ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De dag waarop mijn dochter gek werd

Originele titel: Hurry down Sunshine

Michael Greenberg

De dag waarop mijn dochter gek werd Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 240 gram
Aantal Pagina's: 286
ISBN: 90-215-3734-6
ISBN-13: 978-90-215-3734-4
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 22,95

Korte Inhoud


Angst, jaloezie, verslaving en perfectionisme, ieder mens vecht tegen zijn eigen demonen. Maar heeft dit bestrijden wel zin als deze schaduwkanten een deel van jezelf zijn? Als vechten een vorm van vasthouden is, hoe laat je je demonen dan echt los?

'Bevrijd je demonen' vertaalt deze eeuwenoude Tibetaanse wijsheid naar positieve handgrepen voor het moderne leven. Met haar opmerkelijke heldere en efficiënte vijfstappenplan verschaft Allione een positieve en bevrijdende methode om direct mee aan de slag te gaan en eindelijk tot rust te komen.

In 'Bevrijd je demonen' legt Tsultrim Allione het eeuwenoude, nog relatief onbekende boeddhistische concept van Ch'od, het voeden en bevrijden van je demonen, uit en maakt het praktisch toepasbaar voor de westerse mens.

Tsultrim Allione bestudeerde veertig jaar de verschillende vormen van het boeddhisme in India, Nepal en Tibet. Ze heeft een cursuscentrum in Colorado, waar ze haar eigen, moderne interpretatie van het loslaten van demonen onderwijst.

Uittreksel


Blz. 11: Inleiding

Je demonen bevrijden in plaats van ze te bestrijden lijkt in tegenspraak met de manier waarop we ons in het Westen normaliter opstellen tegenover datgene wat ons bedreigt. Maar het blijkt een opmerkelijk doeltreffend pad te zijn naar innerlijke vrede en bevrijding. De demonen zijn onze obsessies en angsten, chronische ziektes, of veelvoorkomende problemen zoals depressie, angst en verslaving. Het zijn geen bloeddorstige monsters die in het donker op ons loeren; ze huizen in ons, het zijn de krachten in onszelf waartegen we strijden. Het zijn innerlijke vijanden die onze beste bedoelingen tenietdoen. De benadering waarbij we een vorm geven aan deze innerlijke krachten en ze voeden in plaats van bestrijden, werd oorspronkelijk geformuleerd door een vrouwelijke boeddhistische leraar, Machig Labdrön (1055¬1145). Er is niet veel over haar bekend, maar de meeste onderzoekers gaan ervan uit dat ze werd geboren in 1055 en ver in de negentig is geworden. Haar spirituele praktijk werd ch'od genoemd (uitgesproken als `sjut'), wat 'doorsnijden' betekent. Ze ontwikkelde een vorm van meditatie die zelfs in het Tibet van haar tijd zeer ongebruikelijk was. Die leidde tot zulke verbazingwekkende resultaten dat hij snel aan populariteit won en zich verspreidde over alle scholen van het Tibetaans boeddhisme en ver daarbuiten.

In deze tijd staan we bloot aan een ongekende innerlijke en uiterlijke worsteling, en we staan politiek en spiritueel in toenemende mate tegenover elkaar. We hebben een nieuw paradigma nodig, een nieuwe benadering van conflicten. Machigs benadering om onze innerlijke en uiterlijke vijanden te voeden in plaats van ze te bestrijden, verschaft ons een revolutionaire methode voor het oplossen van conflicten waardoor we tot psychische heelwording en innerlijke vrede kunnen komen.

In 1967 was ik op negentienjarige leeftijd in de gelukkige omstandigheid dat ik naar India en Nepal kon reizen en daar de Tibetanen kon ontmoeten die zich er als vluchteling hadden gevestigd na de Chinese invasie in Tibet. Ik ging van de Tibetanen houden en keerde in 1969 terug naar India nadat ik zes maanden had verbleven in het eerste Tibetaanse klooster in Schotland, dat was opgericht door Chögyam Trungpa Rinpoche. In 197o werd ik in Bodhgaya (India) tot non gewijd in de boeddhistische traditie door Zijne Heiligheid de zestiende Karmapa. In de jaren daarna was ik zo gezegend onderwijs te ontvangen van grote boeddhistische meesters die in Tibet waren opgeleid. Zoals ik op de volgende bladzijdes beschrijf, nam ik na een aantal jaren het besluit om uit het klooster te treden. Het was in deze periode van grote verandering en onzekerheid dat ik voor het eerst kennismaakte met ch'od. Ik keerde terug naar de Verenigde Staten, werd moeder, en probeerde de Tibetaanse wijsheid een plaats te geven in mijn lekenbestaan. Uiteindelijk bepaalde het lot dat ik in aanraking kwam met Machig Labdröns biografie (geschreven in het Tibetaans), en haar leer nam vanaf dat moment een centrale plaats in mijn leven in.

Omdat Machigs leer zo belangrijk was voor mijn eigen leven, koesterde ik de wens om haar benadering toegankelijk te maken voor een westers publiek. Toen ik de ch'od-beoefening begon te onderwijzen in het Westen, ontwikkelde ik een methode om demonen te visualiseren, met ze in gesprek te gaan en ze te voeden, en die methode wierp vruchten af. Geleidelijk ontwikkelde het proces in vijf stappen dat in dit boek wordt beschreven zich tot een methode die ik het voeden van demonen noem. Mijn studenten zijn die methode onafhankelijk van de Tibetaanse ch'od-beoefening gaan gebruiken. Ik heb in de afgelopen 25 jaar, het meest recent in ons retraiteoord Tara Mandala in Colorado, bij ch'od- en Kapala-trainingssessies, deze methode onderwezen om vriendschappelijk om te gaan met datgene wat we het liefst vermijden.
Mensen die de methode hebben gebruikt, melden dat emotionele en lichamelijke klachten zoals angst, dwangmatig eten, paniekaanvallen en ziekte door deze benadering verdwenen of aanzienlijk verminderden. De beoefening in vijf stappen heeft ook haar nut bewezen bij ingrijpende gebeurtenissen zoals het verbreken van een relatie, het verliezen van een baan, de dood van een geliefde en conflicten op het werk of in de privésfeer. Soms kwam het resultaat onmiddellijk en had het veel weg van een wonder; in andere gevallen waren de effecten geleidelijker en subtieler.

De methode die ik het voeden van demonen noem is een eenvoudige beoefening in vijf stappen, gebaseerd op de ch'od-principes, die geen enkele kennis vereist van het boeddhisme of van welke Tibetaanse spirituele beoefening dan ook. In de eerste stap komen we erachter waar in ons lichaam onze 'demon' het sterkst voelbaar is. Die demon kan verslaving zijn, zelfhaat, perfectionisme, woede, jaloezie, of alles waar je terneergeslagen en futloos van wordt. Om het eenvoudig te zeggen: onze demonen zijn datgene waar we bang voor zijn. In de leer van Machig is alles wat onze volledige innerlijke vrijheid in de weg staat een demon. Ze sprak ook over goden en goddelijke demonen. De goden zijn onze hoop, datgene waarvan we vervuld raken, waarnaar we verlangen, waaraan we gehecht zijn. Goddelijke demonen verschijnen wanneer angsten en verwachtingen nauw met elkaar verbonden zijn; als we heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees, is dat een goddelijke demon. Hoewel ik op de volgende bladzijdes voornamelijk spreek over demonen, werkt dezelfde benadering uitstekend voor goden en goddelijke demonen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek bevat een modernisering van een eeuwenoude Tibetaans-boeddhistische stroming (ch'od) om je te bevrijden van je innerlijke demonen zoals angst, jaloezie en verslaving. Het is de enige methode die ooit door een vrouwelijke boeddhiste is gesticht (Machig Labdron, 1055-1145). Daar de oorspronkelijke methode voor westerlingen te gecompliceerd en exotisch is, heeft de deskundige Amerikaanse auteur ( al veertig jaar boeddhiste) er een moderne versie in vijf stappen van gemaakt: vind de demon (welke, waar zit hij in het lichaam), personifieer hem en vraag wat hij nodig heeft, word de demon, voed hem met wat hij nodig heeft, en rust in aanwezigheid. Het grote verschil met westerse psychotherapeutische methoden zit 'm vooral in het oplossen van het lichaam, het voeden van de innerlijke vijand (in plaats van hem te bestrijden) en het niet-dualistische meditatieve bewustzijn van de laatste stap (oplossen fixaties).

Concreet voorbeeld? Neem bijvoorbeeld verslaving. De verslavende substantie op zich is niet de demon, de innerlijke behoefte die leidt tot een verslaving wel. Het heeft dus op zich weinig zin de verslavende substantie uit je leven te bannen en te denken dat je er daarmee bent (al is het natuurlijk wel een eerste stap). Zo zie je bijvoorbeeld maar al te vaak dat iemand de ene verslaving 'inruilt' voor een andere, aan de oorzaak is immers niks gedaan. Of dat de spanning zo hoog oploopt dat iemand weer terugvalt. Onder een verslaving, of een andere demon, zit altijd iets anders. Angst bijvoorbeeld, of een behoefte aan liefde, aandacht, harmonie, intimiteit, et cetera. Door die onderliggende gevoelens te voeden verdwijnt de demon, omdat je jezelf geeft wat je nodig hebt.

Het boek is door het verweven van persoonlijke verhalen van de schrijfster en haar leerlingen en de toegankelijke stijl geschikt voor de in boeddhisme geïnteresseerde lezer.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht