ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Abortus voorgoed voorbij

Marina Riemslagh & Bea Vanmechelen

Abortus voorgoed voorbij Type: Paperback
Uitgever: Lannoo
Gewicht: 315 gram
Aantal Pagina's: 158
ISBN: 90-209-5330-3
ISBN-13: 978-90-209-5330-5
Categorie: Abortus
Richtprijs: € 21,5

Korte Inhoud


Dit boek over hulpverlening na abortus is geschreven voor en door hulpverleners. Het bestaat dan ook grotendeels uit casusmateriaal. Iedere casus in dit boek is de vereenvoudigde, eenzijdige duiding door een hulpverlener die modellen en praktijk tracht te verbinden. Als auteurs zijn ze er terdege van bewust dat alle beschreven situaties, interpretaties zijn door een buitenstaander. Ze gebruiken de casussen om theorieën te verhelderen. Ze nemen de volle verantwoordelijkheid voor hun causinterpretaties. Ze zouden dit echter niet doen zonder de impliciete toestemming van de vrouwen die bij hun in begeleiding kwamen. Zij vroegen hen om hun ervaring dienstbaar te maken aan anderen. Op deze manier dragen zij zelf bij tot een beter begrip voor vrouwen die in gelijkaardige situaties terechtkomen.
Verlies maakt deel uit van elk mensenleven. Begeleiding na abortus wordt als een rouwbegeleiding beschouwd. Hier gaat het dus niet alleen om het verlies van een dierbare. Voor sommige vrouwen is wat ze verloren hebben door hun abortus een dierbare, maar voor andere vrouwen is dat niet zo eenduidig. In dit boek wordt duidelijk dat de betekenis van een zwangerschap en de verlieservaring die gepaard gaat met het afbreken ervan, onuitputtelijk, complex en telkens uniek is.

Uittreksel


Blz. 9: "Vrouwen beslissen op verschillende manieren tot abortus. Ze nemen deze beslissing doorgaans niet lichtzinnig. Toch zit een aantal van hen achteraf in de knoei. Het risico op problemen is het grootst bij vrouwen die onder druk voor abortus kozen en bij diegenen die het heel moeilijk hadden om deze beslissing te nemen, maar ook vrouwen die met hun beslissing in het reine waren kunnen na de abortus problemen krijgen. Begeleiding die ingaat op de redenen die ze hadden of de verantwoordelijkheid voor anderen die ze op dat moment hebben willen opnemen, helpt hen niet vooruit. Ze horen dan alleen herhalen wat ze zelf wel weten, maar waar ze geen vrede (meer) mee hebben."

Recensie

door Tsenne Kikke
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht