ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Gevoelsambivalentie

Patrick Meurs

Gevoelsambivalentie Type: Paperback
Uitgever: Lannoo
Gewicht: 756 gram
Aantal Pagina's: 398
ISBN: 90-209-5661-2
ISBN-13: 978-90-209-5661-0
Categorie: Psychoanalyse
Richtprijs: € 39,95

Korte Inhoud


Dit boek biedt een psychoanalytisch perspectief op de ontwikkeling van emotionele maturiteit en stoornis. Het is ons allen bekend dat we net tegenover onze meest geliefden soms de sterkste boosheid voelen. Dat complexe gevoelsfenomeen blijft levenslang een moeilijk gegeven. Constructief ermee omgaan is niet vanzelfsprekend, maar soms wel levensnoodzakelijk voor relaties.

De ontwikkelingspsychopathologie toont dat de capaciteit om constructief gebruik te maken van 'dubbele gevoelens' niet zomaar tot stand komt. De wortels van het ontstaan van deze capaciteit liggen namelijk in de affectief gekleurde relaties van het kind met de ouders. De psychoanalyse heeft daarbij veel aandacht voor agressie van peuters en kleuters in relatie tot de beminde ouders, alsook voor agressie van adolescenten. De cognitieve psychologie heeft in dit verband veeleer de lagere schoolleeftijd beschreven.

In dit boek worden deze puzzelstukken van de ontwikkelingslijn van gevoelsambivalentie samengebracht. Raakpunten met de cognitieve psychologie worden aangeduid, maar de hoofdmoot van het boek situeert zich in de psychoanalytische psychologie. Een ontwikkelingsperspectief op gevoelsambivalentie biedt bovendien belangrijke mogelijkheden voor integratie van verschillende psychoanalytische hoofdrichtingen.

De psychoanalyse heeft ook het belang beschreven van de ervaring van gevoelsambivalentie voor het ontstaan van complexe positieve gevoelens zoals zich goed kunnen voelen, vreugde, interesse, bekommernis en betrokkenheid, alsook van complexe negatieve gevoelens zoals schaamte en schuld, angst en haat. De ontwikkeling van inlevingsvermogen, empathie, moreel en pro-sociaal gedrag wordt er eveneens mee verbonden

Ambivalentie is een kernbegrip in de psychoanalyse. Na Bleuler gaven echter zowel Freud als de grote richtingen in de psychoanalyse verschillende connotaties en betekenissen aan het ambivalentieconcept. In dit boek worden die verschillende betekenislijnen geschetst en toont de auteur aan dat een overkoepeling mogelijk is vanuit een ontwikkelingsperspectief, waarvan de eerste sporen bij Freud te vinden zijn en die nadien, veel ruimer werden uitgewerkt door analytici zoals A. Freud, Jacobson, Mahler, Kernberg, Parens en Winnicott.

In het tweede deel van het boek geeft de auteur de resultaten weer van zijn, in het kader van een dergelijk psychoanalytisch ontwikkelingspsychopathologisch perspectief verricht empirisch onderzoek naar de structuur van positieve en negatieve affectiviteit en naar het proces van de integratie van tegengestelde liefde/agressie gevoelens bij normale ontwikkeling en in diverse klinische groepen. Vanuit dit onderzoek formuleert hij doelstellingen voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie bij ambivalentieconflicten en ambivalentie-intolerantie.

Het boek is hoofdzakelijk psychoanalytisch geïnspireerd, maar op meerdere plaatsen wordt wel de brug gelegd naar de bredere discipline van de psychologie: ambivalentieonderzoek in de cognitieve ontwikkelingspsychologie, de ontwikkelingspsychopathologische literatuur over regulatie van positief en negatief affect, de cognitieve theorie over affectregulatie, de neurogedragswetenschappen van het affect. Dit boek is vooral bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (ortho)pedagogen en psychoanalytisch geïnteresseerden.

Uittreksel


Recensie

door Tsenne Kikke
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht