ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Luisteren naar kinderen

Originele titel: Parent effectiveness training

Dr. Thomas Gordon

Luisteren naar kinderen Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 465 gram
Aantal Pagina's: 252
ISBN: 90-215-4789-9
ISBN-13: 978-90-215-4789-3
Categorie: Ouderschap
Richtprijs: € 19,95

Korte InhoudThomas Gordon (1918-2002) was een Amerikaans klinisch psycholoog. Hij werd vooral bekend vanwege de zogenaamde Gordonmethode. In zijn boek 'Luisteren naar kinderen' lanceerde hij deze methode om de opvoedingsstijl en de relaties tussen ouders en kinderen te verbeteren. Later paste hij de methode ook toe op andere situaties zoals onderwijs, sociale reclassering en kinderopvangverblijven.

Luisteren naar kinderen bevat een aantal eeuwenoude wijsheden over de opvoeding, aangevuld en in onze tijd geplaatst met moderne inzichten over het omgaan met medemensen in een veranderende samenleving. De Gordonmethode® gaat uit van de bereidheid van ouders om gemaakte fouten te erkennen en ervan te leren. Zo worden conflicten bespreekbaar en oplosbaar. De bereidheid tot toenadering -tot luisteren - herstelt het natuurlijke wederzijdse respect tussen ouders en kinderen. De Gordonmethode® wordt in vakkringen terecht revolutionair genoemd, omdat deze erin slaagt de oude controverse te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist. Luisteren naar kinderen is bestemd voor alle opvoeders die inzien dat ook zij feilbaar zijn en daar actief iets aan willen doen.

Uittreksel


Blz. 11: Voorwoord

Het boek 'Luisteren naar kinderen' van Thomas Gordon is het lezen waard. Voor ouders, maar ook voor andere semiprofessionele opvoeders, zoals leerkrachten in het basisonderwijs, pedagogische medewerkers in de kinderopvang en hulpverleners in de kind- en jeugdzorg.

Opvoeden is een deel van ons bestaan. Het is een thema dat ouders en opvoeders dagelijks bezighoudt. Alle ouders willen het beste voor hun kind. De opgave van opvoeden is dan ook de beste ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.

Door het boek Luisteren naar kinderen krijgt u (meer) kennis en begrip voor de vragen en behoeften die kinderen hebben.

Geen enkele ouder kiest voor problemen in de opvoeding. Toch overvallen die ouders vaker dan ze lief is. Grenzen stellen en vooral handhaven in concrete situaties is niet altijd gemakkelijk. Het is belangrijk het stellen en handhaven van regels en grenzen op een niet-agressieve, niet-gewelddadige en niet-vernederende manier te doen. Dat draagt substantieel bij aan een positieve en effectieve relatie tussen opvoeders en kinderen en aan het positief beïnvloeden van het gedrag van kinderen, zowel op de korte als op de lange termijn.

Ouders hebben dagelijks veel vragen, ook als het gaat om de alledaagse opvoeding.

Recent wetenschappelijk onderzoek laat een aantal ontwikkelingen zien:

a. Volwassenen en ouders blijken zich op een aantal punten niet of onvoldoende bewust te zijn van de grote invloed die ze hebben of kunnen hebben, in positieve en negatieve zin, op de ontwikkeling en het welbevinden van hun kinderen.

b. Meer kennis en begrip hebben een gunstige uitwerking op de opvoeding. Ze geven op de korte en langere termijn een zeer positief effect op de ontwikkeling van het kind.

c. Opvoeders met meer kennis en begrip over opvoeding blijken, vaker dan andere opvoeders, interacties met kinderen te hebben die de ontwikkeling van die kinderen bevorderen en ontwikkelingsproblemen verminderen of voorkomen.

d. Gevraagd naar welke bronnen van informatie ouders en opvoeders gebruiken of gebruikt hebben noemen zij vooral boeken of tijdschriften, consultatiebureaus en internet. Boeken zoals dit zijn dus een belangrijke bron voor ouders om zich te bezinnen op opvoeding.

Bij de dagelijkse opvoeding gaat het altijd om communicatie. Communicatie tussen ouder en kind, tussen kinderen onderling en tussen ouders over de opvoeding van kinderen. Communicatie is overal! Verbaal en non-verbaal.

Dr. Thomas Gordon heeft methodieken ontwikkeld voor een effectieve communicatie. Het zijn duidelijke en praktische methodieken. Het resultaat is dat er heldere en respectvolle relaties ontstaan, die de basis bieden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Van kinderen, maar ook van de ouders en andere semiprofessionele opvoeders.
Dit boek gaat over communicatie volgens de Gordon-methode. Een methode die écht verschil maakt en het kind centraal stelt. De methode van Thomas Gordon is breed toepasbaar, niet alleen in het gezin, maar ook op school en op het werk. De door Gordon geïntroduceerde begrippen als ik-boodschappen, actief luisteren en de geen-verliesmethode voor conflicthantering zijn algemeen bekend en worden ook gebruikt bij andere opvoedingsmethoden, in het onderwijs en in managementtrainingen.

Naast dit boek Luisteren naar kinderen zijn er ook trainingen ontwikkeld waar ouders kunnen oefenen in de Gordon-methode en op deze wijze vaardigheden ontwikkelen die dagelijks toepasbaar zijn. De training voor ouders met de naam 'Effectief Communiceren met Kinderen' wordt op vele plekken in Nederland gegeven door trainers die hiervoor een licentie hebben behaald. Zij hebben deze training aan vele duizenden mensen gegeven.

Deze vernieuwde uitgave van het boek 'Luisteren naar kinderen' en de trainingen die worden aangeboden door de Gordon®-organisatie bieden de kans tot een verdieping van de omgang met en opvoeding van kinderen en de persoonlijke ontwikkeling van ouders en andere betrokkenen.

Willem Nagtegaal - Bestuurder Stichting NET

Recensie

door Tsenne Kikke

Dr. Thomas Gordon slaagt er in om twee werelden bij elkaar te brengen: de wereld van het kind en de wereld van de volwassene. Kinderen krijgen een luisterend oor. Er wordt niet enkel en alleen actief geluisterd naar wat ze zeggen, maar ook wat ze er eigenlijk mee willen bedoelen. Er wordt dus tussen de regels geluisterd. Aan de oudercursussen die door Gordon zijn ontwikkeld, hebben wereldwijd meer dan 1.000.000 mensen meegedaan. Aan de cursussen, speciaal voor docenten wereldwijd, meer dan 200.000 mensen.

Dit is al een ouder boek en waarschijnlijk vrij bekend bij mensen die met kinderen werken.

De titel zegt het al : het gaat om luisteren naar kinderen, maar wel op een speciale manier. Want er is luisteren en luisteren. Als ouder zijn we vaak geneigd om onze kinderen te willen helpen, dat kan de vorm aannemen van advies geven tot moraliseren en oordelen, enzovoort. Het luisteren is dan altijd gekleurd, het is een gecamoufleerd verlangen om het kind te helpen of naar onze eigen inzichten te vormen. Een kind voelt zich echter pas volledig geaccepteerd als de ouder niets van hem wil, dus zo blanco mogelijk is en uitsluitend als een klankbord functioneert.

Om dat te bereiken sturen we het gesprek niet, maar luisteren en decoderen wat het kind eigenlijk wil zeggen. Dat brengen we onder woorden. De auteur noemt het 'actief luisteren'.

"Veel mensen denken dat ze van hun gevoelens af kunnen komen door ze te onderdrukken, te vergeten of ergens anders aan te denken. Maar in werkelijkheid worden mensen juist bevrijd van hun moeilijkheden als men ze aanmoedigt er openlijk over te praten."

Actief luisteren heeft als het ware een reinigende werking. Met deze methode kunnen kinderen precies ontdekken wat ze voelen. Verder kunnen ze ook zelf makkelijker hun problemen zien en oplossen. De valkuil die in de interactie tussen ouders en kinderen zo vaak optreedt is dat de ouders het probleem van het kind willen overnemen, voor hen willen oplossen.

De eerste stap is het accepteren dat het kind een probleem heeft en dan door actief luisteren hem de mogelijkheden geven (dus door weerspiegeling) zijn problemen zelf op te lossen.

Het is ook belangrijk dat de ouders ik-boodschappen geven ipv jij-boodschappen. Dus hun directe gevoelens uiten en niet de gevoelens die op de ander geprojecteerd worden. Je kan bijvoorbeeld beter zeggen: ik ben boos op je in plats van jij bent zo vervelend en dat is de oorzaak van mijn woede.

Verder biedt de 'geen verlies' methode veel mogelijkheden omdat ouders en kinderen samen op gelijkwaardige wijze een oplossing proberen te vinden voor een probleem. De echte problemen komen dan tevoorschijn en de kinderen zijn vervolgens meer gemotiveerd omdat ze hun eigen problemen zelf opgelost hebben.

Er worden talloze voorbeelden gegeven van gesprekken tussen ouder en kind over heel herkenbare problemen waarbij de methode heel concreet en duidelijk wordt voor degene die hem wil toepassen.

Vanuit Advaita kunnen we zeggen dat het met deze methode inderdaad gaat om een heel open opstelling in het gedrag van de ouders naar de kinderen.

Als een open instelling in het bewustzijn zich radicaliseert is er de volledige acceptatie van de ander, met of zonder problemen. Dan is het ook de ervaring dat geen scheidingen zijn tussen jezelf en de ander. Het willen helpen enzovoorts..., als een standaard houding (van ouders naar een kind met een probleem) zal dan spontaan wegvallen of zijn weggevallen.

Daar dit boek op een heel concrete manier ouders en natuurlijk allen die met kinderen te maken hebben stimuleert om meer open te zijn in hun contact met kinderen, is het zeer aan te bevelen.

- Odile de Westphalen -

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht