ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De stok van Thot

Dick Schoof

De stok van Thot Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 320
ISBN: 90-215-4355-9
ISBN-13: 978-90-215-4355-0
Categorie: Tarot
Richtprijs: € 24

Korte Inhoud


De Tarot inspireert sinds eeuwen de mens in zijn zoektocht naar de zin van het bestaan. In de loop der tijd zijn dan ook vele versies verschenen. De wereldberoemde occultist Aleister Crowley gebruikte in zijn Thot- Tarot symbolen uit de astrologie, alchemie, de kabbala, getallenleer en allerlei beelden uit de mythologie. Frieda Harris schilderde naar zijn aanwijzingen de prachtige kaarten die nog steeds fascineren.

'De stok van Thot' geeft heldere betekenissen aan de meer dan 1200 symbolen van deze complexe symboliek. Het kaartdeck is opengelegd en wordt geplaatst in duizenden jaren oude tradities en moderne therapeutische inzichten.

De kaarten van Harris zijn in dit boek afgebeeld en worden in onderling verband gebracht- zij worden opengelegd en verklaard. De stok van Thot geeft heldere betekenissen aan de complexe symboliek en verbindt aloude tradities met inzichten uit de hedendaagse psychologie. Dit boek is handboek, commentaar en naslagwerk tegelijk, geeft nieuw inzicht in de eindeloos boeiende wereld van de Tarot en nodigt je uit om daar zelf mee aan de slag te gaan.

Uittreksel


Blz. 11: De bedoeling van dit boek

Toen de Crowley/Harris Tarot in mijn handen kwam drongen de kaarten zich fascinerend aan mij op en ik schafte het pak onmiddellijk aan. Ik besefte de diepte, maar wist niet hoe die te verwoorden. Ja, kaarten trekken en tot je door laten dringen, zo moet dat.

Het Thot-deck laat zich evenwel niet zo gemakkelijk eigen maken. Op veel oude Tarotprenten staan relatief eenvoudige oerbeelden. Aleister Crowley (1875-1947) bracht echter een veel ingewikkelder uitvoering. Hij stopte de kaarten vol met een complexe symboliek uit de astrologie, alchemie, kabbala, en allerlei andere overleveringen uit oosterse en westerse culturen. Hierbij ligt een bijzonder accent op de mysterieuze mythologie van het oude Egypte.

Lady Frieda Harris (1877-1962) schilderde van deze immense mengelmoes van symbolen, ideeën en beelden de prachtige composities die zo fascineren.

De kaarten verschenen in 1944 onder de naam The Book of Thoth.

Crowley kwam met deze naam terug op de naam die de oude meester Etteilla aan de Tarotkaarten had gegeven. Etteilla had namelijk in 1783 'ontdekt' dat de Tarot toentertijd 3953 jaar daarvoor en dus 'precies' 171 jaar na de Zondvloed, door 17 magiërs onder leiding van de legendarische Hermes Trismegistos (vaak vereenzelvigd met de Egyptische god van de wijsheid Thot) in elkaar was gezet en in gouden platen gegraveerd was.

Waar hij deze merkwaardige kennis vandaan haalde heeft Etteilla nooit uit de doeken gedaan. We laten het dus voor wat het is: een metafoor die aangeeft dat de Tarot geworteld is in oeroude tradities.

Wat over blijft is dat de kaarten moeilijk zijn te vatten. Crowley heeft in zijn boek de kaarten weliswaar uitvoerig beschreven, maar legt zeker niet alles op een presenteerblaadje. Velen vinden hem zelfs ondoorgrondelijk. Hij verwijst naar inwijdingsbronnen die niet eenvoudig toegankelijk zijn en hij laat veel ongezegd. Hij schrijft heel verhelderende stukken, maar door de moeilijk toegankelijke bronnen en de weglatingen wordt deze zeer bekende en geliefde Tarot tot op de dag van vandaag nauwelijks in volle omvang doorgrond.

In de kaarten zijn zo'n 1200 symbolen verwerkt uit alle tijden en plaatsen. Dat is veel. Deze symbolen zijn ook nog eens ambivalent. Als beelden van de ziel spiegelen ze zowel het onbewuste als het bewuste.
Diep vanbinnen weet je dat alle dingen hun licht- en schaduwzijde hebben en dat deze beide polen samen het totaal vormen.

In het patriarchaat, met zijn angst voor het onbewuste, leidde dat tot een opdeling in het zuiver goede en zuiver kwade, waarbij licht het goede en nastrevenswaardige is en donker het kwaad of de duivel. Inmiddels beseffen we meer en meer dat niets ondubbelzinnig is. Mede dankzij het werk van Carl Gustav Jung (1875-1961) weten we dat er zowel een collectieve als een persoonlijke schaduw is waaraan je moet werken om mens, jezelf, te worden.

In het Thot-deck is de schaduwzijde pregnant herkenbaar: daarom fascineren de kaarten zo.

Het kost tijd om de beelden in je op te nemen en goed te interpreteren. De Tarot heeft de pretentie universeel te zijn. Het gaat te ver om hier op de omvangrijke literatuur in te gaan. Volstaan wordt met enkele kenmerken van de Tarot die tot verwarring zouden kunnen leiden.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek kan zeer goed dienen als referentiewerk, vooral indien je met de 'Book of Thoth' werkt; een boek, voor het eerst in de beginjaren '40 van de vorige eeuw uitgegeven en gebaseerd op een opdracht gegeven door Aleister Crowley aan Lady Frieda Harris. De kaarten zelf werden slechts in 1969 voor het eerst afgedrukt. Anders gezegd: noch Aleister Crowley, noch Frieda Harris, hebben ze met eigen ogen kunnen aanschouwen.

In wezen was 'The Book of Thoth : A Short Essay on the Tarot of the Egyptians' de title van 'The Equinox, volume III, number 5'. Origineel werden er een 200-tal van gedrukt en verkocht voor 1.500 £, in die tijd.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht