ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De geheimen van space clearing

Originele titel: Secrets of Space Clearing

Denise Linn

De geheimen van space clearing Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 375 gram
Aantal Pagina's: 256
ISBN: 90-2021-896-4
ISBN-13: 978-90-2021-896-1
Categorie: Sjamanisme
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


Energetische opruimmethodes voor jouw huis, hoofd en hart.

In 'De geheimen van space clearing' leer je van space clearing-expert Denise Linn de kunst van het reinigen en harmoniseren van de energie in een ruimte. Hierdoor gaan mensen zich positiever voelen; er komt balans in relaties en blokkades verdwijnen. Zo komt er ruimte voor overvloed, creativiteit en welzijn. In 'De geheimen van space clearing' leert Denise Linn je om energie te reinigen door middel van traditionele ceremonies en moderne technieken. Iedere ruimte transformeert met behulp van feng shui, opruimen, gebed, kristallen, essentiële oliën, mystieke mudra’s, wijwater, pendels en meer.

- Denise Linn is een spirituele lerares en auteur van vele boeken waarin ze de kennis van sjamanistische tradities van over de hele wereld vertaalt voor spirituele levensvragen van hedendaagse zinzoekers.
 

Uittreksel


Inleiding

Space clearing is een heilige daad


Elke ruimte heeft energie. Je huis is meer dan het totaal van alle dingen die je onderdak bieden, want elke kubieke centimeter, benut of schijnbaar leeg, bestaat uit een oneindige energie. Als je een kamer binnenkomt en je krijgt direct een beter of lichter gevoel, of je voelt je juist uitgeput of leeggezogen, dan reageer je op de energie die in de kamer aanwezig is. Als je spanning en zwaarte voelt in een kamer waar zojuist ruzie is geweest, dan ervaar je de energie die daar is achtergebleven, en die daar nog lang kan blijven hangen.

De energie in een huis of kantoor kan soms stagneren, met als gevolg dat jij je moe en lusteloos voelt, of juist boos wordt of geïrriteerd raakt. Een paar eenvoudige technieken om de energie van je huis te reinigen kunnen een opmerkelijke positieve invloed hebben op hoe je je voelt, en zelfs op alle aspecten van je leven.

De oorsprong van space clearing

Al meer dan vijftig jaar houd ik me bezig met het energetisch reinigen en in balans brengen van woningen, een bezigheid die ik ‘space clearing’ noem. Het wordt ook wel ‘helen’ of ‘zuiveren’ genoemd, maar welke term je er ook voor gebruikt, de methode gaat terug op oeroude gebruiken die mensen al eeuwenlang kennen en toepassen. De werkwijzen en attributen verschillen per cultuur, maar de bedoeling ervan is altijd dezelfde: meer harmonie en evenwicht creëren.

De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika gebruiken trommels en ratels, en verbranden bepaalde kruiden tijdens hun rituelen. In sommige Chinese tradities wordt gebruikgemaakt van gongs, chanten en wierook. In de middeleeuwen werd in Europa gereinigd met behulp van zout en gebed, terwijl in het Midden-Oosten smeulende harsen zoals mirre werden gebruikt om een huis te zegenen. Sommige van deze tradities hebben het tot op heden vrijwel ongewijzigd overleefd. De priester die met een zwaaiend wierookvat door de kerk loopt en de persoon die zout over zijn schouder gooit om het kwaad af te weren maken beiden gebruik van oeroude methodes om de ruimte te reinigen. Er zijn hiervoor echter nog veel meer manieren, maar er zijn er ook veel verloren gegaan.

De ceremonies die de levenskracht van mensen al generatieslang hebben versterkt, worden ook nu weer gebruikt om vrede en evenwicht te brengen, zowel thuis als op het werk. Bundeltjes kruiden branden is inmiddels zo ingeburgerd dat je de materialen ervoor gewoon in de plaatselijke natuurvoedingswinkel kunt vinden. Veel mensen passen deze oude rituelen met succes aan bij de moderne tijd en belangrijker nog: ze ontdekken dat ze werken.

Traditionele westerse bedrijven huren professionals in voor space clearing, omdat ze hebben gemerkt dat daardoor de productiviteit en verkoopcijfers omhooggaan. Er zijn vastgoedfirma’s die hun omzet enorm hebben vergroot dankzij het gebruik van space clearings en ook in de ruimtelijke ordening wordt hier met succes gebruik van gemaakt, om de grond waarop nieuwe huizen worden gebouwd te zegenen. Mensen die nog nooit van space clearing hadden gehoord, rinkelen nu met belletjes, branden kruiden en zingen mantra’s, omdat ze gemerkt hebben dat hun woning daardoor veel prettiger aanvoelt.

Mijn ontdekkingen

Mijn hartstocht voor space clearing is ontstaan tijdens het contact met de ouderen uit verschillende inheemse culturen bij wie ik tijd heb doorgebracht en in de leer ben geweest. Deze hoeders van wijsheid hebben mij de grote waarde laten zien van de energetische reiniging van persoonlijke ruimten en van de omgeving waar we ons elke dag ophouden. Ook heb ik verschillende benaderingen van feng shui bestudeerd en daar inmiddels een tweede boek over geschreven. Verder heb ik het voorrecht gehad in de leer te zijn geweest bij de Maori’s van Nieuw-Zeeland, de Aboriginals van Australië, de Zoeloes van Zuid-Afrika, een Braziliaanse sjamaan, spirituele helers in Finland en verschillende oorspronkelijke indianen van Noord-Amerika, onder wie de Cherokee, van wie ik zelf een afstammeling ben.

Toen ik met space clearing begon in huizen en bedrijven, kwam ik erachter dat een kleine verandering al een diepgaand effect kan hebben, niet alleen op de energie in de ruimte, maar ook op de mensen die er wonen of werken. De feng shui van de ruimte hoeft daarvoor niet eerst perfect te zijn. Soms kan iets eenvoudigs als opruimen in huis op mysterieuze wijze een grote verandering teweegbrengen in iemands leven. Toen ik meer ervaring opdeed met space clearing, merkte ik dat ons eigen lichaam een van de krachtigste hulpmiddelen is voor reiniging en zegening van een ruimte. Ik ontdekte dat ons lichaam kan dienen als een soort bliksemafleider, die levenskracht ontvangt, versterkt, doorgeeft en uitstraalt.

Toen ik erachter kwam hoe dit werkte, ben ik mudra’s gaan ontwikkelen, speciale hand- en lichaamsbewegingen waarmee je in een leef of werkomgeving energie kunt zegenen en vastleggen. Deze mudra’s heb ik niet van anderen geleerd. Ik heb ze doorgekregen in dromen en ontdekt vanuit een diep innerlijk weten. Het leek wel of elke mudra mij werd geopenbaard als een bloem die zich opent voor de stralen van de zon. Toen ik anderen liet zien hoe ze deze mudra’s moesten uitvoeren, sprankelden de ruimten die ze reinigden van vitaliteit. Nog opmerkelijker was dat de helende energie die hierdoor naar buiten stroomde tegelijkertijd ook naar binnen stroomde en haar weerslag had op de persoon die de space clearing deed. Met andere woorden, als je deze mudra’s gebruikt, merk dat je dat naast je huis ook je lichaam en je leven worden geheeld!

Vervolgens ontdekte ik dat de kracht van een mudra versterkt wordt door daarbij plantaardige harsen, bloemen en etherische oliën van verschillende planten te gebruiken. Het was alsof de energie van de planten door de mudra’s werd geactiveerd en de planten op hun beurt de mudra’s versterkten.

De resultaten van deze combinatie van mudra’s en etherische oliën zijn opmerkelijk. In deze werkwijze, die ik Elemental Space Clearing® noem, voelde ik dat Spirit zich roerde in mijn hart. Het is voor mij een eer om in dit boek aan jou door te geven wat ik op het gebied van energetisch reinigen, opruimen en Elemental Space Clearing heb ontdekt.

De opzet van dit boek

In dit uitgebreide boek maak je kennis met de geheimen van space clearing en met de verschillende attributen, methodes en ceremonies die erbij horen, en die je overigens kunt aanpassen aan je eigen behoeften.

Deel I is een breed opgezette inleiding op de techniek van space clearing. In hoofdstuk 1 bespreek ik verschillende vormen van energie en wat de beste momenten zijn voor een space clearing. In hoofdstuk 2 komen de vier fasen van een space clearing aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat in op specifieke technieken en methodes om je voor te bereiden op een space clearing. In hoofdstuk 4 leg ik uit waarom opruimen meer is dan spullen weggooien en dat het zelfs een persoonlijke transformatie kan betekenen. In hoofdstuk 5 leer je wat je energetisch in een ruimte die je reinigt kunt aantreffen.

In deel II, hoofdstuk 6 tot en met 9, gaan we dieper in op de attributen en technieken die je gebruikt als je een space clearing doet. Ook bespreken we trillingsenergieën (geluid) en de elementen vuur, aarde, lucht en water. In hoofdstuk 10 leg ik uit wat Elemental Space Clearing® voor je kan betekenen en kan toevoegen aan wat je al over space clearing hebt geleerd. Dit hoofdstuk bevat ook een inleiding op de mystieke mudra’s.

Door het hele boek heen maak je kennis met dingen die van belang zijn als je de energie van je huis of je werkplek wilt reinigen. Je leert ook het een en ander over feng shui, maar dan niet in de traditionele Chinese vorm. Je leert juist intuïtief begrijpen dat elke ruimte een bepaalde energie heeft en dat die energie je leven beïnvloedt. Dat kan je meer inzicht geven in de betekenis van space clearing, die altijd een integraal onderdeel is geweest van feng shui en er hand in hand mee gaat. (Meer informatie over feng shui vind je in mijn boeken Een huis vol bezieling en Feng Shui for the Soul.)

Het belangrijkste aspect van elke space clearing is altijd je eigen intuïtie en wat je hart je ingeeft. Als je je hart opent voor Spirit, komen de benodigdheden, de informatie en de ceremonies die bij je passen vanzelf op je weg. De bedoeling van dit boek is om je te helpen deze weg te bewandelen, zodat je huis een plek wordt waar je steeds opnieuw met plezier naar terugkeert en waar je een diepe vrede ervaart.

Als je graag nog dieper op space clearing wilt ingaan en een professional wilt raadplegen (of er zelf een wilt worden!), kijk dan bij het hoofdstuk Meer weten? achter in dit boek voor meer informatie.

Space clearing heeft voor mij een diepe, heilige betekenis en ik beschouw het als een eer om jou ermee kennis te laten maken. Ik verheug me erop je te laten zien welke uitwerking space clearing heeft op elk aspect van je leven. De menselijke psyche reageert sterk op symbolische daden. Wees opmerkzaam en stem je goed af als je met dit boek aan de slag gaat. Onder het oppervlak zullen er diepgaande veranderingen plaatsvinden. Je leven en je energieveld worden gereinigd, gezuiverd en gezegend. Als je vraagt om een zegen of om hulp, kunnen onuitsprekelijke magie en vreugde je hart gaan vullen. Zo wordt je huis een thuis voor je ziel.

Wat is space clearing?

De sjamaan reikt langzaam naar voren om de wierook aan te steken. Terwijl de rook de ruimte vult, begint hij sonoor te chanten. Zijn op- en neergaande stemgeluid lijkt door de kamer te golven. Hij brengt de ene na de andere vibrerende toon voort, die elke hoek van de kamer bereikt. Zijn stemgeluid wordt begeleid door de zachte slag van een trommel. Hij wendt zich in de vier windrichtingen en vraagt om zegeningen voor het huis en alle bewoners. In elke windrichting bidt hij tot de Schepper en vraagt om gezondheid, voorspoed en liefde voor iedereen. De rook daalt neer, de trommel zwijgt en iedereen glimlacht. In dit huis zal geluk heersen.

Wedergeboorte van een oeroude traditie

Al eeuwenlang zijn er in oude beschavingen en culturen overal ter wereld ceremonies uitgevoerd om een heilzame energie in onze leefomgeving te brengen. Veel van deze tradities zijn in onze moderne, technologiegedreven samenleving verwaterd, maar er vindt een wedergeboorte plaats en uit de diepe wijsheid van de aarde dient de kunst van space clearing zich opnieuw aan. De lang vergeten ceremonies die ons generaties geleden vitaliteit brachten, zijn inmiddels weer algemeen bekend en worden benut om in hedendaagse huizen en bedrijven vrede en harmonie te brengen, en met opmerkelijk resultaten. Huizen waar een stagnerende of deprimerende sfeer heerst voelen na een space clearing levendig en opbeurend. Winkels en kantoren die gezuiverd zijn melden vaak dat het personeel zich meer inzet en dat de verkoopcijfers groeien. Een kamer die energetisch gereinigd is voelt direct lichter en helderder; zelfs mensen die niet gevoelig zijn voor energieën vertellen hoe lekker ze zich er voelen.

Vandaag de dag hebben we met space clearing de sleutel in handen om de natuur in huis te halen. Dankzij space clearing kunnen we spirituele mogelijkheden gaan benutten die ongebruikt op ons wachten. We kunnen negatieve energie verdrijven en we kunnen Spirit en liefde in ons huis en onze werkplek halen. Een huis dat energetisch gereinigd is voelt niet alleen prettiger, we merken dat daardoor soms op een schijnbaar mysterieuze manier ook onze gezondheid verbetert, onze relaties zich verdiepen en onze voorspoed toeneemt. Vroeger begrepen de mensen wat het wil zeggen om een huis te zuiveren en te zegenen, wat verklaart waarom space clearing zo’n belangrijke plaats innam in hun dagelijks leven.

Om inzicht te krijgen in space clearing en te ontdekken wat dat voor je huis kan betekenen, moet je begrijpen wat energieën zijn. Een huis is meer dan een fysiek bouwsel. Het is een verzameling onzichtbare energievelden die op menselijke gedachten en intenties reageren. In dit boek probeer ik enkele mysteries van energie en space clearing uiteen te zetten en je te laten zien dat een huis na een space clearing een ruimte kan zijn van spirituele opleving en innerlijke rust.

Wanneer doe je een space clearing?

Je kunt op elk gewenst moment een space clearing doen. Er zijn echter situaties waarin het erg belangrijk is om je omgeving energetisch te reinigen en te zegenen. Welk type reiniging je dan kiest hangt af van wat er in de ruimte heeft plaatsgevonden.

Na ziekte of overlijden van een dierbare, om maar een voorbeeld te noemen, wordt de energie van een huis vaak traag en zwaar, dat wil zeggen yin van aard. Om de lusteloosheid te verdrijven en de balans te herstellen, heb je een zuiveringstechniek nodig die levendig en beweeglijk is, dat wil zeggen yang (actief) van aard. In zo’n geval kun je heel goed gebruikmaken van trommels en gongs.

Als daarentegen de energie in een ruimte voortdurend onrustig voelt, kun je om een oase van rust te creëren technieken en attributen gebruiken die een yin-kwaliteit hebben. Met bijvoorbeeld een kristallen klankschaal of door zacht mantra’s te zingen kun je dan voor kalmte en rust zorgen.

Voordat je een nieuw huis bouwt

Volgens oude tradities was het heiligschennis om een gebouw neer te zetten zonder vooraf de plaats waar het moest komen te zuiveren en te zegenen. Er zijn voorbeelden bekend van huizen die gebouwd zijn op een voormalig slagveld of op gewijde grond, die vervolgens door niet-aflatende problemen werden geplaagd. Door de tijd te nemen om je te verbinden met de aarde en ermee te communiceren, de plek te reinigen van achtergebleven energieën en door de plek vervolgens te zegenen, kun je veel betekenen voor de bewoners van het te bouwen huis. Zegening van de bedoelde plaats zorgt voor een symbolische link tussen het huis en de levenschenkende aarde, en daar zullen de bewoners van het toekomstige huis de vruchten van plukken.

Voordat je een ander huis betrekt

In veel culturen was het ondenkbaar om een huis te betrekken dat niet eerst energetisch was gereinigd en gezegend. Huizen waaruit de energie van vorige bewoners niet is verdreven, zetten soms aan tot gedrag dat verband houdt met de emoties van die vorige bewoners. Als die veel boosheid hebben meegemaakt, kan dat leiden tot een ‘restenergie’. De achtergebleven boosheid kan er dan toe leiden dat de nieuwe bewoners sneller problemen krijgen met boosheid.

Het is ook niet ongebruikelijk dat een bedrijf failliet gaat in een pand waarin eerder sprake is geweest van faillissementen. Je kunt dan zeggen dat het bedrijf een verkeerde locatie heeft, maar het is waarschijnlijker dat de negatieve energie van het vorige faillissement ‘voorgangerenergie’ tot gevolg heeft.

Zelfs als de vorige bewoners gezond en gelukkig waren, is het nog steeds beter om een huis energetisch te reinigen, zodat je de ruimte krijgt om er je eigen sfeer en traditie te creëren. Je wordt dan omringd door je eigen energie en niet door die van iemand anders.

Na tegenslag

Na een ziekte, scheiding, overlijden of tegenslag is het belangrijk dat je je huis zuivert. Op die manier laat je pijn, lijden, verdriet en ongemak sneller los en kun je weer een frisse start maken. Door een space clearing te doen, zorg je er letterlijk voor dat ‘de lucht wordt geklaard’ van stagnerende, ongezonde, negatieve of ongelukkige energie. Doe dit ook als er ruzie is geweest, wanneer er in huis een ongeluk heeft plaatsgevonden en na het vertrek van een onaangename bezoeker.

Als je een opkikker nodig hebt

Je kunt space clearing ook gebruiken als je een opkikker nodig hebt. Voel je je sloom of lusteloos? Heb je nergens zin in? Dan is het tijd voor een space clearing. Bij een complete ceremonie doe je dat voor je hele huis of kantoor, maar je kunt ook eenvoudig in één kamer een kaars aansteken, heilig water verstuiven of met een belletje rinkelen. Als je dit doet met de intentie om de energie in je omgeving te transformeren, zal dat al een positief effect hebben op hoe je je voelt.

Je kunt elke morgen een lichte space clearing doen, zodat je je dag met een frisse, heldere energie begint. Loop een keer door alle kamers met een belletje, steek een wierookstokje aan op je altaar of verspreidt met een veer de rook van een bundeltje kruiden door de ruimte. Als je dat in de ochtenduren doet, creëer je een heldere sfeer voor de hele dag.

Voor een viering of een overgangsrite

Voordat je een pasgeboren baby voor het eerst mee naar huis neemt of voorafgaand aan een overgangsrite zoals een huwelijksceremonie kun je met een space clearing een heldere en lichte sfeer creëren. Zo schep je de perfecte omgeving voor een nieuw begin.

De beste momenten voor space clearing

Jaarlijkse voorjaarsreiniging


Het is heel waardevol om minimaal één keer per jaar de energie van je huis te zuiveren. Op deze manier geef je het jaar een goede energetische start. In het ideale geval wordt deze complete zuivering gedaan op de kortste dag of heel vroeg in het voorjaar, dat zijn geschikte momenten hiervoor.

In het voorjaar, dat bruist van nieuw leven, bepaal je wat je dromen zijn voor het nieuwe jaar. Reinig vervolgens grondig je huis en je werkruimte, van boven tot beneden, zodat je een stevige basis legt voor het jaar dat komt.

Het beste moment van de dag

Je kunt op elk gewenst moment van de dag (of de nacht) een space clearing doen, maar de vroege ochtenduren, vooral na een nacht met wassende, bijna volle maan, bieden de meest frisse en krachtige energie. Als je tijdens een space clearing de ramen openzet en het ochtendlicht binnenlaat, nodig je heilzame energie uit in je huis.

In sommige Oost-Europese tradities wordt een space clearing ’s nachts bij nieuwe maan uitgevoerd. Men gelooft namelijk dat verstorende of negatieve energieën op die tijd het minst actief zijn, zodat het gemakkelijker is om nieuwe energie binnen te laten. Het beste moment om een space clearing te doen is eigenlijk het moment waarop dat voor jou goed voelt.

Recensie

door Tsenne Kikke

Onzichtbare energieën en krachten in jouw omgeving hebben een aanzienlijke invloed op jouw gezondheid en welzijn. Al duizenden jaren weten mensen dat het niet alleen de dingen zijn die je kunt zien die een plek gezond maken of niet.

De Chinezen perfectioneerden de kunst van feng shui om gezonde energiestromen in leefruimtes te helpen creëren, omdat ze wisten dat stilstaande of schadelijke energie schadelijk kan zijn voor de gezondheid op alle niveaus, van fysiek tot financieel. Indianen verdreven geesten met behulp van veegstokjes, omdat zij zich ervan bewust waren dat geesten een nadelig effect kunnen hebben op het lichamelijk en geestelijk welzijn. Maar deze methoden zijn op zichzelf niet geschikt om met moderne schadelijke omgevingsenergieën om te gaan.

'De geheimen van space clearing' geeft jou een modern perspectief op omgevingsenergieën. Je leert wat schadelijke energieën zijn, hoe je ze kunt aanvoelen, hoe je ze kunt opruimen en hoe je valkuilen tijdens het proces kunt vermijden. Daarnaast is er een geschiedenis van space clearing, een verklarende woordenlijst, veel gestelde vragen en een inleiding tot radiësthesie, oftewel pendelkunst.

Schaf jezelf 'De geheimen van space clearing' aan, en ontdek hoe je ervoor kunt zorgen dat je een gezonde, harmonieuze ruimte hebt om in te leven en te werken.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht