ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Gids voor oude zielen

Originele titel: The Old Soul’s Guidebook

Ainslie MacLeod

Gids voor oude zielen Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 345 gram
Aantal Pagina's: 272
ISBN: 90-2021-903-0
ISBN-13: 978-90-2021-903-6
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


Ontdek of je een oude ziel bent met 'Gids voor oude zielen' van Ainslie MacLeod. Leer de reis van je ziel begrijpen en ga aan de slag met unieke inzichten en oefeningen.

Ontdek of je een oude ziel bent met 'Gids voor oude zielen' van Ainslie MacLeod. Een oude ziel heeft al honderden levens achter de rug en is al duizenden jaren onderweg. Wie al deze opgedane kennis en ervaringen weet in te zetten in het huidige leven, heeft de sleutel in handen tot meer geluk en vervulling. Vorige levens verklaren alles. Zonder te weten waar je bent geweest, kun je nooit echt weten waar je naartoe gaat. Het begrijpen van de reis van je ziel helpt je hierbij en dit boek ondersteunt daarin met unieke inzichten en oefeningen.

Na het lezen van dit boek:

• is het kristalhelder waarom je ziel juist nu geïncarneerd is in de persoon die je nu bent, en welke lessen je te leren hebt;

• weet je wat je hebt meegemaakt in vorige levens waardoor je nu last hebt van bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, onverklaarbare kwalen of irrationele angsten;

• hoef je geen slachtoffer meer te zijn van wat je overkomt, omdat je nu weet waarom het gebeurt en hoe je ermee om kunt gaan.

"Vorige levens verklaren alles. Zonder te weten waar je bent geweest, kun je nooit echt weten waar je naartoe gaat. Het begrijpen van de reis van je ziel is de sleutel tot een gelukkiger en meer bevredigend leven." - Ainslie MacLeod

Uittreksel


Voorwoord

De kosmische reis van je ziel


Je ziel maakt een reis met één overkoepelende missie: helemaal begrijpen wat het betekent om mens te zijn. Daarom kom je al vele duizenden jaren naar de fysieke wereld en daarom heb je via vele incarnaties de kans gekregen om in alle delen van de wereld het leven te ervaren.

Tijdens je eerste incarnaties was het leven simpel. Je jaagde, viste, werd verliefd, plantte je voort en wende aan het verblijf in een vast lichaam binnen de veiligheid van de stam. Maar toen je er klaar voor was begon je buiten het hek van de nederzetting te kijken en maakte je de wereld tot je leerschool.

De groeihonger van je ziel heeft je voortdurend van binnenuit gedreven om te blijven onderzoeken. In de loop van duizenden jaren heb je in machtige legers gemarcheerd, monumenten voor je goden en koningen gebouwd, manieren gezocht om je leven betekenis te geven. Er waren levens vol weelde en macht en nog veel meer levens vol ellende, wreedheid en onmacht.

Je hebt door leed en ontbering rechtvaardigheid en compassie geleerd en jongere, minder ervaren zielen machtige lessen bijgebracht, die je zelf uit de eerste hand hebt opgedaan.

Jouw ziel zag al je ervaringen, hoe gruwelijk ook, als een kans om te groeien. Je hebt liefgehad en dierbaren verloren, en zo heb je geleerd hoe belangrijk liefde is. Je hebt gedood en je bent gedood, en zo heb je de heiligheid van het leven op waarde leren schatten.

In de vijf- à zesduizend jaar dat je steeds opnieuw deze wereld hebt aangedaan ben je een oude ziel geworden. Je hebt verschillende seksen en rassen onderzocht. Je bent homo, hetero en alles daartussenin geweest. Je hebt alle huidskleuren gehad. En gedurende heel je lange en vaak moeizame reis hebben je keuzes altijd in het teken gestaan van zo veel mogelijk leren.

En nu ben je weer hier. Waarom ben je opnieuw naar deze planeet gekomen? Om die vraag te beantwoorden is het cruciaal om te weten wat je tot die beslissing gebracht heeft. Als je niet weet waar je bent geweest, kun je nooit echt weten waar je naartoe gaat. Werkelijk alles – van de plek waar je wieg heeft gestaan tot je dromen en ambities – is beïnvloed door het verleden van je ziel.

Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Alles wat je bent – je persoonlijkheid, je opvattingen, je aspiraties, je talenten, je angsten – is het resultaat van de vele levenservaringen van je ziel tot nu toe.

Hoe ik dit allemaal weet? Ik heb mijn helderziende vaardigheden meer dan twintig jaar gebruikt om de wereld van de ziel te onderzoeken. Ik heb twee boeken geschreven, talloze colleges en workshops gegeven en met duizenden cliënten gewerkt. Maar ik ben niet altijd spiritueel leraar en medium geweest. Het grootste deel van mijn leven was ik een gewone dreuzel. Ik noemde mezelf atheïstisch en was trots (om niet te zeggen besmuikt arrogant) op mijn sceptische houding. Ik zag het leven als een lange reeks lukrake gebeurtenissen zonder enige betekenis. Zelfs toen diverse mediums me aanreikten dat ik een van hen was, meende ik dat ze het verzonnen.

Ik ben opgegroeid in Schotland. Ik zag geesten, had sterke voorgevoelens en wist feilloos wanneer iemand loog. En hoe absurd het nu ook lijkt, het is geen seconde bij me opgekomen dat deze ervaringen vingerwijzingen waren voor mijn mediumschap. Ik hield stijfkoppig vast aan mijn ‘rationele’ wereldbeeld en bagatelliseerde alles tot toeval of simpelweg ‘weer zoiets’.

Toch oefenden mediums een onweerstaanbare aantrekkingskracht op me uit, hoe vreemd het misschien ook lijkt voor iemand die niet in een onzichtbare werkelijkheid geloofde. Ik maakte mezelf wijs dat ik hen opzocht om ze voor schut te zetten. De waarheid was dat ik ze echt geloofde; althans ergens op zielsniveau. Maar er ging veel tijd overheen voor ik mijn geloof in ‘niets’ overboord kon zetten. En met niets bedoel ik alles wat ik niet kon zien en aanraken.

Tot de geestenwereld me met twee bovennatuurlijke wake-upcalls overdonderde en zo ten slotte mijn onverdeelde aandacht kreeg.

In een tijdsbestek van twee maanden gebeurden er twee dingen die mijn wereld overhoop gooiden en me definitief wakker schudden. Ik was begin veertig toen ik van de oostkust van de Verenigde Staten naar San Francisco vloog, waar ik een paar weken zou blijven. Een paar uur na aankomst hoorde ik de woorden die een medium tien jaar geleden tegen mij had gezegd: ‘Jij komt uiteindelijk in San Francisco terecht. Geen ontkomen aan.’ Hij kreeg gelijk. Een verondersteld verblijf van een paar weken mondde uit in een definitieve verhuizing.

Een paar maanden later was ik in Hawaï en liep daar in een boekwinkel in Kauai een oom van me tegen het lijf (waar ik nogal van opkeek omdat hij al meer dan tien jaar dood was). Hij stond ineens rechts naast me en zag er net zo uit als toen hij nog leefde. Hij was daar ongeveer een seconde en gaf in die tijd de boodschap door dat hij als spirituele gids met me wilde samenwerken.

Deze twee gebeurtenissen hebben mijn verdere levensloop bepaald. Ze waren precies wat ik nodig had om mijn lot te accepteren en de weg in te slaan die ik nu bewandel. Een paar weken na die korte ontmoeting met mijn oom waagde ik mijn eerste poging om aan gene zijde met hem in contact te komen. Ik wist niet wat me overkwam toen dat inderdaad lukte.

Via mijn oom kwam ik in contact met gidsen op een ander niveau; gidsen die als enige doel hebben om ons aardse reizigers te helpen alles uit onze tijd hier te halen. Mijn spirituele gidsen zijn zielen die hun levens in de fysieke sfeer voltooid hebben en zich nu wijden aan de taken die recht doen aan de naam die ze dragen.

De communicatie met deze gidswezens was lang niet makkelijk. Het eerste jaar leek het alsof ik een zwak radiosignaal van een verre planeet probeerde op te vangen. Waar ik nu vijf minuten over doe nam toen wel een uur in beslag. Tot ik een methode vond die ik nu nog steeds gebruik. Daarmee kon ik op twee niveaus communiceren, ik werd nauwkeuriger en alles ging veel sneller.

Drie jaar nadat ik met mijn gidsen was gaan werken kon ik beroepsmatig aan de slag. Het enige wat ik moest overwinnen was mijn ongemak om als medium bekend te staan. Het eerste deel van mijn werkzame leven was ik kunstenaar geweest en ik zei nog steeds dat dat mijn beroep was, al had ik in geen jaren een penseel meer aangeraakt. Iemand vertelde me eens dat helderziende hoog scoorde in het lijstje met minst respectabele beroepen, tussen maffiabaas en tv-dominee in. Hoewel ik zelf hele spectaculaire dingen met helderzienden had meegemaakt, besefte ik terdege dat het nauwelijks te voorkomen zou zijn om met de vele charlatans die zich ook ‘helderziende’ noemen over een kam geschoren te worden.

Langzaam maar zeker bevrijdde ik me van het etiket ‘medium tegen wil en dank’ dat ik mezelf had opgeplakt, en onder aanmoedigend applaus van gene zijde ging ik er vol voor. Op mijn verjaardag gaf een van mijn kinderen me enthousiast een gepersonifieerd nummerbord voor mijn nieuwe auto cadeau. Heel even ging er Oh my God! door me heen, maar dat ging snel voorbij en het laatste wat ik wilde was mijn kroost teleurstellen door ondankbaar te zijn. (Dus als je een auto ziet met ‘MEDIUM’ op de nummerplaat, zwaai dan even want dat ben ik: het Trotse Medium.)

Mijn eerste boek, The Instruction: Living the Life your Soul Intended was mijn eerste gelegenheid om wat ik als de ongelooflijkste ontdekkingen van de menselijke natuur beschouw, met een lezerspubliek te delen. Over de methode zelf (De Instructie) heb ik ongeveer een jaar gechanneld voordat ik haar op schrift stelde. Ik gebruik deze methode nu al vele jaren en ik leer nog steeds bij over haar werkwijze, hoe verschillende elementen elkaar onderling beïnvloeden en hoe ze duidelijk maakt waar eenieder van ons hier mee bezig is.

Drie jaar na de publicatie van The Instruction schreef ik The Transformation: Healing Your Past Lives to Realize Your Soul’s Potential (Een spirituele reddingsmissie). Hierin beschrijf ik het doel van reïncarnatie en de onvoorstelbare kracht die uitgaat van de heling van vorige levens als een manier om een staat van hoger spiritueel bewustzijn te bereiken.

Gids voor oude zielen is mijn derde boek. Ik heb dit geschreven om jullie te helpen het beste uit jullie leven te halen. Het zou me veel plezier doen als je met dit boek meer zicht krijgt op je missie en weet hoe je obstakels op je pad kunt overwinnen. En hoe je door dit boek belangrijke karmische lessen en spirituele connecties herkent die allemaal in het plan van je ziel passen. Zoals mijn inzichten in de doelen van de ziel zich ook in mijn werk met spirituele gidsen voortdurend verdiepen, hoop ik dat jij ook vaak op dit boek zult kunnen terugvallen terwijl je levensreis zich ontrolt.

Deze Gids voor oude zielen is niet alleen bedoeld om je te helpen het doel van je leven beter te begrijpen, maar ook als tegengif tegen de lawine van desinformatie die de wateren van authentiek spiritueel inzicht de laatste jaren zo heeft vertroebeld. Er zijn bijvoorbeeld verbluffend veel mensen die denken dat alles is voorbestemd (wat niet zo is), of dat je wordt gestraft voor iets wat je in een vorige incarnatie hebt gedaan wanneer je huidige leven zwaar is. Dit soort denkbeelden kunnen je gevaarlijk uit je kracht halen.

Hoewel mijn ontdekkingen over de aard en de missie van de ziel verre van wetenschappelijk zijn (ik doe geen dubbelblinde tests of methodische experimenten), is dit boek niet gebaseerd op veronderstellingen en vermoedens. Mijn inzicht in de ziel en de zielsmissie komt uit de eerste hand, en die bron is uiteraard mijn team van spirituele gidsen. Hun beslissing om mij voor deze taak te selecteren werd gedeeltelijk ingegeven door mijn passie voor het onderwerp en mijn intuïtieve en empathische gaven, die – zoals alle gaven – in de loop van vele levens zijn ontwikkeld.

De invloed van de ziel op ieder aspect van het menselijk leven is mijn specialiteit, mijn interessegebied en mijn grote passie. Ik ben de afgelopen twintig jaar een groot deel van iedere dag in gesprek met mijn spirituele gidsen geweest. Wat ik deel is, naar mijn allerbeste weten, hoe het in elkaar zit.

Het programma van je ziel

De reis van je ziel duurt al duizenden jaren en omvat vele levens. Anders dan je lichaam en bewuste verstand, blijft je ziel na iedere incarnatie in leven. In de tijden tussen de levens verblijft je ziel in een andere dimensie, een sfeer die bekendstaat als het astrale niveau. Hier bedenkt je ziel alle betekenisvolle lessen die tijdens een volgend avontuur op aarde geleerd moeten worden en keert hij na iedere incarnatie ook weer terug, om te verwerken wat er is geleerd.

Je leven is geen aaneenschakeling van willekeurige voorvallen maar een zorgvuldig geplande reis, al ver voor je in dit lichaam voet op aarde zette. Je ziel wil zich altijd ontwikkelen en kiest daarom de omstandigheden uit die de beste lessen zullen opleveren. Om te zorgen dat je elke incarnatie optimaal benut, creëert je ziel steeds een routekaart voor het volgende leven. Dit ‘levensprogramma’ omvat een lijst van plekken om te bezoeken, mensen om te ontmoeten, lessen om te leren en missies om te volbrengen. Je levensprogramma is je bestemming.

Het is cruciaal om te beseffen dat je bestemming niet ‘ergens in de kosmos’ ligt. Het is geen doel in de verre toekomst, zoals een cruise die je ooit zult gaan maken als je met pensioen bent. Je bestemming is geen geheim dat na decennia van navelstaren en talloze cursussen persoonlijke groei ten slotte zal worden onthuld. Je bestemming is wat er nu gebeurt.

Je bestemming vervullen betekent bezig zijn met wat klopt volgens je levensprogramma. Het enige wat je hoeft te weten is wat er in je levensprogramma staat. En verrassenderwijs is dat niet zo moeilijk om te ontdekken.

Je zou denken dat het met al die voorbereidingen op het astrale niveau simpelweg een kwestie is van naar de aarde gaan, de wegwijzers volgen en alles komt goed. Maar hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze werkelijk weten wie ze zijn of waarom ze hier rondlopen, of die precies kunnen aangeven wat ze zouden moeten doen?

ls je ziel weet wat voor jou het beste is, waar je zou moeten zijn en wat je zou moeten doen, waarom is dat voor je denkende verstand dan zo moeilijk te bevatten? Waarom strompelen zoveel mensen blind en onwetend over hun bestemming door het leven? Wordt onze bestemming met een bepaalde reden verborgen gehouden? Is het een esoterisch geheim, waarvan de mysteriën alleen toegankelijk zijn voor mensen met een bepaalde esoterische kennis?

Je bestemming is geen geheim. Het universum wil je nooit onzeker maken door je levensdoel met mysterie en ongrijpbaarheid te omgeven. Integendeel. Als je weet waar je op moet letten kijkt je bestemming je recht in je ogen aan.

Als oude ziel is je reis in volle gang. Het leven zal niet altijd makkelijk zijn. Misschien heb je moeilijke ouders, vind je het een crime je kinderen op te voeden, worstel je met een onbevredigende baan. Of lukt het je niet je soulmate te vinden of houden, moet je leven met diepe innerlijke onzekerheden of de consequenties van minder geslaagde keuzes. Misschien heb je last van teleurstellingen, beperkende overtuigingen, fysieke kwalen en allerlei andere dingen die je levensreis spannend houden.

Hoe je met de uitdagingen van het leven omgaat is grotendeels aan jou. Je hebt je levensprogramma als routekaart en navigatiehulpmiddel, maar je vrije wil is ongelimiteerd. Je kunt je leven alle kanten op sturen die jij wilt. Daarom is het zo belangrijk om je bestemming te kennen. Dat geeft je alle ruimte om vol zelfvertrouwen je eigen pad te gaan, wetend wat past in het plan van je ziel voor deze incarnatie.

Nogmaals: je bestemming is niet een of andere vage heilige graal, die je met een beetje geluk ontdekt voor je doodgaat. Zolang je doelen in lijn zijn met je levensprogramma, kun je je bestemming hier en nu in het leven roepen.

Mijn bestemming bracht me tot het schrijven van dit boek om jou te helpen je levensdoel helder te krijgen en je naar een doeltreffender en meer vervullende incarnatie te gidsen. Ik ben geen therapeut. Een goeroe ben ik ook niet. Het is niet mijn taak om jou te vertellen hoe jij je leven moet leiden. Welke beslissingen je neemt is aan jou. Jij staat aan het roer van jouw expeditie. Het is mijn taak om wat ik heb geleerd van mijn spirituele gidsen met jou te delen.

In dit boek deel ik iets van mijn persoonlijke geschiedenis. Dat doe ik om te illustreren dat ik geleerd heb om mee te bewegen met de opdoffers die ik kreeg en dat deed via het werk dat ik anderen nu aanbied. Al ben ik een leraar, dat neemt niet weg dat ik ook nog steeds leerling ben.

Ik vertel ook de nodige bijzonderheden uit sessies met cliënten. Deze voorbeelden zijn allemaal gekozen om je te helpen meer zicht te krijgen op je zielsbestemming en om je in je kracht te zetten. In de meeste gevallen zijn namen en details veranderd met het oog op privacy.

Ik verwacht oprecht dat je dieper inzicht zult verwerven in wie je bent. Ik hoop dat de Gids voor oude zielen als een routekaart en kompas voor je zal zijn, zodat je makkelijker door deze reis over de aarde navigeert. En ik vertrouw erop dat wat je in dit boek ontdekt zult gebruiken om je huidige incarnatie tot de beste van allemaal te maken.

Ik wens je een goede reis!

Voor we beginnen

Ik verwijs in dit boek naar aspecten van het levensprogramma van je ziel zoals ik deze in mijn boek The Instruction heb omschreven. Als ik bijvoorbeeld refereer aan een verlangen naar Onsterfelijkheid (met een Hoofdletter) heeft dit verlangen een specifiek verband met het levensprogramma van de ziel.

Als trotse vader van een transgenderkind heb ik geleerd respectvol met persoonlijke voornaamwoorden om te gaan. Daarom gebruik ik waar passend ‘hen/hun’ in plaats van ‘hij/hem/zijn’ en ‘zij/haar’ (ongeacht hoe vaak de autocorrectie me op andere gedachten probeerde te brengen).

Elk hoofdstuk bevat een oefening om je te helpen het doel van je ziel te verkennen. Ik raad je aan hier tijd voor te nemen en wat je ontdekt in een schriftje bij te houden. Door alles op te schrijven zul je een dieper inzicht verwerven.

In een ruimte met honderd mensen...

Je vindt zo nu en dan korte stukjes getiteld ‘In een ruimte met honderd mensen’. Dit zijn beknopte voorbeelden van eigenaardigheden die hun oorsprong in vorige levens hebben. Als ik er tijdens een sessie een tegenkom zeg ik vaak tegen mijn cliënt: ‘Als ik je in een ruimte met honderd mensen zet, ben jij de enige die...’ (Zoals bij de cliënt die in een vorig leven toen ze werd gemarteld haar tanden had verloren en me vertelde dat ze op 45-jarige leeftijd nog al haar melktanden had!)

Ik deel deze voorbeelden niet alleen om mijn hypothese dat alles met vorige levens te maken heeft kracht bij te zetten, maar ook om te illustreren dat zelfs de bizarste curiositeiten te verklaren zijn in het licht van reïncarnatie.

Recensie

door Tsenne Kikke

Dit boek is een échte aanrader! Bekijk ook de videoclip op de frontpagina via deze link!

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht