ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Had ik het maar geweten: moderne dementiezorg

Ruud Dirkse & Caro Petit

Had ik het maar geweten: moderne dementiezorg Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 530 gram
Aantal Pagina's: 204
ISBN: 90-215-4648-5
ISBN-13: 978-90-215-4648-3
Categorie: Gezondheid
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


'Had ik het maar geweten: moderne dementiezorg' geeft ons de nieuwste inzichten omtrent de zorg voor dementerenden. Het is erkenbaar helder geschreven, met veel praktische adviezen en 80 concrete tips. Het boek is gebaseerd op talrijke onderzoeken, eigen ervaring, en op de praktijk van alledag, aangevuld met persoonlijke ervaringen, aanpassingen in leefomgeving, zowel thuis als in een zorginstelling. Ook werd er veel aandacht besteed aan bejegening, activiteiten, en technische ondersteuning.

Alleen al in Nederland hebben zo'n 250.000 mensen dementie; in België een kleine200.000. Ruim 70 procent daarvan woont gewoon thuis. De cliënt zelf heeft slechts beperkt ziekte-inzicht. Daarom is het van groot belang dat familie, vrienden en mensen die dementen verzorgen dit inzicht wél krijgen en hiernaar kunnen handelen.

Dit boek, gebaseerd op de ervaringen van vele familieleden en deskundigen, biedt de omgeving van de patiënt thuis hulp bij de praktische aanpak, die gericht is op communicatie, het omgaan met geheugenproblemen, mentorschap bij medische en financiële kwesties, activiteiten en het toepassen van nieuwe technieken (domotica). De zelfredzaamheid staat centraal.

Uittreksel


Blz. 12: De term dementie komt uit het Latijn en betekent letterlijk `ontgeesting'. Dementie staat voor verlies van geestelijke vermogens. De hersenen worden onherstelbaar aangetast, met achteruitgang van hun functies als gevolg. Een dementeringsproces is onomkeerbaar, maar het tempo van de achteruitgang verschilt van persoon tot persoon en is mede afhankelijk van de oorzaak.

De persoon in kwestie heeft vaak een beperkt ziekte-inzicht. Daarom is het belangrijk dat de partner en/of familieleden dit inzicht wel krijgen.

Herkennen van dementie: Dementie is een geleidelijk proces. In het begin hebben familieleden vaak een gevoel van onbehagen: ze voelen aan dat er iets met de betrokkene aan de hand is, zonder dat ze er meteen de vinger op kunnen leggen wat dat nu precies is. Dit wordt ook wel het 'niet pluis-gevoel' genoemd. Een vaag vermoeden ontstaat dat het wel eens om dementie zou kunnen gaan. Achteraf, als de diagnose eenmaal gesteld is, vallen dingen die zich de periode daarvoor hebben voorgedaan vaak opeens op hun plaats.

Dementie is een verzamelnaam voor het gelijktijdig voorkomen van een aantal problemen, zoals geheugenbeperkingen, oriëntatieproblemen, gedragsverandering, stemmingswisselingen en vermindering van intellectuele vaardigheden. Bij de meeste vormen van dementie vallen in het begin met name de geheugenproblemen op: moeite met het onthouden van namen of afspraken, zich niet meer kunnen herinneren wat iemand recentelijk verteld heeft en dezelfde vraag herhaaldelijk stellen of verhalen steeds opnieuw vertellen. Daarnaast komen vaak problemen voor met oriëntatie; het lukt de dementerende dan bijvoorbeeld niet (goed) meer om de juiste tijd, dag of datum te noemen. Oriëntatieproblemen kunnen ook inhouden dat iemand de weg niet meer kan vinden of niet weet waar hij nu is. Dit kan een reden zijn waarom mensen met dementie kunnen verdwalen. Ook kunnen ze problemen krijgen met het herkennen van personen, zelfs familieleden.

Naast de genoemde problemen kan het bij dementie voorkomen dat er problemen zijn met de taal; dit heet afasie. De patiënt zoekt naar woorden en het lukt hem niet meer om een (langere) zin goed te formuleren. Het op de juiste manier gebruik maken van voorwerpen, zoals het eten met bestek, is soms ook moeilijk; dit wordt apraxie genoemd.

Maak twijfels bespreekbaar : Het bespreekbaar maken van uw twijfels rondom het wel of niet dement worden van uw familielid is belangrijk. U heeft waarschijnlijk een zekere gêne, want iemand valselijk beschuldigen van dementie wil niemand. Zoek andere familieleden op, die de desbetreffende persoon weer anders meemaken.

Ieder heeft zijn eigen waarnemingen. Juist door deze uiteenlopende waarnemingen naast elkaar te leggen, kunt u de puzzel compleet maken. Betrokkenen zelf gaan heel wisselend om met dementie. Vaak zijn ze heel goed in het verbloemen van hun beperkingen. Soms realiseren ze zich echt niet dat die er zijn. Probeer toch ook met de betrokkene zelf het gesprek aan te gaan.

Dat ieder familielid een eigen verhaal en eigen waarnemingen heeft, kan ook onderlinge spanningen geven. De ene dochter wil bijvoorbeeld wel een onderzoek, de andere dochter niet. Zorg voor een goede onderlinge relatie en voer deze discussie niet met de dementerende, die toch al onzeker is.

Recensie

door Tsenne Kikke

Ruud Dirkse is directeur van DAZ, een adviesbureau gespecialiseerd in zorginnovatie. Hij is publicist in vakmedia in de zorg en hoofdredacteur van het tv-programma Moderne dementiezorg.

Caro Petit werkt ruim tien jaar als activiteitenbegeleidster met dementerenden, zowel bij thuissituaties als in verpleeg- en verzorgingshuizen. De inhoud is aangevuld met bijdragen van ervaringsdeskundige familieleden en vernieuwende professionele dementiespecialisten. Het boek is natuurlijk gericht aan iedereen die in zijn omgeving met dementie te maken krijgt.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht