ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De verbazingwekkende kracht van je emoties

Originele titel: The astonishing power of emotions

Esther en Jerry Hicks

De verbazingwekkende kracht van je emoties Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 400 gram
Aantal Pagina's: 294
ISBN: 90-215-2882-7
ISBN-13: 978-90-215-2882-3
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


 Wanneer we weerstand en tegenslag ondervinden, is onze reactie meestal om daartegen in opstand te komen... met als gevolg juist meer negatieve emoties in ons leven. U kunt ook de positieve kanten als uitgangspunt nemen en daarop reageren: 'go with the flow', want dan werkt de Wet van Aantrekking voor u.

In dit baanbrekende boek geven de auteurs opnieuw de boodschap door van de spirituele entiteit Abraham, die de mensheid leert hoe u kunt bereiken wat u wilt! De tientallen casestudies tonen aan hoe praktisch en gemakkelijk u met behulp van uw emoties en de Wet van Aantrekking uw leven kunt verrijken.

Uittreksel


Blz. 29: Hoofdstuk 1

Abraham heet ons allen welkom op de planeet Aarde

Hier ben je dus, levend in je prachtige lichaam op deze schitterende planeet, en hoewel het niet de eerste dag is van je aankomst hier, willen wij ieder van jullie welkom heten op de planeet Aarde.

Aangezien je hier al een poosje bent, lijkt het misschien vreemd dat wij je op dit moment welkom heten, maar wij doen dit omdat wij je willen helpen een nieuwe kijk te verwerven op dit leven, op je bestaan en op jou!

Wij hebben een helder beeld van ieder van jullie in je huidige levenservaring, maar wij bezitten ook het vermogen een stap terug te doen en jou en je leven in een veel bredere context te zien dan je het zelf kunt zien vanuit je huidige perspectief. Het is ons verlangen dat onze uitleg van wie jij bent, door zijn ruimere kijk, je zal bijstaan in de verwerkelijking van de volmaaktheid in dit Eeuwige levensplan.

Wij weten dat je geboorte in je fysieke lichaam het begin leek van wat jij bent, maar het was allesbehalve je werkelijke begin. Het is een beetje zoals een bioscooptheater in lopen en voelen dat je entree in de zaal je begin is.

Vanuit je fysieke gezichtspunt zou je kunnen tegenspreken dat een bioscoop betreden iets heel anders is dan als baby ter wereld komen; bij binnenkomst in het theater vergeet je immers niet al les wat er is gebeurd voordat je naar binnen kwam. Je herinnert je wie je was en wat je deed voordat je het theater in liep. Je hebt een duidelijk besef van continuïteit tussen wat je deed 'voordat' je het theater betrad omdat het verband houdt met je 'verblijf' in het theater en wat 'erna komt'. Met andere woorden, het voelt niet aan alsof er een nieuw leven voor je begon toen je het theater betrad.

Maar wij proberen je blik een beetje te verruimen, zodat je een besef kunt krijgen dat je bij je geboorte in het lichaam dat je nu als 'jij' betitelt evenmin 'begon'. Het is ons verlangen dat ruimere besef van continuïteit weer in je te wekken en je te laten herinneren wie je was 'voordat' je in dit lichaam kwam. Sterker, het is ons verlangen dat je jezelf toestaat dat Ruimere perspectief te worden, hier en nu gefocust, maar herinnerend wie jij-werkelijk-bent en waarom je in dit lichaam bent gekomen.

Ook zul je misschien zeggen: 'Maar anders dan op de dag van mijn geboorte was ik volwassen toen ik de bioscoop in liep - ik kon spreken en lopen en zelfstandig eten.' En hoewel wij zeker begrijpen waarom je kleine gestalte en fysieke onvolwassenheid de schijn wekken alsof je pas toen begon, is dat niet het geval. Je nieuwe lichaam en je nieuwe omgeving bieden een nieuwe gelegenheid voor een zeer wijs en zeer oud Wezen om zich op nieuwe manieren te blijven verruimen.

Naarmate je Ruimere perspectief van wie-jij-werkelijk-bent in je wakker wordt, zal je waardering voor dit leven en wat je erin ervaart enorm groeien. Als je het leven op de planeet Aarde in deze ruimere context beziet, zullen je angsten slinken en je natuurlijke levenslust zal exploderen.

De waarde van je geloof

Dus hier staan wij, kijkend naar jou en je leven in zijn ruimste context, trachtend het je uit te leggen vanaf het punt waar jij nu staat. Andersom kun jij jezelf niet zien vanuit ons perspectief... en als je jezelf wel vanuit ons perspectief ziet, zal onze uitleg sowieso onnodig zijn.

In dit deel van het boek zullen wij onze kijk op jou, en op ons, en hoe we ons tot elkaar verhouden, onder woorden brengen. Wij kunnen onze visie niet aan je opleggen. Maar als je deze woorden leest en ze grondig overdenkt in een houding van geloof of leergierigheid, zullen we samen genoeg bruggen slaan terwijl je de pagina's van dit boek doorneemt, zodat je wanneer je de laatste pagina van het boek omslaat, in staat zult zijn ons gezichtspunt te begrijpen en te huldigen - niet omdat onze woorden zo krachtig zijn geweest dat ze je hebben getransformeerd, maar omdat de combinatie van de logica van onze woorden en de ontplooiing van je eigen leven je geloof of hoop in weten zal omzetten.

En wat een geweldige staat van Zijn... met absolute zekerheid het bestaan van je Wezen en de reden voor je bestaan te kennen en een volledig besef te hebben van alles-watje-bent. En dan kun je voortgaan met wat je kwam doen: je Eeuwig expanderend leven in vreugde leven!

Deze glorieuze planeet fascineerde je

Hoewel het idee om in een nieuw fysiek lichaam op de planeet Aarde te verschijnen beslist geen nieuw idee voor je was, was het beslist een opwindend idee, want vanuit je Niet-Fysieke perspectief vóór je fysieke geboorte begreep je alle consequenties van deze nieuwe geboorte. Je begreep de volmaakte en stabiele omgeving waarin je zou worden geboren, en je voelde grenzeloos enthousiasme voor haar verscheidenheid.

Wat je vooral voelde, was de vrijheid en onbeperkte aard van deze omgeving. De pracht en rijkdom van de fysieke natuur van jullie planeet verrukte je terwijl je naar je aankomst uitkeek, maar je was ook verrukt over de rijke verscheidenheid van mensen en ideeën die je daar wachtte. Geen moment in je voorbereiding op je nieuwe verschijning in dit fysieke lichaam maakte je je zorgen over het perspectief van de bewoners van je planeet. Geen moment voelde je de behoefte hier te komen om hun de les te lezen, of hun de dwalingen huns weegs te tonen, of hun koers bij te stellen.

Je zag deze planeet als gevarieerd, steeds veranderend en volmaakt; en je kwam met een gretigheid die beschrijving tart. En vanwege het veilige gezichtspunt vanwaar je kwam, was je niet op je hoede of bezorgd over je aankomst of de omstandigheden waarin je terecht zou komen als je eenmaal hier was. In plaats daarvan wist je dat je de hulpbronnen in je had, niet alleen om je te redden in je nieuwe omgeving, maar om haar te exploreren op de vreugdevolle expansie waar je Eeuwig op uit bent. En hier ben je dus — en ook al ben je niet zojuist aangekomen, alles wat je zojuist hebt gelezen blijft van kracht.

Het is onze wens je begrip te herstellen naar wat het was vlak voordat je in dit lichaam verscheen, opdat je nu, in dit prachtige lichaam, op deze glorieuze planeet de schitterende levenservaring kunt leven op de manier die je je had voorgenomen.

Dus, dierbare vrienden, welkom op de planeet Aarde.

Recensie

door Tsenne Kikke
Inhoudsopgave
Voorwoord van Jerry Hicks
Esther en Abraham zijn klaar om te beginnen

Deel 1: Ontdek de verbazingwekkende kracht van emoties
Deel 2: De verbazingwekkende kracht van emoties gedemonstreerd
Voorbeelden om je te helpen de riemen los te laten
33 voorbeelden
Transcript van Abraham Live: 'Art of allowing'-workshop

Over de auteurs: Esther en Jerry Hicks zijn de drijvende krachten achter de leringen van Abraham en de 'Law of Attraction'. Zij publiceerden baanbrekende boeken als 'Vraag en het wordt gegeven' en 'The Law of Attraction'. Het echtpaar Hicks wordt wereldwijd erkend als de grondleggers van het gedachtegoed achter 'The Secret'.

Mijn eerlijke opinie?... Amerikaanse ophemelarij met de bedoeling de menselijke verbeelding aan te spreken en ons dieper in slaap te soezen. Maar, wie ben ik om dat oordeel te vellen? Lees het boek en oordeel natuurlijk voor jezelf!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht