ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Innerlijke I Tjing

Originele titel: The Taoist I Ching

Liu I-ming

De Innerlijke I Tjing Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 995 gram
Aantal Pagina's: 448
ISBN: 90-215-2983-1
ISBN-13: 978-90-215-2983-7
Categorie: Boeddhisme
Richtprijs: € 37,95

Korte Inhoud


De I Tjing wordt beschouwd als de oudste Chinese klassieke tekst die door de hele geschiedenis onovertroffen aanzien heeft afgedwongen. Zowel politici, mystici, wetenschappers als de in esoterie geïnteresseerde mens zien het als een boek met fundamentele principes. Liu I-Ming schreef deze taoïstische versie van de I Tjing in 1796. Als taoïst was hij goed ingevoerd in het confucianisme en boeddhisme. Hij maakte van de I Tjing een gids voor zelfverwerkelijking. Het boek weerspiegelt de kernleringen van het taoïsme en de spirituele alchemie en wordt daarom 'De innerlijke I Tjing' genoemd.

Het eerste deel bevat de grondtekst van de I Tjing: de 64 hexagrammen met hun namen en oordelen, plus de lijnteksten bij de in totaal 384 afzonderlijke lijnen. De auteur, Liu I-ming, een ingewijde in het taoïsme, vulde dit alles aan met zijn commentaar. Het tweede deel bevat zijn commentaar op twee series, die bekend staan als de 'beelden' en de 'vermengde hexagrammen'. Behalve de voortdurende aandacht voor een harmonieus evenwicht tussen de energetische polen yin en yang wordt een aantal malen verwezen naar het bereiken van zelf-realisatie in termen van het tot stand komen van de 'gouden pilâ', de 'zwarte parel', of het 'spirituele embryo', een wonderlijk proces dat plaatsvindt in de (innerlijke) oven van de lezer! Het levert prachtige metaforen voor het onzegbare op, die in een aanvullende begrippenlijst worden uitgelegd.

Uittreksel


Blz. 7: Al sinds 1992 heb ik Cleary's vertaling van het werk van Liu I-ming, 'The Taoïst I Ching', in mijn boekenkast staan. Van meet af aan heeft het werk mij gefascineerd. Toch slaagde ik er niet in ermee te werken. De reden daarvan was dat het Engels van Cleary dermate complex is, dat ik mijn `denkhoofd' nodig had om de tekst te begrijpen en dat blokkeerde mijn intuïtie. Toen Harry Schippers mij in maart 2003 opbelde met zijn voornemen de tekst in het Nederlands te vertalen, was ik dan ook meteen enthousiast, alhoewel het ook direct al duidelijk was dat het om een moeilijke klus ging. Harry vroeg of het mogelijk was zijn werk van tijd tot tijd samen te bespreken. Het was voor mij een ideale mogelijkheid om in deze complexe tekst door te dringen. Iets later voegde Natasja Gras zich bij ons en hebben we gedrieën het werk afgerond. Vele, vele malen hadden wij inspirerende sessies en vormden ons een steeds duidelijker beeld van de buitengewone visie die deze taoïstische monnik op de I Tjing ontwikkeld heeft.

Wat is nu zo bijzonder aan de benadering van Liu I-ming? Vrijwel de gehele westerse literatuur in verband met de I Tjing ziet het boek als een gids voor de mens in zijn relatie met de wereld. Met de bedoeling een zo harmonisch mogelijke toestand te bereiken. Liu I-ming heeft een geheel andere benadering van het werk; zijn boek is de meest esoterische interpretatie van de I Tjing die ik ken. Dat betekent ook dat het veel aandacht vraagt om door te dringen in zijn magisch en alchemistisch wereldbeeld. Liu I-ming richt zich helemaal op de innerlijke ontwikkeling van de mens. Je kunt zeggen dat hij je leert te worden wie je in wezen bent. Het is bij uitstek een monnikenwerk; Liu I-ming is wars van de wereld en zijn invloed op de menselijke psyche. op vele plaatsen in het boek fulmineert hij tegen wat hij noemt `de aangeleerde conditie'. Deze man, een aanhanger van `de school van de Totale Werkelijkheid', kun je rekenen tot de top van de spirituele denkers uit de Chinese cultuur. Zuiverheid en inzicht staan bij hem voorop. Door zijn visie meditatief en contemplatief te benaderen kun je doordringen in je eigen wezen en de ware werkelijkheid.

Het is de grote verdienste van de vertaler dat hij erin geslaagd is het werk van Liu I-ming toegankelijk te maken. Het is zonder meer een belangrijke aanwinst voor de I Tjing-student in het Nederlandse taalgebied. Zijn vertaling doet volledig recht aan de taoïstisch-boeddhistische geest van Liu I-ming. Ik kan dit boek dan ook van harte aanraden aan eenieder die zich wil verdiepen in de wondere wereld van het Boek der Veranderingen.

- Han Boering -

Recensie

door Tsenne Kikke
Ikzelf werk al jaren met de I Tjing. Meer dan 30 zelfs. Vooral met de Wilhelm-vertaling, met een voorwoord van Jung. Een betere raadgever heb ik tot op heden nog niet gevonden. De I Tjing is dus geen toekomstvoorspeller. Niets voorspelt de toekomst, omdat de enige constante in het ganse universum Verandering is. Daarom wordt de I Tjing ook 'Het Boek der Veranderingen' genoemd. Iemand die wel in een onwrikbare, vastgelegde toekomst gelooft, is er dan ook bewust - of onbewust - van overtuigd dat we marionetten zijn in de handen van 'de goden' die aan koordjes trekken en ons geen kans geven om aan ons (nood)lot te onttrekken. Gelukkiglijk is dit niet zo.

'De innerlijke I Tjing' is naar mijn mening een aanvullende, esoterische interpretatie van de I Tjing. Omdat het ook voor mij gloednieuw is, en er bijgevolg geen jaren en jaren mee heb gewerkt, moet ik voortgaan om mijn allereerste indrukken, en die zijn heel positief. Daarom raad ik dit boek aan elke I Tjing-bezitter aan. Het voorwoord, geschreven door Thomas Cleary, is zeer verhelderend en maakt de tekst van Liu I-ming toegankelijker. Het neemt een dertigtal bladzijden in beslag en de moeite waard om het met een rustige geest te lezen. En, als je aan zelfkennis doet, en de Korte Inhoud hebt gelezen én begrepen hebt, weet je dat dit boek een aanvullende schat aan inspiratievolle metaforen bevat die jou op jouw weg kunnen helpen. Klik op deze link en lees daarvan een voorbeeld...

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht