ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het individuele scheppingsproces

Monique Leurink

Het individuele scheppingsproces Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 240 gram
Aantal Pagina's: 152
ISBN: 90-215-4669-8
ISBN-13: 978-90-215-4669-8
Categorie: Astrologie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


We leven in een tijd van snelle transformatie. God daalt langzaam af uit de hemel en we gaan hem steeds meer ontdekken in onszelf. Dat betekent een ontwaken naar een scheppend individueel bewustzijn. Dit ontwaken betekent een revolutie voor het bewustzijn, want het is een opening om te gaan leven vanuit je essentie, vanuit je ware bron. Als je mederegisseur bent van je eigen leven, dan is het prettig om te kunnen koersen met een kompas in je hand. Dit kompas biedt de spirituele astrologie. Het individuele scheppingsproces brengt de individuele levensweg in kaart en laat zien dat de ziel onderhevig is aan een kosmisch gestuurd zielsproces waarin de eigen scheppingskracht ligt besloten.

Monique Leurink (1955) heeft meer dan 35 jaar studies gedaan in verschillende gebieden van de astrologie. De laatste tien jaar heeft zij zich verdiept in de metafysische kant, een stroming die ongeveer 25 jaar geleden opkwam binnen de astrologie.

Uittreksel


Blz. 143: Hoofdstuk 9 - Draak en Beest

... Toen ik de Draak had verslagen, lag er een Beest aan mijn voeten...- Monique Leurink -

9.1 Het Beest

Of het nu wel of niet heeft plaatsgevonden: stel je voor ....... de oerknal. Feit of fictie maakt even niet uit. Voorstellen kun je het altijd. Een geweldige, voor ons onvoorstelbare en niet te bevatten intensiteit explodeert de ruimte in. Met een ongelofelijke snelheid wordt materie in alle richtingen weggeslingerd. In enkele seconden zijn de bouwstenen van het heelal vrijgekomen, zoals waterstof en helium. Alles is chaos. Gedurende miljarden jaren ontstaan hieruit sterrenstelsels, afzonderlijke sterren en planeten. Allerlei hemellichamen vormen zich. We zoemen in op één van de miljarden en miljarden hemellichamen die uit deze oerknal is ontstaan: onze planeet aarde.

"In den beginne schiep God hemel en aarde. De aarde was nog woest en ledig en duisternis lag over de oervloed. En Gods geest zweefde over de wateren". De eerste zin uit Genesis. (Dat laatste is overigens fout vertaald uit het oud Grieks, want het moet zijn: "En Gods geest werkte op de wateren in.") Alles dampt nog na op aarde, er is geen structuur, geen vorm, geen orde. De aarde staat bol van de energie die in de meest rudimentaire vorm tot ruwe materie is gekomen. Er is een oergrond gevormd. Niets op die grond is gecultiveerd. In dit geschetste beeld woont het Beest.

Nu verplaatsen we dit beeld naar een huis in de geboortehoroscoop. Dit veld, dus het levensgebied, staat bol van de energie van waaruit zich de eerste grond heeft gevormd. In dit levensgebied heb je een grote energie-output. Je hebt vooral voeling met het oergegeven van het levensgebied. Je instinct werkt hier op zijn best. Het huis waarin het Beest staat, is bepaald niet saai en heeft een kleurrijke, wervelende oorspronkelijke energie. Als een planeet conjunct het Beest staat, dan komen de meest basale en instinctieve eigenschappen van die planeet naar voren. Het Beest conjunct de Maan of het IC geeft een sterk emotioneel instinct. Een cliënt met deze stand (Beest conjunct IC) vertelde dat hij altijd heeft willen wonen in een grot. Hij hield niet van een gecultiveerd huis. Gordijnen en behang vond hij niets. Hij wilde omringd zijn met ruwe steen en fakkels aan de muur met hoge vlammen. Wonen in een oerhuis.

9.2 De Draak

De Draak staat ver weg van instinct. Hij heeft geen herinnering meer aan de oergrond van het Beest. Waar het Beest het beginpunt is van energie, is de Draak het eindpunt van de vorm. Daar tussenin vindt een cultiveringproces plaats. De Draak wil uit de oergrond van het Beest een volmaakte vorm scheppen via het meegekregen geboortegeschenk - de Drakenstaart - en het nieuwe te verwerven vermogen - de Drakenkop -, die gezamenlijk het Knopenkruis vormen.

Een kunstenaar die het Beest sterk in zijn horoscoop heeft staan, zal vooral zijn instinctieve kant tot expressie brengen. Je kunt de energie van het kunstwerk bijna pakken. Een kunstenaar bij wie de Draak op de voorgrond is, zal zich in zijn kunst vooral richten op vormen. Vormen die je bijna aan kunt raken.

De Draak wordt vaak geassocieerd met gekunsteldheid. Het stamwoord 'kunst komt van 'kunnen, maken'. Inderdaad, de Draak heeft een zekere 'gemaaktheid'. Dit tegenover de ongebreideldheid van het Beest. Het stamwoord 'breidel' komt van 'teugel': teugelloosheid.

Het Beest streeft niets na en spant zich niet in. De Draak des te meer. Hij verlangt naar civilisatie. De Draak van een cultuur streeft naar het hoogste punt van beschaving. De Draak in een geboortehoroscoop streeft naar de ultieme vorm waarin hij zijn eigen constellatie kan gieten. Als een planeet conjunct de Draak staat, dan wil je de eigenschappen van die planeet tot in de perfectie cultiveren.

Recensie

door Tsenne Kikke
Bij dir soort van astrologie krijgen we te maken met de zwarte lichten, de zwarte maan, de vier punten van het knopenkruis, het gelukspunt, en zo meer. Deze punten omvatten - volgens Monique Leurink - een kosmisch gestuurd zielsproces.

Lezers, die vertrouwd zijn met de traditionele astrologie, zullen zich hier natuurlijk niet kunnen vinden, tenzij men bereid is er iets meer over te weten. In elk geval is het geen gewoon leesboekje, maar eerder een werkboek voor al degenen die bij haar een cursus volgen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht