ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Atmananda Upanishad

Originele titel: Atma Darshan

Shri Atmananda

Atmananda Upanishad Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 365 gram
Aantal Pagina's: 128
ISBN: 90-215-4170-X
ISBN-13: 978-90-215-4170-9
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 19,19

Korte Inhoud


Shri Atmananda, ook wel bekend als Shri Krishna Menon, is een van de grote Advaita Vedanta leraren van de vorige eeuw. Iets in zijn onderricht sluit goed aan bij onze westerse cultuur: het gebruik van logisch denken en redeneren. Vandaar dat veel westerlingen die op zoek waren naar wat je de 'Uiteindelijke Waarheid' kunt noemen, bij hem terecht kwamen.

Op onovertroffen wijze gebruikt Atmananda de rede en logica als instrumenten om te verwijzen naar dat wat daaraan voorafgaat, de onmiddellijkheid van Bewustzijn zelf. Hierbij kan hij een grillige wijsheid tonen - soms is zijn uitleg volslagen abrupt, dan weer benadrukt hij dat het ervaren van de Werkelijkheid stap voor stap tot stand komt. Op vele manieren wijst hij voortdurend naar de ene essentie: de directe herkenning van je ware natuur.

Dit werk is een samenvatting van twee boekjes, namelijk van 'Atma Darshan' en 'Atma Nirvriti'. Het zijn korte, kernachtige teksten die uitblinken in directheid en schoonheid. Atmananda verschaft ons in heldere en originele taal een kennismaking met direct inzicht in Waarheid - waarachtig besef.

Uittreksel


Blz. 33: Individuele wezens ( jiva's) worden geboren, kennen hoogtepunten en dieptepunten, botsen met elkaar en sterven - net als golven in de zee. Als golven zich op de kust geworpen hebben, trekken ze zich daarna weer terug, uitgeput, op zoek naar rust en vrede. Precies zo zoeken individuele wezens het Uiteindelijke, op verschillende manieren.

Golven worden geboren in de zee, leven in de zee en sterven in de zee. Op vergelijkbare manier worden individuele wezens geboren in God en leven en sterven in God.

Golven zijn niets anders dan water. De zee is ook niets anders dan water. Precies zo zijn zowel het individu als God niets anders dan Zijn, Bewustzijn, Vrede.

Wanneer de golven zich realiseren dat de zee de gezamenlijke grond van hun bestaan is, stoppen alle botsingen. Toch is hiermee nog niet echt veel bereikt; dit is namelijk niet het laatste woord. Er is nog een inzet nodig om het gevoel van afzonderlijkheid te laten oplossen.

Wanneer in zowel golf als zee water wordt herkend, verdwijnen ze allebei. Wat twee scheen wordt nu gerealiseerd als één.

Water kan onmiddellijk vanuit de golf gevonden worden door het volgen van de directe weg. Wanneer de weg via de zee wordt genomen, is veel meer tijd nodig.

Recensie

door Tsenne Kikke

Prachtig en inspiratievol filosofisch werk uit de twintigste-eeuwse non-dualistische advaita-traditie, met zeer diepgaande en interessante uiteenzettingen rondom de begrippen waarheid, bewustzijn, subject-objectervaring en het absolute. Een werk, een beetje in de stijl van Nisargadatta Maharaj, dat ik aan elkeen aanraad die aan Zelfkennis doet.

P. Krishna Menon werd in 1883 in Peringara, India, geboren. Na een rechtenstudie werd hij officier van justitie en politie-inspecteur. In 1923, op 40-jarige leeftijd, kwam hij tot de realisatie van zijn wezenlijke natuur. Onder de naam Shri Atmananda nam hij het leraarschap op zich. Hij bleef tot 1939 zijn wereldlijke beroep uitoefenen. Hij overleed In 1959.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht