ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De tao van fysica

Originele titel: The tao of physics

Fritjof Capra

De tao van fysica Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 546 gram
Aantal Pagina's: 331
ISBN: 90-215-4467-9
ISBN-13: 978-90-215-4467-0
Categorie: Exacte wetenschappen & Mystiek
Richtprijs: € 29,95

Korte Inhoud


Wat mystici altijd al wisten wordt bevestigd door de moderne fysica: op sub-atomair niveau zijn tijd en materie illusies...
De oorspronkelijk Engelse versie verscheen voor het eerst in 1975. In dit baanbrekende boek worden verbanden gelegd die zo verbijsterend en schokkend zijn dat filosofen, natuurkundigen en andere wetenschappers er nu al meer dan vijfentwintig jaar over debatteren. Fritjof Capra ontdekte in oeroude mystieke en filosofische teksten frappante overeenkomsten met de kwantummechanica, die in de twintigste eeuw werd ontwikkeld op basis van Einsteins relativiteitstheorie.

Hoe is het mogelijk dat denkers in het hindoeïsme, taoïsme en boeddhisme al ver voor onze jaartelling benoemden waar westerse geleerden pas nu op stuiten? Is zulke kennis betrouwbaar? Wat moeten wij hieruit concluderen? Bij het beantwoorden van deze vragen legt Capra precies uit wat de kwantummechanica is, en neemt hij de lezer mee op een duizelingwekkende reis door nieuwe wetenschap en oosterse mystiek.

Uittreksel


Blz. 27: Voor we de overeenkomsten tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek kunnen bestuderen, moeten we ons eerst afvragen of het wel mogelijk is om een vergelijking te trekken tussen een exacte wetenschap, die in de hooggespecialiseerde taal van de moderne wiskunde wordt uitgedrukt, en geestelijke disciplines, die in hoofdzaak op meditatie gebaseerd zijn en waarvan de inzichten niet in woorden overgebracht zouden kunnen worden.

Wat we willen vergelijken zijn de uitspraken, die zowel de wetenschappers als de oosterse mystici over hun kennis van de wereld doen. Maar om ervoor te zorgen dat we het juiste kader voor zo’n vergelijking hebben, moeten we ons eerst afvragen over wat voor soort ‘kennis’ we het hebben. Bedoelt de boeddhistische monnik uit Angkor Vat of Kyoto hetzelfde met ‘kennis’ als de fysicus uit Oxford of Berkeley? Ten tweede: wat voor uitspraken gaan we vergelijken? Wat voor keuze gaan we maken uit de experimentele gegevens, de vergelijkingen en theorieën aan de ene kant en uit de religieuze geschriften aan de andere kant? De bedoeling van dit hoofdstuk is om op deze twee punten duidelijkheid te krijgen: om wat voor kennis gaat het en in welke taal wordt die kennis uitgedrukt.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit prachtwerk is zowel geschikt voor leken als voor wetenschappers. De auteur slaat een brug tussen het wetenschappelijke denken van het Westen en het spirituele denken van het Oosten en dit in een heldere, eenvoudige taal. Dit boek raad ik aan eenieder aan die interesse stelt in de wereld van de kwantumechanica.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht