ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De 7 sleutels tot geluk

Originele titel: The ulitmate hapiness description

Deepak Chopra

De 7 sleutels tot geluk Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 225 gram
Aantal Pagina's: 142
ISBN: 90-215-4774-0
ISBN-13: 978-90-215-4774-9
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


'Geluk is het doel van elk ander doel!' Volgens Chopra is geluk het doel van ons leven. Veel mensen leven in de overtuiging dat geluk te maken heeft met succes, rijkdom, gezondheid of een goede relatie. Er is een enorme sociale druk om te geloven dat die verworvenheden hetzelfde zijn als geluk. Maar die veronderstelling is onjuist, het zijn bijproducten van geluk en er is geen oorzakelijk verband. Chopra geeft een aantal sleutels om ons te ondersteunen in het bereiken van ons levensgeluk en die gaan van een goed contact met ons eigen lichaam naar het besef dat de wereld zich niet buiten jou maar in jou afspeelt.

De 7 belangrijkste elementen om tot een gelukkig leven te komen Bevat de belangrijkste thema's uit het werk van Deepak Chopra Een hebbeboekje, cadeau en inspiratiebron Zowel voor de beginnende Chopra-liefhebber als de routinier een onmisbaar werk.

‘Je ware identiteit ligt in een kernbewustzijn, voorbij je denken, voelen, intellect en ego. Als je kijkt voorbij je beperkte zelf - het 'ik' dat strijdt om vrede, geluk en liefde in het leven te vinden - dan bevind je je op het pad naar je ware identiteit. - Deepak Chopra

Uittreksel


Blz. 17: De eerste en betrouwbaarste gids op weg naar geluk is je lichaam. Het lichaam is bedoeld om de geest te ondersteunen, en door samen te werken creëren lichaam en geest de staat die we kennen als geluk. Als je moet beslissen of je iets wel of niet zal doen, kan je je lichaam vragen: 'Wat vind je ervan?' Als je lichaam fysiek of emotioneel gezien afwijzend reageert, moet je je beslissing heroverwegen. Als je lichaam echter een bemoedigend signaal afgeeft en zich bereidwillig toont, kun je doorgaan. Samen vormen geest en lichaam een singulier veld. Het is kunstmatig ze te scheiden, ook al zijn we gewend dat te doen. Iedere ervaring heeft een fysieke component. Als je honger hebt, hebben geest en lichaam samen honger. Als je een ongelooflijk spirituele ervaring beleeft, nemen ook je hart en je levercellen daaraan deel. Je kunt geen enkel gevoel en geen enkele gedachte of gewaarwording hebben zonder dat ook je lichaam reageert.

Als je je van je lichaam bewust bent, heb je volgens de eerste sleutel tot geluk aansluiting met het onderliggende veld van oneindige mogelijkheden. Waarom lijkt het alsof geest, lichaam en ziel van elkaar zijn gescheiden als dat niet zo is? Dat komt door een gebrek aan bewustzijn. Het bewustzijn bezit een ontzagwekkende kracht. Het heeft voeling met iedere cel. Het reguleert de talloze interacties van het lichaam. Het bewustzijn is de onzichtbare, stille bemiddelaar die je lichaam doorgeeft wat je geest denkt, en die tegelijk de feedback van het lichaam naar je geest doorstuurt, zodat die zich ondersteund en begrepen voelt. Als jij ervaart dat iemand van je houdt, begrijpt je geest idealiter dat van jou gehouden wordt, worden je lichaamscellen door deze liefde gevoed en verheugt je ziel zich dat je diep genoeg hebt kunnen reiken om de bron van liefde te vinden. Elke goede zaak in het leven verzadigt heel ons wezen.

Als geest, lichaam en ziel in harmonie zijn, is geluk daar de natuurlijke uitkomst van. Een signaal voor het ontbreken van harmonie is echter ongemak, pijn, neerslachtigheid, angst of ziekte in het algemeen. Je ongelukkig voelen is een vorm van feedback. Het geeft aan dat ergens in het veld disharmonie is ontstaan — ofwel in je geest, in je lichaam of in je ziel. Het bewustzijn is ontkoppeld. Alleen als we op een holistische wijze naar de situatie kijken, kunnen we gezondheid, heelheid en heiligheid onderling weer verbinden. Ze hebben niet alleen dezelfde stam gemeen (althans in het Engels: health, wholeness en holiness), maar ook dezelfde staat van harmonie of disharmonie. In het Engels bestaat dan ook nog de uitdrukking: 'The issues are in the tissues.' Dat is een verwijzing naar het gegeven dat psychologische kwesties als woede, depressie, neurose, vijandigheid en vage angsten niet louter psychologisch zijn. Ze hebben een correlaat in de hersenen, en via het centrale zenuwstelsel maken de hersenen iedere cel en elk weefsel (tissue) in je lichaam bewust van het feit dat je met een issue ofwel een kwestie zit.

Heel het veld zal onmiddellijk op de geringste pijnscheut of kortstondige genieting reageren. Met andere woorden, het is zich bewust. Als je bewust aandacht besteedt aan wat je lichaam jou vertelt, kan dat bewustzijn nog eens reusachtig toenemen. Bewustzijn is niet hetzelfde als ergens een gedachte over hebben. Een moeder kan zich bewust zijn van hoe haar kind zich voelt zonder dat ze hoeft te denken: 'A hindert hem', of: 'B is misgegaan'. Het bewustzijn werkt intuïtief. Het enige wat je moet doen, is aandacht geven, en dan verleent het bewustzijn jou toegang tot elke hoek van het oneindige veld. Dat is ongeveer hetzelfde als op de kosmische computer te worden aangesloten, want zodra het veld het kleinste ding van de schepping verzorgt, zorgt het voor alles tegelijk.

Het tegenovergestelde is eveneens waar. Als je het bewustzijn uitsluit, treden gelijktijdig en op allerlei niveaus verstoringen op. De feedbacldussen tussen het lichaam en de geest functioneren niet meer naar behoren. De stroom van energie en voeding, waarvan elke cel afhankelijk is, neemt direct af. Als je geen aandacht aan je lichaam besteedt, breng je het in dezelfde hachelijke positie als een verwaarloosd kind.

Recensie

door Tsenne Kikke
De auteur is wereldberoemd om zijn boeken over de mens en zijn streven naar een gelukkige en zinvolle manier van leven. In de huidige tijd, die gekenmerkt wordt door crisis, chaos, veranderingen in de natuur en oorlogen, kan meer kennis en bewustzijn over onszelf leiden tot een harmonieuzere samenleving waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Hij leidt ons via zeven sleutels naar de kans op meer geluk. En dan gaat het niet over ego, geld en goederen. Zijn boek gaat over het herkennen van de signalen van ons lichaam, het vinden van je ware zelf, het omgaan met negatieve invloeden, over je eigen waarheid en gelijk hebben, over het hier en nu, over de weerspiegeling van je eigen staat van zijn in de ander en over jezelf worden op een diep innerlijk niveau. Ook al klinkt dit abstract, Chopra verwoordt zijn visie op een overzichtelijke, directe en allesbehalve zweverige manier. Een boek om telkens opnieuw na te lezen en de beloftes voor de praktijk aan het eind van elke sleutel regelmatig te herhalen.

- Annelies Vossen -

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht