ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De intelligentie van de ziel

Originele titel: The mind of the soul

Gary Zukav

De intelligentie van de ziel Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 310 gram
Aantal Pagina's: 222
ISBN: 90-215-4456-3
ISBN-13: 978-90-215-4456-4
Categorie: Zelfgroei
Richtprijs: € 16,9

Korte Inhoud


Hoe herken je een belangrijk kiesmoment?
Hoe leer je je echte drijfveren kennen?
Hoe kun je onbewust keuzen bewust maken?

We moeten voortdurend keuzen maken, en geven op die manier vorm aan ons leven. Tegelijk voelen we ons vaak een speelbal van de omstandigheden. Kan dat ook anders? Hoe kun je greep krijgen op je eigen leven? Hoe kun je weten of je de goede keuzen maakt? Dit boek laat zien hoe dat moet. Stap voor stap helpt het bij het vinden van je eigen, authentieke kracht. Met vele voorbeelden en oefeningen is dit boek een krachtige en motiverende cursus om greep te krijgen en te houden op je eigen leven.

Leer controle te vergroten door bewust te kiezen
Leer tot een optimale keuze te komen.
Neem nu de regie over je eigen leven!

De Intelligentie van de ziel is los te lezen en te gebruiken. Naast het boek ontwikkelden de schrijvers een speciaal Werkboek vol met specifieke oefeningen die de inzichten uit dit boek vertalen naar je eigen persoonlijke situatie.

Uittreksel


Blz. 24: De meeste mensen denken alleen in wetenschappelijke termen na over oorzaak en gevold. Eigenlijk is wetenschap het onderzoek van oorzak en gevolg, maar dan alleen stoffelijke oorzaken en stoffelijke gevolgen. Niemand kan alle mogelijke stoffelijke gevolgen van alle stoffelijke oorzaken bevatten, en dat is ook niet nodig, want wetenschappers kunnen bij het voorspellen van de stoffelijke gevolgen van stoffelijke oorzaken gebruik maken van de ‘bewegingswetten’, zoals Isaac Newton – een van de bekendste wetenschappelijke pioniers – ze heeft gedoopt. En met die wetten kunnen ze ook stoffelijke gevolgen teweegbrengen door het creëren van de oorzaken. Met andere woorden, oorzaak en gevolg kunnen niet worden gescheiden.

Hoe zit het met verschijnselen die geen stoffelijke oorzaak of geen stoffelijke gevolgen hebben? Die worden door de wetenschap buitengesloten. Liefde, haat, jaloezie, tevredenheid, dankbaarheid en vreugde worden buitengesloten, evenals je vermoedens, inzichten, het ervaren van zinvolheid en de inhoud van je gedachten. En toch leiden al deze dingen tot iets.

Recensie

door Tsenne Kikke
Gary Zukav schrijft zelf, dat nadat hij het book '€˜The Dancing Wu Li Masters'€™ beëindigd had, dat hij vooral aangetrokken was tot schrijvers zoals William James, Carl Jung, Benjamin Lee Whorf, Niels Bohr en Albert Einstein. Daardoor kwam hij tot de vaststelling dat die mystici niet leefden voor het geld, maar dat zij zich concentreerden op de ontwikkeling van hun persoonlijke natuur onder leiding van hun ziel. Ze streefden een visie na - een visie, geïnspireerd door iets dat veel grootser was dan hun eigen persoonlijkheid.

De mensheid ondergaat een stadium van enorme spirituele groei en ontwikkeling. Met dit boek tracht Gary Zukav de lezer te helpen in het vinden van zijn persoonlijke weg, van zijn uiteindelijke bestemming. Hij geeft toe dat er verschillende hulpmiddelen bestaan om kennis op te doen en om ons hart te bereiken. Het is alsof een enorme energiebron, in de vorm van licht, een enorme diamant binnenvalt. En wij bevinden ons in het midden van die diamant waarvan elk facet een venster is op de spirituele buitenwereld. Dit boek beschrijft zijn vertaling van de inspiratie die hij verkreeg terwijl hij naar de menselijke mogelijkheden keek vanuit één van die vensters.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht