ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De weg naar verandering

Wayne W. Dyer

De weg naar verandering Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 635 gram
Aantal Pagina's: 382
ISBN: 90-215-2570-4
ISBN-13: 978-90-215-2570-9
Categorie: Boeddhisme
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Dr. Wayne Dyer was al jarenlang gefascineerd door de wijsheid van de 81 verzen van de Tao Te Ching. Dyer zou Dyer niet zijn als hij dit niet verder onderzocht! In zijn nieuwe, poëtische vertaling van de verzen en in de bijbehorende essays filosofeert hij over hoe we deze eeuwenoude oosterse wijsheid kunnen toepassen in deze moderne, jachtige tijden. Een verfrissend zelfhulpboek dat in een lange, historische traditie staat. De boodschap is duidelijk: de Tao is nog steeds de weg... naar persoonlijke groei en verandering!

Uittreksel


Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering, en wie niet van gedachten kan veranderen, kan niets veranderen - George Bernard Shaw.

Blz. 11: De weg naar verandering is het eindproduct van een jaar van studie, bespiegeling en toepassing van de Tao Te Ching, een wijsheidsboek dat vaker is vertaald dan enig ander boek ter wereld, met uitzondering van de Bijbel. Veel geleerden beschouwen deze Chinese klassieker als de ultieme verhandeling over de aard van het bestaan; en het is nog steeds een rijke bron van inspiratie voor een levenswijze die integriteit, vreugde, vrede en evenwicht garandeert. Onlangs las ik dat iemand een levensbedreigende verslaving heeft overwonnen door de eenentachtig verzen van deze oeroude tekst te lezen en te herlezen. Denk je eens in! In minder dan honderd korte passages beschrijft dit boek een manier van leven die evenwichtig, ethisch, moreel en spiritueel is; en die voor alle facetten van het leven op aarde werkt.

De legende wil dat de Tao Te Ching het werk is van Lao-tzu, een profeet die tevens de archivaris was van het staatsarchief in de oude hoofdstad Luoyang. In een periode van aanhoudend verval tijdens statenoorlogen besloot Lao-tzu westwaarts de woestijn in te rijden. Bij de Hanku Pas smeekte een grenswacht, genaamd Yin Hsi, die Lao-tzu's reputatie als wijsgeer kende, hem de kern van zijn onderricht te noteren. Aldus werd de Tao Te Ching geboren uit vijfduizend Chinese karakters.

In alles wat ik over de oorsprong van de Tao Te Ching heb gelezen, heb ik nooit een definitief verslag van het ontstaan ervan gevonden... toch overleeft het boek tot vandaag in duizenden versies in praktisch elke taal. In feite was ik meteen verkocht nadat ik deze klassieke tekst op een ochtend had gelezen en daarna, die middag, een andere interpretatie. Ik bestelde nog meer vertalingen, vijf vrij oude en vijf modernere (je vindt hun titels in de 'Verantwoording'). Aangezien noch Lao-tzu noch de oorsprong van zijn verzen historisch zeker is, was ik gefascineerd door de verschillende manieren waarop de vijfduizend karakters door geleerden werden geïnterpreteerd in de uitgaven die ik bestudeerde -vooral als je nagaat dat veel van deze oude Chinese symbolen niet meer in gebruik zijn en zelf ook verschillende vertalingen toestaan.

Blz. 216: Druk vaker op je innerlijke stopknop.
Maak jezelf opmerkzaam op geschikte momenten om op te houden met eisen, jachten, praten, lopen, werken, slapen, spelen, winkelen, klagen, hunkeren, enzovoort. Door pas op de plaats te maken zul je makkelijker opschuiven naar prioriteiten stellen. Loopt je bedrijf goed? Laat het ophouden te groeien. Is je maag gevuld? Stop dan meteen met eten. Heb je genoeg geld gespaard? Geef er dan wat van weg, zonder op aftrekposten of op een dankjewel uit te zijn. Hoe meer je gehecht bent aan begeren en willen en bezitten, hoe meer je verliest in je relatie tot de Tao. Als je weet wanneer het tijd is om te stoppen, neem je daarmee afscheid van de moeilijkheden die groeien voor mensen die thuiskomen ofofferen aan een leven van strijd.

Doe de Tao nu

Kies een gebied in je leven om je te oefenen in het loslaten van een gehechtheid door te besluiten wanneer het tijd is om te stoppen. Gun jezelf bijvoorbeeld in de supermarkt niet meer tijd dan je nodig hebt om je boodschappenlijstje af te werken, of verbied jezelf iets te kopen wat er niet op staat. Laat op je werk die tweede kop koffie staan, of stuur geen persoonlijke e-mail meer in de baas zijn tijd. Zeg in een relatie niets meer in een discussie die nergens toe leidt. Dat zijn allemaal voorbeelden van gehechtheden aan acties of zelfbeelden.

Je kunt onthechtheid ook oefenen door iets weg te geven. Zo verraste mijn zoon laatst mij én zichzelf door dat te doen. Toen ik mijn bewondering uitsprak over een nieuw T-shirt dat hij zojuist had gekocht, zei hij: 'Hier pa, het is mijn lievelingsshirt, maar jij vindt het zo mooi dat ik wil dat jij het hebt.' Het was een simpel, spontaan loslaten van een gehechtheid, en we voelden allebei de rijkdom die de vrucht is van generositeit.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek leert je hoe je de ganse mensheid kunt liefhebben met als resultante dat oorlogen of conflicten overbodig worden. Hoe? Door de 81 verzen van de eeuwenoude Tao Te Ching te leren begrijpen. Zoals het ook moeilijk is om te begrijpen wat Jezus juist bedoelde met zijn woorden, zijn ook deze verzen niet gemakkelijk en is enige inspanning noodzakelijk. Gelukkig krijg je hierbij hulp van de schrijver die er zelf heel lang heeft over gedaan om deze verzen in hun diepzinnigheid te ontleden.

Als je de interpretaties van deze mystieke verzen leest zullen ze in jezelf een mystieke snaar raken. Aan elk van de 81 versen van de Tao Te Ching, ook wel "De Weg" genoemd, is één kort hoofdstuk gewijd. Na het vers volgt een overweging en interpretatie van de inhoud ervan.

Het einde van elk hoofdstuk biedt onder het kopje 'Doe de Tao nu' (zie bovenstaand voorbeeld) een oefening waarmee je de essentie van het vers in de praktijk kunt brengen. Hiermee is het een heel praktisch boek, dat je van voor tot achter kunt lezen en 'doen'. Maar je kunt natuurlijk ook een vers kiezen waar je graag mee aan de slag wilt gaan. Heb je behoefte aan persoonlijke groei en verandering, pak dan dit boek er eens bij. Het helpt je zeker op Weg!

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht