijn behoeften, waarden en doelstellingen het dichtst benaderden. Daarom neem ik ook de volle verantwoordelijkheid voor mijn besluiten en het effect ervan op mijzelf en anderen.'

Voor veel mensen staat planning gelijk aan een zekere dwang. Voor hen heeft het te maken met starheid, vastgelegd worden. Mensen die geen plannen maken beschouwen zichzelf vaak als vrije geesten. Zij zijn wars van vastgestelde schema's. Natuurlijk bestaat er zoiets als `overorganiseren' - een poging om elk detail onder controle te hebben en geen ruimte te laten voor spontaniteit of onverwachte dingen. Maar planning hoeft helemaal niet dwangmatig of star te zijn. Het hoort juist bevrijdend te werken: in plaats van overgeleverd te zijn aan het toeval, of aan de plannen van anderen, kun je ervoor zorgen zelf de baas te zijn over het besteden van je tijd en het indelen van je leven volgens je eigen behoeften en waarden.

Wij doen allemaal aan planning, of we ons dat nu realiseren of niet. Deden we dat niet, dan was ons leven een chaos. Zelfs mensen die beweren nooit plannen te maken - of 'Ik heb er zo'n hekel aan!' roepen - zullen, als ze hun dagindeling eens nagaan, waarschijnlijk ontdekken dat zij op zijn minst toch proberen enige orde in hun bezigheden te scheppen.

Maar, hoe velen van ons hebben echt vertrouwen in hun eigen capaciteit om plannen te maken, en brengen die vervolgens met succes ten uitvoer? Als we kijken naar het mislukken van onze mooiste plannen, vragen wij ons misschien af of organiseren nog wel nut heeft. Of het niet veel eenvoudiger zou zijn dingen dan maar spontaan te laten gebeuren. Maar als het leven niet loopt zoals wij willen, is dat meestal niet te wijten aan het lot of aan ongelukkige omstandigheden. Er is iets fout gegaan bij de planning.

Recensie

door Tsenne Kikke
Thomas Gordon (11 maart 1918 - 26 augustus 2002) was een Amerikaans klinisch psycholoog, student en later collega van Carl Rogers die -samen met Abraham Maslow, de grondlegger van de humanistische psychologie. Hij werd vooral bekend vanwege zijn zogenaamde Gordon-methode. Hij introduceerde begrippen als actief luisteren, de 'ik-boodschap', en dergelijke in de communicatie tussen mensen.'

Met zijn boek 'luisteren naar kinderen" lanceerde hij een methode om de opvoedingsstijl en de relaties tussen ouders en kinderen te verbeteren. Het was in de tijd van 'anti-autoritaire opvoeding' - die een reactie was op de voorheen autoritaire opvoedingsstijl - een synthese. Hij profiteerde aldus van de tijdgeest. Later paste hij de methode ook toe op andere situaties zoals onderwijs, sociale reclassering, kinderopvangverblijven, en dergelijke.

Hij schreef negen boeken die in 28 talen zijn vertaald en waarvan er reeds meer dan zes miljoen zijn verkocht over de hele wereld. Zijn 'Parent Effectiveness Training', die hij in 1962 introduceerde werd een populaire trainingscursus, door meer dan een miljoen ouders in 43 landen gevolgd. Sinds de officiële introductie van de Gordoncursus Effectief omgaan met kinderen in 1979 in Nederland, hebben 49.000 mensen de opleiding gevolgd.

Thomas Gordon werd in 1997, 1998 en 1999 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 1999 ontving Thomas Gordon van de APF (American Psychologal Foundation) de Gold Medal Award voor zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.

De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Eigenlijk zijn het de democratische principes die binnen het gezin worden geïntroduceerd. Het systeem benadrukt de effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. Het win-win-principe staat centraal. Hij stelt een overlegmethode in zes stappen voor. Het succes van Thomas Gordon volgt vooral uit zijn vermogen om de opvoedtheorie op een concrete, praktische manier te vertalen.

Zijn werk wordt voortgezet via 'Internationale Opleiding Gordon', waarvan zijn vrouw, Linda Adams, voorzitter is.

Het boek 'Op je best' van Linda Adams en Elinor Lenz is een herziene versie, en een aanrader voor ieder die lichter wil leven, duidelijker wil zijn over wie je bent en wat je wilt. Wil je ook nog weten hoe je dit vervolgens communiceert met anderen, dan geeft dit prachtige boek ook daar een duidelijk antwoord op.

Wie de Gordon-methode kent, zit al op een prettig spoor. En dan bedoel ik Thomas Gordon die met zijn methode van contact een verbinding maakt. Een manier van communiceren - vertellen wat je echt wilt en luisteren naar wat een ander echt vertelt - waarvan wij binnen ons gezin nog dagelijks de vruchten plukken.

Het boek 'Op je best' geeft met behulp van de Gordon-methode een beter inzicht over hoe je bewuster en effectiever kunt worden in je eigen communicatie, zonder je eigen behoeften en die van anderen uit het oog te verliezen.

Aan de hand van de kritische vragen in het boek die je aan jezelf stelt krijg je meer duidelijkheid over wie je bent en wat je wilt. Dat besef van behoeften en verlangens is nodig om meer zeggenschap te krijgen over je leven. Openheid en assertiviteit in je relaties is vervolgens nodig om ruimte te kunnen geven aan die zeggenschap.

Actief luisteren wil zeggen dat je naar de eigenlijke boodschap luistert die verscholen ligt achter de uitgesproken woorden. Aan de hand van talloze voorbeelden herken je de valkuilen. Daarnaast geeft het boek je ook het gereedschap om het anders aan te pakken. Een proces van vallen en op staan, oefenen en blijven doorgaan. Voelend en wetend dat doen wat je kan, genoeg is. Indien je steeds weer open staat voor je zelf en de ander groei je zélf uit tot een geweldige herziene versie... op je best.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht