ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De tarot voor advies en antwoord

Renée Maas

De tarot voor advies en antwoord Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 365 gram
Aantal Pagina's: 320
ISBN: 90-215-4658-2
ISBN-13: 978-90-215-4658-2
Categorie: Tarot
Richtprijs: € 16,95

Korte Inhoud


De tarot wordt al eeuwen gebruikt om antwoord te krijgen op vragen die ons bezighouden. De speciale zeggingskracht van deze kaarten is nu gebundeld in dit boek ¿ je hoeft de kaarten niet meer via een speciale legging te raadplegen. Je hoeft alleen nog maar dit boek te openen. Stel in gedachten een vraag. Sla het boek open; in het rode gedeelte vind je een advies voor de wijze waarop je zelf aan de oplossing van je vraag kunt werken. Kies een pagina in het groene gedeelte voor een direct antwoord op je vraag. Lees het antwoord en kijk of de bijzondere beeldtaal van de Tarotkaart je nog meer kan vertellen. Je kunt de Tarot voor advies en antwoord ook gebruiken als inspiratie voor elke nieuwe dag.

Uittreksel


Blz. 5: Hoe dit boek te gebruiken

De Tarot voor advies en antwoord bied je de mogelijkheid om adviezen of antwoorden te krijgen op de vragen die je bezighouden. Hieronder kun je stap voor stap lezen hoe je dat het beste kunt doen.

Het boek bestaat uit twee delen:

Deel 1: De teksten zijn in rood. Dit deel kun je gebruiken wanneer je de kaarten wilt consulteren om een advies te krijgen. In deze tekst lees je wat je het beste kunt doen, welke actie je het beste kunt ondernemen.

Deel 2: De teksten zijn in groen; dit deel kun je gebruiken wanneer je op zoek bent naar een antwoord op een vraag. In deze tekst lees je welke mogelijke uitkomst je kunt verwachten, met welke mogelijke ontwikkelingen je te maken kunt krijgen.

Je kunt ieder deel afzonderlijk gebruiken, elk voor aparte vragen, maar je kunt beide delen ook voor één vraag of één en hetzelfde onderwerp gebruiken: bijvoorbeeld door eerst te vragen wat je het beste kunt doen (advies in het eerste, rode deel) en om vervolgens te vragen wat het je brengt wanneer je naar dit advies zou luisteren (antwoord in het tweede, groene deel). De rode en groene leeslintjes kun je als bladwijzer gebruiken om makkelijk terug te kijken naar eerdere adviezen

Handleiding stap voor stap:

1. Neem dit boek in je handen.

2. Bedenk wat voor vraag je wilt stellen.

3. Wil je een advies hebben ten aanzien van een bepaald onderwerp, wil je weten wat je in een bepaalde situatie het beste zou kunnen doen: gebruik dan het eerste gedeelte van dit boek, het gedeelte met de rode teksten.

4. Wil je een antwoord hebben over hoe een bepaalde situatie zich zou kunnen ontwikkelen, wat een bepaalde actie je zou kunnen opleveren: gebruik dan het tweede gedeelte van dit boek, het gedeelte met de groene teksten.

5. Stel je vraag hardop of in gedachten. Je kunt de vraag ook eerst opschrijven.

6. Wanneer je het boek openslaat, dan zie je dat er een kaart op zowel de linkerkant als de rechterkant staat afgebeeld. Bedenk van tevoren of je de tekst links of juist rechts wilt lezen (of kijk, als je dat prettiger vindt, waar je ogen als vanzelf naartoe worden getrokken).

7. Open nu het boek daar waar je vingers je naartoe leiden.

8. Links of rechts, afhankelijk van je keuze of van waar je ogen direct op vallen (zie ook punt 6): je ziet een afbeelding van een Tarotkaart met daarbij een tekst. De tekst die bij deze kaart hoort, geeft je een advies of een antwoord, afhankelijk van het soort vraag dat je hebt gesteld. Deze teksten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke betekenissen van de Tarotkaarten.

9. Gebruik het rode of het groene leeslintje als bladwijzer.

10. Voor iedere nieuwe vraag kun je opnieuw dit boek consulteren.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek bevat afbeeldingen van alle tarotkaarten die geraadpleegd kunnen worden als je een vraag hebt. De echte kaarten leg je op tafel in een bepaalde volgorde (de zogenaamde legging), maar hier sla je een willekeurige bladzijde open voor een advies of een antwoord.

De auteur gebruikt de Grote en de Kleine Arcana door elkaar in twee delen: het rode deel geeft op je vraag een advies (wat kun je doen), het groene deel raadpleeg je voor een antwoord over de gevolgen van een actie (wat is de mogelijke uitkomst van wat je doet). Elke kaart komt vier keer in het boek voor, maar het antwoord of advies van eenzelfde kaart is nergens hetzelfde: het is telkens een stukje van de totale inhoud. Deze in delen geknipte betekenis is soms vaag, algemeen of weinig herkenbaar vergeleken met de teksten van andere tarotboeken. Het is de vraag of dat recht doet aan de tarot omdat daarin de verschillende facetten van elke kaart als een geheel worden behandeld. Om gemakkelijk en snel antwoorden te krijgen is dit boek goed bruikbaar. Wellicht wekt dit ook de interesse in de uitgebreidere tarotboeken op. Klein formaat boekje waarin de kaarten van Raider-Waite niet in kleur zijn afgebeeld; met rode letters op de rode pagina's en witte letters op de groene pagina's.

- Annelies Vossen -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht