ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ontwerp je eigen Visionboard

Originele titel: The Vision Board

Joyce Schwarz

Ontwerp je eigen Visionboard Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 810 gram
Aantal Pagina's: 238
ISBN: 90-215-4634-5
ISBN-13: 978-90-215-4634-6
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


Het visionboard is een van de krachtigste hulpmiddelen om te bereiken wat je wilt: verzamel foto's, teksten en alles wat maar te maken heeft met je dromen en verlangens op een visionboard. Zorg ervoor dat je hier elke dag weer mee in contact komt en de Wet van Aantrekking doet de rest. Ontwerp je eigen visionboard is niet alleen het eerste boek dat precies uitlegt hoe visionboards werken, maar geeft bovendien ook alle instructies om er zelf mee aan de slag te gaan en bevat prachtige afbeeldingen van visionboards van anderen ter inspiratie. Visualiseer wat je wilt bereiken, en je bent al halverwege!

Visualiseer je wensen op een visionboard. Zorg ervoor dat je hier elke dag weer naar kijkt en de Law of Attraction richt al je acties op het laten uitkomen van je dromen.

Een kleurrijk en positief cadeauboek voor iedereen die geïnteresseerd is in de Law of Attraction Joyce Schwarz heeft journalistiek, business administration en professioneel schrijven gestudeerd. Ze bekleedde hoge functies in verschillende bedrijven en is tegenwoordig een zeer actief en succesvol auteur en spreker.

Uittreksel


Blz. 23: Mijn versie van de Wet van Aantrekking

In de film en het boek The Secret is het basissysteem voor schepping een drieledige sequentie van Vragen, Geloven en Ontvangen. Jouw rol is het universum te vragen om wat je wilt en dat zo specifiek mogelijk te doen. In de tweede stap, geloven, is het je taak te geloven dat je het reeds hebt ontvangen. Dr. Beckwith verduidelijkt verder dat het niet voldoende is om intellectueel te geloven dat hetgeen je wilt al gegeven is; je moet je bewustzijn doordrenken van een cor-responderende gevoelstoon van geloof in je verdienstelijkheid en de onbeperkte generositeit van het universum. Om te ontvangen, het derde deel, moet je je goed voelen en op de frequentie van ontvangen zitten. Je dient de gevoelens op te wekken die je krijgt bij de levendige gedachte dat je de dingen waarom je gevraagd hebt al hebt.

Op basis van mijn jarenlange ervaring heb ik mijn eigen draai aan de sequentie gegeven.

1. Dankbaarheid
2. Loslaten en ontvangen
3. Erkennen en vragen
4. Zijn en geloven
5. Delen

Hoe het werkt

Begin altijd met dankbaarheid - aan elke actie gaat dankbaarheid vooraf. Het is essentieel dat je dankbaar bent voor het leven zelf, dat je diep ademhaalt en elke dag je dank uitspreekt. Ook essentieel is het loslaten van de oude ideeën en gedachten over jezelf en het kunnen ontvangen van het 'nieuwe'. Vanaf het moment dat je je openstelt, moet je bereid zijn verandering en nieuwe kansen te ontvangen. Wees bereid nu te ontvangen, niet pas morgen. Erken je vorderingen en prestaties en je diepste wezen; en vraag om leiding naar het juiste pad om je doelen en dromen te verwezenlijken. Vraag zo specifiek mogelijk om de dingen die je wilt. Wees jezelf - wees zo trouw mogelijk aan de echte jij en gebruik daarbij de nieuwe kennis die en het inzicht dat je opdoet in je visioningproces, bij het formuleren van je visionstatement en bij het creëren van het visionboard zelf; en geloof met zo'n sterke overtuiging dat je weet dat je dromen uit zullen komen. Geloof dat alles, maar dan ook alles, mogelijk is. Vraag niet hoe, vraag niet of je het verdient, vraag je niet af waarom jij en niet iemand anders. Tot slot deel je de gaven. Overvloed behoort te worden gedeeld. Dit zal de kracht van verandering in je leven vergroten en anderen inspireren. Help anderen dankbaar te zijn, geef hun van jezelf en je zult ontvangen. Wees ervan verzekerd dat je door te delen het zaad van je eigen oogst uitstrooit.

De vijf stappen en visioning

Begin je visioningsessie met een dankbetuiging, wees bereid de oude ideeën los te laten en wijsheid en inzicht en zelfs de wensen die je al kent te ontvangen. Erken je vooruitgang en vraag om wat je wilt; wees tegelijk jezelf en geloof dat je al alles hebt ontvangen waar je om vraagt. Deel dan je overvloed van inzicht en geschenken, wat nog meer dankbaarheid oproept. Deze cyclus zal je voortstuwen.

Antenne uit - kwantumsprong vooruit: manifesteer je visioen

De meeste wijsheidsleiders zeggen dat je kleine stappen moet nemen om je droom of visioen waar te maken. Ik daarentegen moedig je aan je voor te bereiden op een kwantumsprong (een grote sprong in het leven) die de zwaartekracht of andere regels tart. Om hun dromen te realiseren omhelzen veel visionboardmakers in dit boek iets wat ik kwantumsprongen van kansen en mogelijkheden noem. In plaats van stap voor stap te gaan kun je een touw grijpen en als Tarzan over het dal zwieren, of een kabelbaan pakken in plaats van de berg te beklimmen. Wees bereid tot je eigen kwantumsprong. Hoewel de vijfstappensequentie die ik voorsta een stapsteen naar jouw visioen voor je leven biedt, is de antenne-analogie zeer passend als je met de Wet van Aantrekking werkt, omdat men zegt dat de wet ongeveer zo werkt als een radiostation dat uitzendt op een frequentie die je bijna kunt horen en voelen - een type energie zoals de kwantumfysica die beschrijft, die ons allemaal met elkaar verbindt in een gevoel van eenheid.

Recensie

door Tsenne Kikke
Ondanks het feit dat het zeer, maar dan ook zeer oude wijn is, dat in een gloednieuwe verpakking werd gegoten, kan iets - dat bijna honderd jaar geleden reeds door Robert Collier (1885 - 1950) in zijn boek 'The Secret of the Ages' als 'wensblokken' werd beschreven - misschien nog even krachtig op de menselijke geest inwerken.

Vision Boards, zijn meestal borden op posterformaat met een collage van afbeeldingen en woorden die je helpen te focussen op wat je wilt bereiken. Joyce gaat uit van het principe dat je visioenen en wensen werkelijkheid kunnen worden - vooral, als je uitgaat van dankbaarheid en je je vervolgens maar voldoende en op de juiste manier op het gewenste concentreert.

De auteur gaat daarbij dus ook nog uit van het principe van' The Secret' en 'The Law of Attraction'. Het boek geeft vele praktische tips over materiaal- en kleurgebruik; sommige afbeeldingen zijn helemaal omgezet in het Nederlands.

Voor vele mensen is het principe van 'The Secret' echter al lang achterhaald. De meesten hebben namelijk ondertussen reeds ontdekt dat niet wat je wenst, tot zal je komen, maar datgene wat je bént. In dit boek is helaas geen plek voor dit inzicht gemaakt en dus is het vooral een prachtig en kleurig knutselboek voor de vrouw met een sterke verbeelding.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht