ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Meervoudig gekwetsten

Paul Heyndrickx, e.a.

Meervoudig gekwetsten Type: Paperback
Uitgever: Lannoo
Gewicht: 427 gram
Aantal Pagina's: 221
ISBN: 90-209-5884-4
ISBN-13: 978-90-209-5884-3
Categorie: Actueel & Human Interest
Richtprijs: € 24,5

Korte Inhoud


De 'actieve welvaartstaat' is een begrip dat suggereert dat iedereen op de arbeidsmarkt actief kan zijn. De realiteit leert echter dat in ons land sommige mensen 'niet te activeren zijn'. Ze zijn aangewezen op de welzijnsvoorzieningen om het hoofd boven water te kunnen houden of worden zelf door de maatschappij aangesproken, omdat die vreest dat hun kinderen niet de nodige zorgen krijgen. Dit boek is geschreven door hulpverleners die dagelijks worden geconfronteerd met de moeilijkheden die deze groep mensen ondervindt om aansluiting te krijgen bij het gewone leven. Vanuit hun praktijk stelden zij zich volgende vragen: welke kortsluiting zit er in de relatie tussen welvaartstaat en de kansarme medemens? Wat kan er gebeuren opdat die aansluiting tot stand kan komen? De auteurs bieden werkbare kaders en modellen om kansarmen - in opvanghuizen, homes, dagcentra, spreekkamers,... - te begeleiden in het realiseren van hun aansluiting met het gewone leven en in het herstellen van de beschadigde verbindingen met de maatschappij. Dit boek is allereerst een boek voor hulpverleners in de praktijk (of in opleiding), maar ook voor beleidsmensen en al wie begaan is met deze problematiek.

Uittreksel


Recensie

door Tsenne Kikke

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht