ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Een nieuwe werkelijkheid

Carolina Bont

Een nieuwe werkelijkheid Type: Box
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 600 gram
Aantal Pagina's: 272
ISBN: 90-215-4662-0
ISBN-13: 978-90-215-4662-9
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Een nieuwe werkelijkheid luxe geschenkdoos: het complete intuïtie-pakket met boek en kaartenset

Voor het eerst zijn de bestseller `Een nieuwe werkelijkheid` en de intuïtie-kaarten van Carolina Bont gebundeld verkrijgbaar in een luxe geschenkdoos. Het boek biedt alle tips en oefeningen voor het ontwikkelen van je uitstraling, bewustzijnsniveaus en innerlijke wijsheid.

'Een nieuwe werkelijkheid' is een heel bijzonder hoek. Geschreven vanuit een innerlijk weten, is het zo rijk aan inzicht, zo vanzelfsprekend overtuigend dat je na lezing het gevoel hebt iets heel nieuws te hebben ervaren, en niet het zoveelste boek te hebben gelezen dal iets interessants vertelt over onze psyche. Carolina Bont geeft met dit boek niet alleen een uitermate helder inzicht in de aura en de chakra's en de diepere betekenis ervan, maar door de praktische inzichten te begeleiden met analoge symbolische verhalen, laat ze ons dingen voelen die in taal niet zijn uit te drukken. Een nieuwe werkelijkheid, nu opnieuw herdrukt, is al vele jaren een bron van inspiratie voor mensen die op zoek zijn naar hun essentie.

De vragen en suggesties op de kleurrijke intuïtie-kaarten sluiten naadloos aan op de thema's uit `Een nieuwe werkelijkheid` en nodigen je uit om je intuïtie te versterken, je denkpatronen te doorbreken en met een frisse blik naar jezelf te kijken. Geef je intuïtie de ruimte, en je leven krijgt kleur!

Carolina Bont richtte in 1985 het Centrum voor Effectieve Intuïtie op, dat een opleiding, trainingen en workshops biedt, onder andere op het gebied van hoogsensitiviteit. Ze is vele malen geïnterviewd door onder andere Nouveau, Viva en Margriet als deskundige op het gebied van intuïtie en hoogsensitiviteit en heeft verschillende boeken op haar naam staan, waaronder de bestsellers Hoogsensitiviteit als kracht en `Een nieuwe werkelijkheid` - inmiddels ook in Italië uitgegeven.

Uittreksel


Blz. 27: Inleiding

De chakra's: energiecentra en verschillende niveaus van bewustzijn

Zoals ons fysieke lichaam opgebouwd is uit onzichtbaar kleine, ronddraaiende deeltjes van energetisch materiaal, zo bestaat ons geestelijk lichaam uit een stralenveld van energie van een nog fijnere substantie.

Ons geestelijk lichaam - ook wel etherisch lichaam of aura genoemd - verenigt zich met ons fysieke lichaam via energiecentra. Deze energiecentra worden vaak aangeduid met het woord chakra's, dat in het Sanskriet - waaruit het afkomstig is - 'wentelende wielen' betekent. In vele culturen komen de chakra's op verschillende manieren naar voren. Het duizenden jaren oude model van de Indiase filosofie beschrijft ze als poorten van het bewustzijn waardoor de ziel, ons spirituele Zelf, ofwel ons hoger bewustzijn, de mogelijkheid heeft een deel van zichzelf, via een fysiek lichaam, in tijd en ruimte te manifesteren.

In ons energiesysteem onderscheiden wij zeven hoofdcentra, die elk een bepaald bewustzijnsniveau vertegenwoordigen. Ze vibreren in voortdurende wisselwerking met elkaar. Vanuit een theoretisch gezichtspunt kunnen ze echter worden onderscheiden.

De chakra's zijn in spiralen draaiende kolken van energie. Trillingen van energie worden erin opgevangen en afgevoerd. Zo kanaliseren wij de levenskracht door ons heen. De informatie die in elk centrum is opgeslagen hangt samen met de informatie die de andere centra bevatten. Bij elk van deze energiecentra wordt onze psychische structuur, de wijze waarop wij onze energie gebruiken, verschillend tot uitdrukking gebracht. Van het wortelchakra naar het kruinchakra gaande vibreert elk centrum sneller dan het voorgaande.

Alle chakra's zijn door middel van energiebanen verbonden met het hoofdkanaal dat langs de wervelkolom loopt. Deze energiebanen corresponderen met zeven zenuwvlechten en zeven endocriene klieren van het fysieke lichaam.

Via de chakra's strekt ons wezen zich uit tot in het oneindige. Het zijn de poorten naar de spirituele dimensies van ons bestaan. Als wij ons voor deze dimensies openstellen, kan er een natuurlijk integratieproces op gang komen.

Op energieniveau is waarneembaar dat deze krachtcentra oorspronkelijk bij ieder van ons een groot harmonisch en creatief potentieel in zich dragen. Of we dit potentieel tot uitdrukking kunnen brengen in de fysieke dimensie, hangt af van onze geestelijke instelling. Als we bewust contact blijven houden met ons Zelf, onze bron, zullen we de eigenschappen van de chakra's geleidelijk aan steeds meer kunnen aanspreken en ons fysieke leven kunnen gebruiken om deze krachtbronnen nog verder tot ontwikkeling brengen.

Onze geestelijke instelling kan echter ook veroorzaken dat wij de ontplooiing van deze potenties verhinderen. Als wij de levenskracht die door ons heen stroomt belemmeren, creëren wij energieblokkades. De chakra's worden dan ontregeld en er ontstaan problemen. De opeenhopingen van energie verstoren ons evenwicht. Ze activeren een onafgebroken, dwangmatige gedachtestroom. We overladen ons energiesysteem daardoor met repeterende beeld- en geluidsopnamen. Met deze mentale beeld- en geluidsopnamen houden wij onszelf voor wat het leven ons zou kunnen bieden en wat wel en niet binnen onze persoonlijke mogelijkheden ligt. Ze bepalen ons gedrag en onze directe reacties. Dezelfde denkwijze, thema's, problemen en standaardoplossingen herhalen zich dan steeds weer. Deze conditionering brengt een vernauwing van ons bewustzijn met zich mee. We beperken zodoende onze waarneming van de realiteit en daardoor onze mogelijkheden.

Door inzicht te krijgen in de werkelijke oorzaak van onze problemen kunnen wij deze stagnaties in ons energiesysteem loslaten, zodat de geblokkeerde levenskracht weer door kan stromen. De chakra's zijn als het ware magnetische energiepatronen die aantrekken en afstoten. Afhankelijk van ons zelfbewustzijn zullen ze beperkende of verruimende invloeden toelaten. Een andere geestelijke instelling zorgt voor een ander opmerkingsvermogen, voor andere gevoelens en ervaringen. Als wij ons geestelijk perspectief verruimen, verruimen we onze energiekanalen en bevrijden we onszelf van beperkende angsten en gewoontes waarmee wij onszelf vaak gevangen houden.

Op welke manier we gebruik kunnen maken van de potentie van elk chakra wordt bepaald door wat we in vorige fysieke levens aan inzicht hebben verworven. En door hoe we in dit leven vanaf onze vroege jeugd zijn geprogrammeerd. Het meest bepalend is echter niet wat wij hebben meegemaakt maar hoe wij met deze ervaringen omgaan. Dat is beslissend voor het wel of niet toenemen van ons bewustzijnsniveau. Door een persoonlijk bewustwordingsproces kunnen wij beperkende invloeden uit ons verleden opheffen en de optimale werking van de chakra's bevorderen.

Omdat energiepatronen constant bewegen en veranderen, zal hetzelfde chakra steeds op verschillende manieren verschijnen. Naast deze constante wisseling is echter ook steeds een langduriger patroon aanwezig en waarneembaar.

Via de chakra's stroomt er maar een beperkte hoeveelheid energie uit de geestelijke wereld door naar de fysieke dimensie. Deze beperking van de hoeveelheid energie die de chakra's door kunnen laten, is noodzakelijk om onze aandacht gericht te houden op het fysieke vlak. Zonder beperkende filters zou ons bewuste zelf overspoeld worden met informatie uit de geestelijke wereld. Het activeren van de chakra's door middel van een bewustwordingsproces maakt echter meer communicatie mogelijk tussen de verschillende dimensies. Het geeft ons als individu daardoor meer ruimte, vrijheid en creativiteit in onze expressiemogelijkheden.

Evenwicht in de energiestroom van ons lichaam en onze geest is van belang voor het toe kunnen laten van onze natuurlijke vitaliteit. Een gebrek aan evenwicht bemoeilijkt elke innerlijke én uiterlijke beweging. Willen wij onszelf vrijmaken, dan zullen we ons allereerst van onze zelfopgelegde grenzen bewust moeten worden. Ieder mens heeft angst en verdriet in zich. Vele stagnaties van energie komen daaruit voort. Een bewustwordingsproces vereist dan ook kracht en moed. Om die aan te kunnen boren is het nodig dat we respect en liefdevol begrip hebben voor onszelf. Al doende zullen we dan meer tot bewustzijn komen en ons meer gaan openen voor subtielere energieën. De voortdurende strijd in onszelf komt dan tot rust. En we zijn in staat de warme, vloeiende stroom van leven te voelen die voortkomt uit het contact met ons Zelf, onze diepste innerlijke kern.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een persoonlijke en intuïtieve interpretatie van de chakra's en het aura wordt door de auteur vorm gegeven in 2 delen waarbij sprookjes en verhalen afgewisseld worden met een uitleg van de 7 hoofdchakra's en het functioneren van het aurasysteem.

In deel 1 staat in ieder hoofdstuk een chakra centraal. Tevens wordt het functioneren van de chakra's toegelicht.

Deel 2 bespreekt de verschillende aspecten, kwaliteiten en niveaus van de aura, zoals onder andere: het fysieke-, emotionele-, mentale-, karmische- en spirituele gebied. Verduidelijkt met een lijst van de kleurbetekenissen en strategieën die de aura versterken of verzwakken.

De zinvolle informatie wordt onduidelijk en valt weg door een (te) grote hoeveelheid uitgesponnen verhalen en vage teksten rond de verschillende onderwerpen zoals: gevoelens, functioneren van hersenen, seksualiteit, invloed van culturen, verder veel herhalingen, geen concrete voorbeelden, weinig nieuws op het gebied van de psyche of spiritualiteit en ongenuanceerde uitspraken over psychologische- en esoterische begrippen zoals: ego, yoga en meditatie.

Ik durf er zelfs eender welk bedrag op er wedden dat Carolina nog nooit in haar leven in staat is geweest een chakra te aanschouwen, aan te voelen, of gewaar te worden. Ze heeft, net als duizenden andere auteurs, over de jaren alle anderen gekopieerd.

Zo schrijft ze (lees hierboven in het uittreksel): "Ons geestelijk lichaam - ook wel etherisch lichaam of aura genoemd ..." drie begrippen, die - ondanks het feit dat ze verschillend zijn van elkaar, als synoniemen worden weergegeven.

Ik ga volledig akkoord met hetgeen iemand anders schreef, zijnde: "Geschikt voor liefhebbers van sprookjes en spiritueel getinte verhalen. " ... Kortom: geschikte voeding voor alternaïevelingen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht