ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Geen dood, geen vrees

Originele titel: No death, no fear

Thich Nhat Hanh

Geen dood, geen vrees Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 285 gram
Aantal Pagina's: 192
ISBN: 90-215-2981-5
ISBN-13: 978-90-215-2981-3
Categorie: Boeddhisme
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


De dood is een precair onderwerp. Maar vanuit boeddhistisch perspectief is de dood niet het einde. Het is een tussenstap; het is niet de werkelijkheid, maar een idee dat de mens de werkelijkheid noemt.

Voor iedereen die worstelt met vragen over leven en dood zal dit boek een waardevolle en inzichtverschaffende ervaring vormen. Het geeft een nieuw perspectief op het leven, een leven dat niet gehinderd wordt door angst voor de dood.

Uittreksel


Blz. 29: Wij zijn bang voor de dood, we zijn bang voor de scheiding en we zijn bang voor het niets. In het Westen zijn de mensen heel bang voor het niets. Als mensen iets horen over leegte, zijn ze ook heel bang, terwijl leegte nu juist wil zeggen het uitdoven van ideeën. Leegte staat niet tegenover bestaan. Het is niet het niets of de vernietiging. We moeten zowel het idee over bestaan als dat over niet-bestaan verwijderen. Leegte is een werktuig dat ons daarbij kan helpen.

De werkelijkheid heeft niets te maken met bestaan en niet-bestaan. Als Shakespeare zegt: 'Zijn of niet-zijn — dat is waar het om gaat', antwoordt de Boeddha: 'Zijn of niet-zijn is niet waar het om gaat.' Zijn en niet-zijn zijn niets anders dan twee dingen die tegenover elkaar staan. Ze zijn echter niet de werkelijkheid en beschrijven de werkelijkheid ook niet.

Ontwaakt inzicht ruimt niet alleen de idee van onvergankelijkheid uit de weg, het rekent ook af met de idee van vergankelijkheid. Met de idee van leegte is het net zo. Leegte is een instrument en wie verstrikt zit in de idee van leegte is verloren. In de Ratnakoeta-soetra zei de Boeddha: 'Als je verstrikt zit in de idee zijn en niet-zijn, kan de idee leegte je helpen je te bevrijden. Maar als je verstrikt zit in de idee leegte, ben je hopeloos verloren.' De leer over leegte is een hulp om het juiste inzicht in leegte te krijgen, maar wie het hulpmiddel ziet als inzicht, raakt verstrikt in een idee.

Als je er een idee over nirwana op na houdt, moet dat uit de weg geruimd worden. Nirwana is leeg van alle ideeën, met inbegrip van het idee over nirwana. Wie verstrikt zit in de idee over nirwana is er nog niet echt mee in aanraking gekomen. Dit diepe inzicht en deze ontdekking van de Boeddha voerden hem voorbij vrees, voorbij bezorgdheid en lijden en voorbij geboorte en dood.

Recensie

door Tsenne Kikke
Thich Nhat Hanh is de auteur van 101 boeken. Sinds zijn zestiende leeft hij in een klooster. In dit boek benadert hij het thema 'dood' vanuit een Boeddhistisch standpunt en belicht hij in een klare, zeer eenvoudige taal vele andere onderwerpen, waaronder vrijheid, inzicht, verlies, het transformeren van verdriet, en het begeleiden van stervenden. Hij beschrijft waarom er noch geboorte, noch dood bestaat.

Hij houdt niet zo van het woordje 'schepping', en vervangt het door 'manifestatie'. Want schepping houdt een soort van geboorte in, een begin, en niets heeft een begin of een einde. Zijn basisfilosofie draait omheen de uitspraak: 'Als de omstandigheden gunstig zijn, dan verschijnt het leven. Zijn ze dat niet meer, dan trekt het leven zich terug, en wacht het juiste moment af om zich dan weer te vertonen.' In zijn opinie is er geen geboorte en ook geen dood, enkel en alleen constante verandering en vergankelijkheid. Door in het huidige moment te leven, kunnen we het geluk ervaren én bevrijd worden van lijden en angst.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht