ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Herontdek je lichaam, hervind je ziel

Originele titel: Reinventing the body

Deepak Chopra

Herontdek je lichaam, hervind je ziel Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 490 gram
Aantal Pagina's: 351
ISBN: 90-215-4620-5
ISBN-13: 978-90-215-4620-9
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


'Herontdek je lichaam, hervind je ziel' is een voortzetting op 'Leef-tijd'. In 'Leef-tijd' ging het met name om de geest-lichaamverbinding. In 'Herontdek je lichaam, hervind je ziel' gaat het over de uitdagende visie dat ons lichaam een reflectie is van hoe we over onszelf denken. Dit houdt ook in dat we ons lichaam kunnen veranderen als we onze identificatie met ons oude zelfbeeld loslaten. Chopra stimuleert ons om een zielvolle verbinding aan te gaan met ons lichaam. Het lichaam niet te zien als uitsluitend hardware. Het lichaam kan weer bezield raken als wij het in vreugde verbinden met onze diepste verlangens en levenszin.

Deepak Chopra is een van de meest geliefde schrijvers op het gebied van zingeving, spiritualiteit en wetenschap. Zijn boeken zijn stuk voor stuk New York Times-bestsellers en worden in meer dan 35 talen vertaald.

Uittreksel


Blz. 7 : Het vergeten wonder

Als arts in opleiding liep ik in mijn eerste semester een ontleedkamer binnen. De lucht was verstikkend. Onder een laken lag een lichaam. Wat ik zag toen ik het laken wegtrok, was schokkend maar ook een beetje opwindend. Ik pakte mijn scalpel en sneed secuur de huid boven het borstbeen open. Nu zou het wonder van het menselijk lichaam zich eindelijk aan mij openbaren.

Maar op hetzelfde moment ontnam ik het lichaam ook zijn onschendbaarheid. Ik overschreed een grens en deed iets wat bijna niet meer terug te draaien was. Dankzij de wetenschap beschikken we over een enorme hoeveelheid kennis. Tegelijkertijd is er immens veel spirituele wijsheid verloren gegaan.

Waarom zouden we niet allebei gebruiken? Daarvoor moeten we met ons creatieve denken een sprong maken. We hebben een doorbraak nodig. Ik noem deze doorbraak de herontdekking van het lichaam. Misschien sta je er nooit bij stil, maar je lichaam is om te beginnen een ontdekking. Werp maar eens een blik in een willekeurig medisch tijdschrift. Je wordt overspoeld door concepten die van a tot z door de mens zijn bedacht, maar inmiddels helemaal zijn geaccepteerd als basis voor hoe we leven. Ik heb ooit eens de tijd genomen om de geloofsartikelen die ons in onze studie medicijnen werden bijgebracht, op een rijtje te zetten. Het werd een lange lijst van uiterst twijfelachtige uitgangspunten.

Het lichaam is een machine, samengesteld uit bewegende delen. Zoals alle machines is het lichaam door de tijd heen aan slijtage onderhevig.

Het lichaam staat voortdurend bloot aan ziekte en verontreiniging. In een vijandige omgeving loeren bacteriën en virussen op een kans om het immuunsysteem van het lichaam te overweldigen.

Cellen en organen staan los van elkaar en moeten apart bestudeerd worden.

Willekeurige chemische reacties bepalen alles wat er in het menselijk lichaam gebeurt.

De hersenen creëren de geest door een storm van elektrische impulsen in combinatie met biochemische responsen. De responsen kunnen worden veranderd door de geest te veranderen.

Herinneringen worden opgeslagen in hersencellen, hoewel niemand ooit heeft kunnen vaststellen hoe en waar dit plaatsvindt.

Het metafysische bestaat niet; de werkelijkheid is terug te brengen tot atomen en moleculen.

Genen bepalen ons gedrag; ze zijn net als microchips geprogrammeerd om ons lichaam te vertellen wat het moet doen.

Overleven is voor het lichaam de essentie. Het belangrijkste doel is een partner te vinden en je voort te planten.

Aanvankelijk vond ik deze lijst zeer overtuigend. De lichamen die ik in mijn medische praktijk onderzocht en behandelde, waren hiermee in overeenstemming. Patiënten bezochten mij omdat ze last hadden van delen die aan slijtage onderhevig waren. Ik kon hun symptomen uitpluizen en terugbrengen tot een probleem dat behandeld kon worden. Dan schreef ik antibiotica voor die bacteriën onschadelijk moesten maken enzovoort. Helemaal los daarvan leidden alle patiënten die ik toen zag een leven dat in niets leek op een machine die langzaam maar zeker vastliep en om reparatie vroeg. Hun leven was betekenisvol, vervuld van hoop, emoties, ambities, liefde en leed. Een machine heeft niet zo'n leven. En een groep organen evenmin. Al snel begon ik in te zien dat het lichaam, bezien door de bril van de wetenschap, inadequaat en kunstmatig was.

Het lijdt geen twijfel: het lichaam heeft behoefte aan een herontdekking. Zonder een lichaam kun je geen zinvol leven leiden. Dat betekent dat je ook zin moet geven aan je lichaam. Wat geeft je lichaam fundamenteel betekenis, bestemming, intelligentie en creativiteit? Dat kan alleen het gewijde aspect van onze natuur. Dit bracht me op de zinsnede 'de herontdekking van de ziel'. Ik ben over het algemeen terughoudend als het gaat om het gebruik van godsdienstige begrippen omdat ze vaak zo emotioneel geladen zijn. Maar het begrip 'ziel' is onvermijdelijk. Veruit de meeste mensen - negentig procent - geloven dat zij een ziel hebben en dat de ziel hun leven op een dieper niveau zin geeft. De ziel is goddelijk, zij verbindt ons met God. In zoverre het leven liefde, waarheid en schoonheid kent, beschouwen we de ziel als de bron van deze eigenschappen. Niet voor niets wordt de volmaakte liefdespartner vaak een soulmate genoemd.

Ziel en lichaam geven elkaar voortdurend feedback. Wij hebben bedacht dat ze gescheiden zijn en zijn vervolgens gaan geloven dat die scheiding echt is.

Maar ik heb me nog nooit extatisch gevoeld of de aanwezigheid van God gevoeld, zul je misschien zeggen. Dit is simpelweg een weerspiegeling van onze beperkte opvatting over de ziel, die niet verder gaat dan de godsdienst. In alle wijsheidstradities heeft de ziel andere betekenissen. Ze is de bron van leven, de vonk die levenloze materie bezielt. Uit de ziel worden de geest en de emoties geboren. Met andere woorden, de ziel ligt aan de basis van onze ervaring. Ze dient als bedding voor de schepping, terwijl ze zich op ieder moment opnieuw ontvouwt. Alles wat de ziel doet, komt tot uiting in een lichamelijk proces. Daarom zijn deze verheven ideeën zo belangrijk. Zonder de ziel kun je geen lichaam hebben, dat is letterlijk zo. Dit is het vergeten wonder. Ieder van ons is een vleesgeworden ziel.

Recensie

door Tsenne Kikke

De auteur van verschillende bestsellers legt in dit boek uit hoe de ziel invloed uitoefent op ons lichaam. In deel een weerlegt hij vaste ideeën omtrent onder andere gentherapie en de invloed van chemische processen in het lichaam. In deel twee wordt het ervaren en bewust worden van de ziel als belangrijk uitgangspunt gezien van hoe je in het leven staat. Het laatste deel is een praktisch tienstappenplan hoe je kunt streven naar heelheid door lichaam en ziel met elkaar te verbinden. In een heldere en boeiende stijl maakt Chopra met veel voorbeelden uit de praktijk duidelijk hoe belangrijk het is van binnenuit te veranderen en niet alleen op medicatie of andere medische doorbraken te vertrouwen. Puntsgewijs zet hij argumenten en leefregels onder elkaar en prikkelt de lezer met vragenlijsten. In zijn slotwoord maakt hij met zijn vraag 'Wie heeft mij gemaakt?' duidelijk wat hij met zijn boek wil zeggen. Interessant uitgangspunt voor lezers die meer willen weten over de spirituele kracht in de mens.

- S. Roest-Mouissie -

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht