ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Power training voor het geheugen

Originele titel: Powertraining für den Köpf

Harald Havas

Power training voor het geheugen Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 240
ISBN: 90-215-3944-6
ISBN-13: 978-90-215-3944-7
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 17,95

Korte Inhoud


Voor het trainen van het geheugen, waarnemingsvermogen, de concentratie en creativiteit Handige tips en trucs, gemakkelijk in praktijk te brengen

. Over de werking van het geheugen
. Tot op hoge leeftijd vol te houden!
. Bevat 300 uitgebreide oefeningen voor een optimale geestelijke conditie!Verhoog uw mentale fitness! Voor alle leeftijden: 9-105 jaar

Dagelijks komt van alle kanten informatie op ons af. Die informatie moet worden opgenomen, verwerkt, gewaardeerd of genegeerd. In dit proces speelt ons geheugen een cruciale rol. Om het geheugen die rol tot op hoge leeftijd goed te laten vervullen, is training ervan heel belangrijk. In dit boek wordt uitgelegd hoe het geheugen werkt, welke factoren daarbij van invloed zijn en hoe je behalve het geheugen ook je waarnemingsvermogen, concentratie en creativiteit kunt trainen.

'Powertraining voor het geheugen': 300 oefeningen voor uw geestelijke fitness!

Uittreksel


Blz. 7: Hersenen

We bedienen ingewikkelde apparaten, rijden in snelle auto's door druk verkeer, moeten steeds weer snel beslissingen nemen, houden op het werk geen lange pauzes en moeten of willen steeds weer nieuwe dingen leren. We willen slagen voor examens en hebben over het algemeen een lang arbeidsleven. Kortom: tijdens ons leven komt een veelheid aan informatie op ons af die moet worden opgenomen, beoordeeld, geordend, onthouden of vergeten. Maar hoe wordt dit voor ons geregeld? Of liever gezegd: in ons? Dat regelen onze hersenen.

Onze hersenen: een korte kennismaking

Tegenwoordig onderkent men het belang van de psychische verwerking van dagelijkse gebeurtenissen. Hiervoor zijn goed functionerende hersenen nodig en een competent lichaam dat de hersenen in staat stelt goed te functioneren. We beschouwen onze hersenen als de zetel van ons verstand, onze ziel en ons intellect. Door MRI (magnetic resonance imaging) kan men zien wat er tijdens het 'denken' in de hersenen gebeurt. Hierdoor weet men welke gebieden in de hersenen door communicatie geactiveerd worden en welke schakelingen zich tussen de hersenen en het lichaam bevinden. Emoties spelen bij de psychische verwerking van informatie een grote rol en daarom worden lichaamsfuncties verstoord als er in de hersenen verkeerde schakelingen aanwezig zijn.

Inmiddels is door hersenonderzoek bekend dat de hersenen een knap geconstrueerde menselijke computer zijn die veel meer kunnen dan we denken.

Onze hersenen zijn belast met vrijwel alle levensfuncties en schakelingen in het lichaam. De dingen die we in onze omgeving waarnemen, veroorzaken wisselwerkingen. Daardoor zijn we in staat om iets wat buiten ons eigen lichaam plaatsvindt op te nemen als informatie, dit te verwerken en hieruit conclusies te trekken. Omdat we dat wat we in ons hebben opgenomen, opslaan en ons dat later kunnen herinneren, kunnen we deze informatie opnieuw gebruiken en toepassen. Dit associatievermogen - het grotendeels onbewust leggen van verbanden tussen eerder waargenomen en nieuwe zaken - helpt ons de informatie die continu op ons afkomt, te reduceren.

Daardoor kunnen we leren en denken. Maar het is niet voldoende om alleen te kijken naar de inspanningen die onze hersenen moeten ondergaan om de dagelijkse dingen in zich op te nemen. De hersenen sturen het lichaam zo dat ze in leven kunnen blijven. Ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, Alzheimer of dementie, ontstaan door een verstoring van het motorisch besturingsmechanisme of door het afsterven van hersencellen in belangrijke delen van de hersenen.

De Romeinen wisten het al: mens sana in corpore sano (een gezonde geest woont in een gezond lichaam). Zorg voor de hersenen is daarom niet alleen zinvol om betere psychische prestaties te kunnen leveren, maar ook om het lichaam de kans te geven samen met de hersenen langer goed te functioneren.

De hersenen, een fantastisch orgaan

Onze hersenen verwerken informatie ongelooflijk snel. We zien bijvoorbeeld een gezicht slechts een fractie van een seconde, nemen de details ervan in nog minder tijd in ons op en voegen deze informatie samen. Hiervan maken we een driedimensionaal beeld en vergelijken dat met de beelden in ons geheugen. Zo herkennen we mensen, zelfs als we hen de eerste keer amper hebben gezien. Dan ervaren we emoties die de herinnering of de interpretatie van een gezichtsuitdrukking oproepen. Onmiddellijk besluiten we hoe we zullen reageren bij de begroeting van deze persoon. Zodra we iets zeggen, tonen we in welke stemming we zijn. Tegelijkertijd worden andere indrukken verwerkt en beoordeeld. We beoordelen uitroepen en geuren, en ons lichaam reageert hierop met een bepaalde houding, bloeddruk, hartslag, temperatuur en bloedsamenstelling.

De hersenen, die drie tot vier pond wegen, zijn in staat tot:

. denken
. voelen en gevoelens
. handelen en het bewegen van het lichaam
. willen en plannen
. praten
. dromen, waken en slapen
. bewustzijn

Al deze prestaties zijn gedurende de lange evolutie van de mens ontwikkeld. Pas toen we bewuste handelingen konden uitvoeren en konden praten, werd de mens zich bewust van zijn ik - zijn persoonlijkheid - die de identiteit, de ziel en het bewustzijn van de mens vormt.

Recensie

door Tsenne Kikke
Onze hersenen moeten ervoor zorgen dat de grote hoeveelheid aan informatie die dagelijks op ons afkomt, wordt beoordeeld, geordend en indien nodig wordt opgeslagen. Hierbij speelt het geheugen een grote rol. Om het geheugen op peil te houden en zelfs om het te verbeteren, is training ervan een mogelijkheid. Na een beschrijving van de werking van de hersenen en hoe het geheugen werkt, volgen honderden oefeningen voor de geest. Deze oefeningen beginnen met activerende oefeningen voor de hersenen. Vervolgens komen oefeningen op het terrein van de intelligentie, het geheugen, de concentratie en de creativiteit. Telkens wordt daarbij eerst uitgelegd wat daaronder wordt verstaan en welke ontwikkelingen daarbij zijn te onderscheiden.

Een boek vol met oefeningen en opdrachten waarbij direct duidelijk is wat de vraag is. Tot slot zijn alle oplossingen per hoofdstuk gegeven. Voor ieder die geïnteresseerd is in de trainingsmogelijkheden van de hersenen is dit boek handig om met die training aan de slag te gaan.

- Drs. P.C.B. de Jager -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht