ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Stop! Geen excuses meer

Originele titel: Excuses begone

Dr. Wayne W. Dyer

Stop! Geen excuses meer Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 465 gram
Aantal Pagina's: 272
ISBN: 90-215-4637-X
ISBN-13: 978-90-215-4637-7
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 17,95

Korte Inhoud


In 'Stop met excuses!' onthult Wayne Dyer hoe je de negatieve denkpatronen die verhinderen dat je de hoogste niveaus van geluk, succes en gezondheid bereikt, kunt veranderen. Het is vaak ontzettend moeilijk om de destructieve denkgewoontes te doorbreken die je al vanaf je jeugd met je meedraagt. Deze worden continu goedgepraat met excuses als 'Het is te laat om nu nog te veranderen', 'Als ik zou veranderen, zou dat mijn hele leven overhoop halen', 'Zo ben ik altijd geweest'. Wayne Dyer daagt je uit om die excuses voor eens en voor altijd de deur uit te doen.

Dr. Wayne W. Dyer is een internationaal bekende auteur en spreker op het gebied van persoonlijke groei, en wordt de `father of motivation`genoemd. Hij heeft tientallen bestsellers op zijn naam staan en verscheen onder andere in `The Today Show`en bij Oprah Winfrey.

Uittreksel


Blz. 9: Inleiding

Ik heb het hele jaar 2006 gebruikt om mij te verdiepen in de oude lessen van Lao Tse, door zijn monumentale boek de Tao te Tsjing te bestuderen. Ik las het, leefde ernaar, en schreef vervolgens een essay over elk van de 81 verzen van de Tao te Tsjing, dat wellicht het wijste boek is dat ooit is geschreven. Die verzameling essays heeft de titel De weg naar verandering. De tao van Wayne Dyer. Adviezen voor elke dag gekregen. Ik leerde wat ik moest denken, en pas het geleerde tot op de dag van vandaag toe, hoewel het mij onmogelijk is om alles wat Lao Tse mij dat jaar onderwees, helemaal te beschrijven.

Ik merk dat ik nu gedachten uitkies die flexibel zijn, niet rigide: zacht, niet hard. Mijn denken is nederig, niet arrogant; los, niet gehecht. Ik probeer klein te denken en grote dingen te realiseren. en in harmonie met de natuur te denken, in plaats van met mijn ego. Het idee van niet handelen vervangt bemoeienis en advies. Ik heb liever dat mensen in vrede tot een oplossing komen dan met strijd, liever tevredenheid dan ambitie, liever dat dingen gewoon gebeuren dan dat wij ernaar streven. En, het belangrijkste van alles, ik kies gedachten die in lijn zijn met de grote Tao (God), in plaats van de illusies over hoe belangrijk ik ben, van het ego.

Stop! Geen excuses meer - het boek dat u op dit moment leest - werd ook beïnvloed door die geweldige meester Lao Tse. Sinds de Tao te Tsjing mij leerde welke manier van denken met het wijzere deel van mijzelf in harmonie was, vroeg ik Lao Tse advies over hoe ik oude denkgewoontes zou kunnen veranderen. Ik realiseerde mij dat weten wat je moet denken niet per se leidt tot het loslaten van een manier van denken die al je hele leven de jouwe is. En daarom ben ik uitgegaan van Lao Tse's wijsheid, heb ik gemediteerd over zijn lessen, en om zijn leiding gevraagd bij het veranderen van levenslange gedachtepatronen, die zich als excuses voordoen. Dankzij een schrijfproces waarin ik mijzelf aangestuurd wist door een macht die groter is dan ik, ontwikkelde het Stop! Geen excuses meer-paradigma zich tot wat een samenwerking lijkt met Lao Tse, die meer dan 2500 jaar geleden leefde.

Het paradigma werkt! Ik heb veel mensen de zeven vragen voorgelegd die samen het nieuwe paradigma vormen, en ik heb grote veranderingen waargenomen, tot mijn - en hun - verbazing. (Ik heb het paradigma ook op mijzelf toegepast en enkele denkpatronen op bijna magische wijze veranderd.) Door mensen hun verdediging te laten bestuderen, die zij gedurende een lange tijd - dikwijls al vanaf hun vroegste jeugd - hebben opgebouwd, en hun afgezaagde gedachten door de zeef van het paradigma heen te laten halen. beginnen excuses te verdwijnen. Zij worden vervangen door gedachten die luid en zelfs hard roepen: Jazeker, je kunt elk excuuspatroon veranderen, en het maakt niet uit hoe indringend het bijbehorende conditioneringsproces is geweest, en hoe lang het heeft geduurd!

Ik heb mannen en vrouwen gezien die een leven van overgewicht of verslaving aan diverse drugs opgaven, door heel simpel de principes van Stop! Geen excuses meer tot de hunne te maken. Als je werkelijk serieus wilt werken aan de verandering van levenslang gekoesterde denkgewoontes - die je ertoe gebracht hebben om je te excuseren teneinde alles bij het oude te kunnen laten -, dan zou ik je willen adviseren om de aanwijzingen in dit boek op te volgen.

De grote dichter Rainer Maria Rilke merkte eens op dat 'achter de wereld die onze namen omvat het naamloze is: ons ware archetype en thuis'. Ik zou daaraan willen toevoegen: 'Achter de wereld die je excuses beschrijven is de grote Tao; laat je door hem leven, en al die excuses zullen vervagen zodat je eindelijk voor eens en voor altijd thuiskomt.'

Wayne W. Dyer, Maui, Hawaii

Recensie

door Tsenne Kikke
Het boek 'Stop! Geen excuses meer' belooft dat 'je een leven lang gekoesterde gedachten kunt veranderen'. Dus ik moest het lezen. Maar om nu te zeggen dat het een praktisch boek is waarin je makkelijke tips krijgt over hoe je kunt leven zonder excuses, dat betwijfel ik.

Het boek begint behoorlijk enthousiast met de mededelingen dat het veranderen van belemmerde gewoontes mogelijk is. Daarvoor worden allerlei uitspraken van min of meer bekende personen aangehaald, zoals van de schrijver James Allen: Door mijn overtuigingen te veranderen, verander ik wie ik ben. En de schrijver haalt heel veel de Tao te Tsjing aan, met allerlei filosofische spreuken, die echter net niet lekker in het gehoor liggen.

Vervolgens volgt een inleiding van 49 pagina's waarin de achtergrond van allerlei excuses wordt besproken, maar het wordt weinig concreet. Wat mij persoonlijk tegenstaat is dat er heel veel God bij wordt gehaald, bijvoorbeeld op pagina 43: "Train jouw bewust creatieve geest in het denken van gedachten als deze: "Wat ik verlang is er al; ik heb mij er alleen nog niet mee verbonden; niets kan mij stoppen omdat mijn gedachten zijn gericht op de geest en het intellect van God."

Pas op pagina 49 komen de 18 meest gebruikte excuses aan bod. En de manieren om ze op te lossen, of om ze van je af te werpen. Maar ook hier blijft de schrijver redelijk vaag, bijvoorbeeld bij het excuus 'Zo zit ik niet in elkaar' vanaf pagina 54. Dyer schrijft dan dat veel van ons gedrag is aangeleerd, en dat het excuus 'zo zit ik niet in elkaar' komt doordat anderen dat tegen je gezegd hebben, en omdat je het zelf een mooi excuus vond om dingen die moeilijk zijn niet te proberen.

Dat klopt allemaal, maar hoe kom je er weer af? Daar komt eigenlijk geen concrete tip voor, de laatste alinea van het excuus besluit als volgt: 'Negen tiende van jouw aard is aangeleerd en overgenomen en tot gewoonte geworden, en je kunt die oude gewoontes verleiden om de trap af te dalen, trede voor trede." Tsja.

Op pagina 78 zet de schrijver de 18 meest gebruikte excuses onder elkaar met een positieve affirmatie erbij 'ter correctie van het excuus'. Dat is zeker wel een handig lijstje! Hier zijn de voorbeelden:

- Het zal moeilijk zijn, wordt: Ik kan alles wat ik wil, en kan dat met gemak.

- Dat wordt ruzie met mijn familie, wordt Ik heb liever dat ze zich van mij afkeren, dan dat zij een beeld van mij liefhebben dat ik niet ben

- Het is nooit eerder voorgekomen: Ik ben bereid om alles aan te trekken wat ik wens, hier en nu.

- Ik ben te bang: Ik kan alles bereiken wat ik wil bereiken, omdat ik weet dat ik nooit alleen ben.

En zo nog wat meer zinnen. Voor mij was dit lijstje het hoogtepunt van het boek.

Ik verwachtte dat in de 190 pagina's die zouden volgen alle excuses nogmaals aan bod zouden komen om concreet manieren te vinden om ermee om te gaan, En dan heel praktische tips, die je zelf zo kan toepassen. Maar dat gebeurt niet. De schrijver roep dan dingen als: Wat je moet doen is voor mij buitengewoon helder: Stem je af op de energie die alles tot stand kan brengen, want dat is jouw oorspronkelijke aard.

Vervolgens gaat het boek hoofdstukken lang door op de kracht van God, die afwisselend God en de Bron en de Geest wordt genoemd. En dat God ook niet in onmogelijkheden dacht. Ik haak daar echter helemaal af. De rest van de pagina's wordt gevuld met het benoemen van de excuses en dan een rommelig en warrig, weinig concreet verhaal dat God/de Bron/de Geest ook geen excuses gebruikte en dat jij dat dus ook niet moet doen.

Mijn conclusie? Na een verwachtingsvol begin en een redelijk goed lijstje met excuses en de positieve ombuiging daarvan, vervalt de schrijver in vaagheid. Na het lezen van het boek wist ik niet wat ik ervan moest denken: is het nu een boek dat mijzelf de kracht moet geven om negatieve gedachten te veranderen, of is het een boek dat mij via een omweg en valse verwachtingen het geloof van iemand anders opdringt? Kortom: geen goed boek.

- Eduard van Brakel -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht