ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hoe word ik een medium ?

Originele titel: Channelling

Lita de Alberdi

Hoe word ik een medium ? Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 295 gram
Aantal Pagina's: 207
ISBN: 90-215-4744-9
ISBN-13: 978-90-215-4744-2
Categorie: Contact met Engelen
Richtprijs: € 17,95

Korte Inhoud


Lita de Alberdi heeft honderden mensen geholpen contact te leggen met hun persoonlijke gidsen. In dit toegankelijke en praktische boek legt ze uit hoe het voor iedereen mogelijk is contact te maken en te communiceren met hun gids. Hoe word ik een medium? staat vol met eenvoudig te volgen meditaties en oefeningen gebaseerd op haar succesvolle cursussen. Ze biedt hulp bij het verruimen van het bewustzijn en het werken met gidsen en engelen, het effectief gebruiken van psychische bescherming, het communiceren met gidsen om hulp te krijgen op gezondheidsgebied, het leggen van contact voor anderen en het realiseren van meer zelfvertrouwen.

Uittreksel


Blz. 11: Inleiding

Zolang ik me kan herinneren ben ik al bezig met mijn reis naar het Licht. Ik was enig kind en bracht veel tijd in mijn eentje door. Ik had het geluk dat ik me zeer bewust was van het bestaan van andere soorten wezens en van dimensies die voorbij de alledaagse werkelijkheid liggen waarin de mensen om mij heen zich bevinden.

Toen ik nog erg klein was voelde ik intuïtief aan hoe ik de engelen kon aanroepen om me 's nachts te beschermen. Net als veel andere kinderen was ik bang in het donker, maar als ik de engelen om hulp vroeg, wist ik dat ik beschermd zou worden. Ik lag altijd in bed met de dekens strak over mijn hoofd getrokken. Uiteindelijk raapte ik dan voldoende moed bijeen om snel even mijn donkere slaapkamer in te kijken. Op dat moment waren mijn ogen natuurlijk al aan de duisternis gewend. De gordijnen op mijn slaapkamer vormden een patroon dat altijd in gezichten veranderde wanneer ik er goed naar keek. Daar werd ik altijd doodsbang van, waardoor ik een tijdje onder de dekens moest gaan liggen voordat ik opnieuw durfde te kijken.

Voordat ik de engelen kon aanroepen dacht ik dat ik eerst voldoende moed moest verzamelen om hen te kunnen zien komen en om te zien waar zij gingen zitten, dus ik durfde alleen maar te kijken en in gedachten aan God te vragen om de engelen te sturen wanneer ik niet te bang was. Vrijwel meteen kwamen er dan vier grote gevleugelde engelen tevoorschijn, elk op een hoek van mijn bedje. Ze zagen er sterk en vastberaden uit en hadden het gezicht van jonge mannen of vrouwen. Voor mij leek het erop dat ze man noch vrouw waren, hoewel ik daar nooit echt over nadacht.

Gedurende mijn gehele kindertijd, maar ook later, riep ik de engelen op deze manier aan. Doordat ik naar een christelijke school ging, dacht ik dat iedereen engelen kon zien. Het kwam nooit in me op dat dit misschien niet het geval was. Ik kreeg de indruk dat engelen een belangrijke rol speelden in de leer van de christelijke kerk. Engelen werden vaak de boodschappers van God genoemd, zoals de engel die aan Maria verscheen om haar over de geboorte van Jezus te vertellen. Voor mij was het dus vanzelfsprekend dat de engelen er zouden zijn om mij te beschermen.

Ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen zijn die zich iets dergelijks herinneren. Helaas wordt ons aangeleerd om het weer te vergeten naarmate we ouder worden. Mijn vader was sceptisch van aard en geloofde niet in God of andere zaken die niet tot de materiële wereld behoorden. Mijn moeder was paranormaal begaafd, maar had hierbij nooit begeleiding gekregen, waardoor veel van wat zij meemaakte haar beangstigde. Deze angst verdwijnt echter al snel als we inzien dat het voelen en zien van fijnstoffelijke energieën volkomen natuurlijk voor ons is. In mijn eigen werk, mensen leren channelen, kom ik cursisten tegen die veel blijdschap ervaren en zeer enthousiast zijn als ze merken dat ze in staat zijn om van dit vermogen gebruik te maken.

Als kind had ik veel ervaringen met het goddelijke en met hogere bewustzijnstoestanden. Ik was lid van de Anglicaanse Kerk en heb communie gedaan, maar als tiener stelde de kerk me al snel teleur omdat zij geen antwoord kon geven op mijn vragen over het universum, over God en op de vraag waarom we hier op aarde zijn. De kerk had niet eens een overtuigend antwoord met betrekking tot het leven voor en na ons huidige leven.

Ik begon alles wat ik te pakken kreeg te lezen over verschillende godsdiensten, zoals het boeddhisme en hindoeïsme, en over esoterische onderwerpen. In die tijd bestond er nog geen new-ageliteratuur, maar ik leerde wel heel veel over religie, theosofie, magie, de kabbala en nog veel meer. Het werd me duidelijk dat er veel meer te leren viel over het menselijk bestaan dan ik via de conventionele weg geleerd had. Maar in die tijd bestonden er nog maar weinig 'alternatieve' benaderingen die bij het grote publiek bekend waren. Ik werd sterk beïnvloed door het werk van de Russische spirituele leraar Gurdjieff en zijn volgeling Ouspensky. Hun theorieën over de 'slapende' mensheid maakten veel duidelijk voor me. In mijn eigen ervaring gingen de mensen om me heen op de 'automatische piloot' door het leven. Ze vroegen zich niets af en dachten niet na over hun bestaan en over de vraag waarom ze hier op aarde zijn. Ik gebruikte een aantal oefeningen van Gurdjieff om mijn bewustwordingsproces op gang te brengen en als bewust mens te leven. Ik vond ook veel inspiratie in de kabbalistische boeken van Israel Regardie, met name in zijn gedetailleerde beschrijvingen van bepaalde oefeningen, zoals die van de middelste pilaar, die beschreven staat in het boek The Art of True Healing, een echte aanrader. Deze oefening bevat ademhalingstechnieken en technieken die voor innerlijke harmonie zorgen, zodat er meer stabiliteit in je energie komt en je energie naar je kern gestuurd wordt. Hierdoor kun je contact maken met het licht en de energie van de hogere sferen. Alice Bailey, een medium die de ideeën van haar meester Djwhal Khul, een Tibetaanse boeddhist, doorgaf, heeft ook veel invloed op me gehad: ze fascineerde me niet alleen, ze zorgde ook voor verwarring in me.

In mijn laatste tienerjaren ontmoette ik mijn eerste spirituele leraar/mentor. Eindelijk was er iemand die net zo vreemd was als ik! We leken dezelfde taal te spreken en hij had nog meer gelezen dan ik. Hij begeleidde me op kalme wijze op de weg naar kennis en benadrukte het belang van praktische oefeningen: boeken lezen was niet genoeg, je moest ook iets dóén. Meditatie en verschillende praktische spirituele oefeningen werden een vast onderdeel van mijn leven.

Recensie

door Tsenne Kikke
De auteur wordt op het achterplat gepresenteerd als 'een ervaren en begenadigd spiritueel leraar, die zich bezighoudt met channeling en spirituele coaching'. In het boek, op haar website en in haar school geeft de auteur allerhande tips voor wie wil (leren) 'channelen', d.w.z. fungeren als spreekbuis of 'energiekanaal' voor een niet-belichaamde entiteit (zoals een overledene, een gids uit een andere dimensie, of een engel).

Hoewel iedereen zoiets kan, vraagt het van een aspirant-medium heel wat voorbereiding om in dit opzicht tot zuivere koek in staat te zijn. Tot de belangrijkste adviezen van de auteur behoren: de zorg voor ontspanning met beide benen op de grond; het leren omgaan met de eigen energie en hogere energieën; het leren mediteren; en het zich leren afstemmen op de hoogst mogelijke wezens, zodat men niet in de greep komt van lagere entiteiten uit astrale dimensies. De praterige, wat oppervlakkige tekst is doorspekt met voorbeelden van boodschappen die de auteur zelf doorgaf, naar haar zeggen afkomstig van haar eigen gidsen. Met literatuuropgave en register; informatie over het cursuswerk en de website van de auteur.

- P.O. Kampschuur -

Ideaal boek voor mensen die dromen om tot een medium uit te groeien. De inhoud zal die droomwereld versterken ... Ik vind het geen erg dat iemand over dingen fantaseert en er gidsen, geesten en engelen bij betrekt. Maar dan haal je er in geen enkel geval een George Ivanovich Gurdjieff, noch een P.D. Ouspensky bij!

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, schreef Lita: "Ik werd sterk beïnvloed door het werk van de Russische spirituele leraar Gurdjieff en zijn volgeling Ouspensky. Hun theorieën over de 'slapende' mensheid maakten veel duidelijk voor me. In mijn eigen ervaring gingen de mensen om me heen op de 'automatische piloot' door het leven. Ze vroegen zich niets af en dachten niet na over hun bestaan en over de vraag waarom ze hier op aarde zijn. Ik gebruikte een aantal oefeningen van Gurdjieff om mijn bewustwordingsproces op gang te brengen en als bewust mens te leven..."

Welke oefeningen van Gurdjieff ze erbij haalde, wordt niet vermeld, maar ik kan je garanderen dat - indien Gurdjieff vandaag de dag nog zou leven - hij haar zou vragen om zijn naam uit dat boek te verwijderen - gegarandeerd. En 'vragen' is dan nog zacht uitgedrukt: 'eisen' is een beter woord.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht