ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Soefisme - De religie van het hart

Originele titel: The Heart of Sufism

Hazrat Inayat Khan

Soefisme - De religie van het hart Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 645 gram
Aantal Pagina's: 384
ISBN: 90-215-4786-4
ISBN-13: 978-90-215-4786-2
Categorie: Islam
Richtprijs: € 29,95

Korte Inhoud


'Het is niet zo dat geluk een attribuut is van de ziel; de ziel zelf is geluk. Tegenwoordig verwarren wij vaak geluk met genot; maar genot is slechts een illusie. Er is een hindoe gezegde: De mens zoekt naar genot en vindt pijn.' - Hazrat Inyat Khan

De soefi verlangt naar het directe contact met de Ene en het is zijn verlangen om instrument te zijn van de Ene. De soefi voelt zich dan ook aangetrokken tot actieve meditatievormen zoals muziek, dans, en poëzie. Het soefisme wordt ook wel 'de traditie van het hart' genoemd. Het is de verfijnde trilling van een vrij hart, de warme hartskwaliteit, schoonheid en de liefde voor het leven die de soefi centraal stelt.

Dr. H.J. Witteveen heeft een aantal belangrijke hoofdstukken geselecteerd uit het werk van de soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het universele soefisme. De belangrijkste elementen uit het soefisme staat in een toenemende belangstelling om zijn vredelievendheid en non-dogmatisme De samensteller, oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het IMF, dr. H.J. Witteveen, geeft vanwege zijn staat van dienst nieuwswaarde aan het verschijnen van dit boek, dat zeer goed aansluit bij de zoektocht van de hedendaagse mens naar innerlijke vrede.

Uittreksel


Blz. 19: Vele kinderlijke zielen hebben geprobeerd om goud te maken door kwikzilver tot rust te brengen en zilver te smelten en zij hebben getracht het geheimzinnige kruid te vinden. Maar zij kwamen bedrogen uit en zouden er beter aan hebben gedaan wanneer ze gewerkt hadden en hun brood verdiend.

De echte verklaring van dit proces is, dat het kwikzilver de aard voorstelt van de altijd rusteloze psyche. Vooral wanneer iemand probeert zich te concentreren, beseft hij pas hoe ongedurig de psyche is. De psyche is als een weerspannig paard. Met de ruiter in het zadel is het onhandelbaarder dan wanneer het op stal staat. Zo is het ook met de psyche; zij wordt ongeduriger naarmate iemand haar meer in zijn macht probeert te krijgen, zij wordt dan zo beweeglijk als kwikzilver.

Wanneer je door beoefening van concentratie de psyche hebt leren bedwingen, heb je de eerste stap gezet op de weg van de vervulling van een heilige taak. Gebed is concentratie, lezen is concentratie, zitten en ontspannen zijn en denken aan één onderwerp is eveneens concentratie. Alle kunstenaars, denkers en uitvinders hebben in de een of andere vorm concentratie beoefend, want zij hebben hun geest op één ding gericht en door zich op één onderwerp te richten hebben zij hun concentratievermogen ontwikkeld. Maar om het denken tot rust te brengen is een speciale methode nodig die onderwezen wordt door de mysticus, zoals men leert zingen bij een zangleraar. Het is de leer van de adem waardoor men dit geheim kan leren kennen.

Adem is de essentie van het leven, het middelpunt van het leven; en denken kan worden beheerst door kennis van de juiste methode van ademen. Hierbij is onderricht van een leraar onmisbaar, want sinds de mystiek van het Oosten bekend is geworden in het Westen, zijn daarover boeken gepubliceerd.

Recensie

door Tsenne Kikke
Indien je enigszins interesse stelt in het Soefisme is dit boek een echte aanrader - en, als je aan Zelfkennis doet, gebaseerd op de leerstellingen van G.I. Gurdjieff, heb je in wezen geen keuze. Anders gezegd: dit boek mag in jouw persoonlijke bibliotheek in het geheel niet ontbreken.

In deze bloemlezing komt de verlichtende, veelzijdige en inspirerende levenswijsheid van Inayat Khan volledig tot uitdrukking in de keur aan onderwerpen die aan de orde komen, waaronder: mystiek, muziek, poëzie, opvoeding, het innerlijk leven, geestelijke zuivering, genezing, en de kunst van de persoonlijkheid.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht