ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kernbewustzijn - Transformatie door beweging

Liz Koch

Kernbewustzijn - Transformatie door beweging Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 470 gram
Aantal Pagina's: 224
ISBN: 90-2021-842-5
ISBN-13: 978-90-2021-842-8
Categorie: Lichaamsverzorging
Richtprijs: € 25

Korte Inhoud


Ontdek intuïtief hoe je lichaam het liefst wil bewegen om blokkades en aandoeningen te kunnen oplossen met ‘Kernbewustzijn’ van Liz Koch.

Kernbewustzijn van Liz Koch is het praktische antwoord op de verrassende bestseller Psoas, de spier van de ziel. In de kern van je lichaam ligt wijsheid besloten waar je door middel van beweging bij kunt komen. In Kernbewustzijn vertelt Liz Koch je hoe met oefeningen en praktische tips.

Je zwemt, danst, loopt of springt; beweging staat nooit los van (het) leven. Bewegen is de kern van ons mens-zijn. Ons lichaam weet intuïtief hoe het het liefst wil bewegen en hoe we blokkades en aandoeningen zelf kunnen oplossen. Deze kennis is in onze kern aanwezig en vanuit deze kern kan ons leven weer stromen. Liz Koch helpt je je somatische intelligentie te vergroten door anders naar beweging te kijken én anders in beweging te komen. Met veel oefeningen, rijk geïllustreerd met zwart-wit foto’s.

Een fascinerend en praktisch boek voor iedereen die bezig is met de vergroting van het lichaamsbewustzijn.

Uittreksel


Inleiding

Kernbewustzijn: Transformatie door beweging is bedoeld voor de student, docent en specialist op het gebied van dans, yoga, pilates, bewegingsoefeningen en psychisch-lichamelijke bewegingseducatie. Het basisconcept in dit boek is dat somatisch bewustzijn elke vorm van beweging verbetert en de kern zou moeten zijn van waaruit iedere dans-, yoga-, pilates- en trainingsles gegeven zou moeten worden.

Het boek is niet alleen een zelfstudiegids, maar ook een handboek voor trainingsprogramma’s. Mijn doel is om:

–  duidelijk te maken hoe belangrijk somatisch bewustzijn is voor persoonlijke ontwikkeling;

–  de sociale conditionering en onderwijsmythen (zoals ‘we moeten vechten tegen de zwaartekracht’) te onderzoeken die een volledige ontvankelijkheid voor het leven tegenwerken;

–  eennieuw paradigma te ontwikkelen voor de mens in beweging;

–  een voudige bewegingsverkenningen aan te bieden voor meer somatisch kernbewustzijn.

Het boek is geschreven voor mensen die op zoek zijn naar authentieke beweging. Het is voor hen die beseffen hoe belangrijk het is om in harmonie te zijn met het ritme van Moeder Aarde. Het is voor hen die meer geïnteresseerd zijn in hoe ze bewegen dan in het goed doen. Het is voor hen die bereid zijn hun identificatie als danser, yogastudent, atleet of artiest los te laten teneinde de gedeelde menselijke ervaring van de sensatie in beweging te omarmen.

Nieuw paradigma

De industriële revolutie bracht een visie met zich mee van het menselijk lichaam als een machine. Met het concept van lichaamsmechanica dat werd ontwikkeld kwam de focus te liggen op het optimaliseren van het lichaam. De afgelopen honderd jaar zijn de ideeën van Mabel Todd, Lulu Sweigard, Ida Rolf, F. Matthias Alexander, Elsa Gindler, Moshe Feldenkrais, Anna Halprin, Bob Cooley, Judith Aston, Thomas Hanna, Emilie Conrad en vele anderen geëvolueerd tot een visie van het menselijk lichaam als beweging. De mechanische benadering van het lichaam als object heeft plaatsgemaakt voor een begrip van het lichaam als een levend proces. De mens wordt niet langer beschouwd als een vast, statisch of geïsoleerd iets, maar erkend als een dynamisch samenspel van relaties zowel vanbinnen als vanbuiten.

Baanbrekende percepties in de natuurkunde zoals als eerste gepresenteerd door Fritjof Capra in Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems en op neurobiologisch gebied zoals uitgelegd door Candace Pert in zijn boek Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine, en het meest recent in The Biology of Belief door celbioloog Bruce Lipton en in EarthDance: Living Systems in Evolution van evolutiebioloog Elizabeth Sahtouri, erkennen op wetenschappelijk wijze dat het lichaam meer is dan vlees en botten. Wij zijn vibrerende moleculen die voor meer dan 80 procent uit water bestaan. Het menselijk lichaam is, als een voortdurend veranderende manier van denken, intrinsiek verweven in een veld van vloeiende energie: het levensweb.

We zijn onderling afhankelijk van en onderling verbonden met het levensweb, als interactieve feedbacklussen. We zijn flexibel en ontvankelijk en als zodanig zelfcorrigerende systemen die grondig in staat zijn tot zelfheling. Deze nieuwe perceptie vraagt van ons een andere houding en andere lesmethoden. Het lichaam hoeft niet worden geleerd om te staan, bewegen of ademen. We moeten simpelweg stoppen met het tegenwerken van onze natuurlijke vaardigheden. De sleutel hiertoe is bewustzijn.

Het belichamen van dit nieuwe gedachtegoed is de volgende uitdaging waar we voor komen te staan. We zijn een zelfcorrigerend systeem en dat vraagt van ons dat we onze focus en intentie verplaatsen van ‘het goed doen’ naar het verkrijgen van bewustzijn. In plaats van het lichaam te repareren, conditioneren, optimaliseren, trainen of vormen zouden we volgens het nieuwe paradigma vorm en functie simpelweg volledig in meerdere dimensies moeten belichamen. Het vullen met bewustzijn!

Zonder dat er een idee of vorm aan het lichaam wordt gekoppeld of opgedrongen, verschijnt het gecentreerde, zelfcorrigerende lichaam (in voortdurende beweging en in staat tot flexibiliteit, souplesse en kracht) vanuit een innerlijk somatisch bewustzijn, dat voortkomt uit een goed ontwikkeld zenuwstelsel en een harmonische energiestroom.

Toch worden de meeste oefeningen zoals bij pilates, yoga en dans nog steeds uitgevoerd en gedoceerd vanuit het oude mechanische kader. Omdat veel leraren visuele of verbale aanwijzingen gebruiken in plaats van kinesthetische, wordt het somatische bewustzijn dat nodig is om het zenuwstelsel te laten floreren door hen te weinig gestimuleerd. Als we de leraar proberen na te doen of volgen, zwoegen we om te worden wat we buiten onszelf zien of wat ons verteld wordt te zijn. Een verschuiving naar het nieuwe paradigma vraagt van ons dat we niet alleen anders gaan denken over ons lichaam, maar het vraagt ook dat we ons lichaam zijn.

Dynamisch lichaam

Als we steeds maar dezelfde patronen blijven beoefenen en/of onderrichten, miskennen we onze individualiteit en beperken we ons ontwikkelingspotentieel. Of we nu dansen, zwemmen of yoga beoefenen: als we van binnenuit bewegen zal dat wat we tot uitdrukking brengen vloeiender zijn en benutten we onze energie efficiënter. Door onze aandacht te verplaatsen naar kernbewustzijn verandert de aanblik en het gevoel van alles wat we doen. Een arm die vanuit een soepele kern verschijnt stimuleert een dynamisch gebaar, wat vanuit een verankerd en gesloten kern nooit zal kunnen. Achterover buigen vanuit de kern zal het hele lichaam gelijkmatig langer maken, terwijl kracht die meer van buitenaf komt zal leiden tot overstrekking en compressie van het lichaam. Een uitdraai die begint vanuit het rollen en draaien van het dijbeen in de heupkom bevochtigt en masseert het gewricht, terwijl het naar buiten draaien van het been vanuit de knie en/of onderrug slijtage of scheuren aan de gewrichten en banden veroorzaakt.

Voor het ontwikkelen van een gecentreerd, zelfhelend lichaam staan het vermogen om de kern te voelen en de kwaliteit van de aandacht die nodig is om het bewustzijn te voeden centraal. De plexus, waarin oude wijsheid weerspiegeld wordt en van waaruit kinesthetisch bewustzijn oprijst, bevindt zich in het centrum van de zwaartekracht. Hier in de kern van de mens ontstaat spontaan lichamelijke en energetische uitlijning. De innerlijke zelfcorrigerende signalen, ook wel oprichtreflexen genoemd, worden onze innerlijke leraar. Als we bewegingen uitvoeren vanuit een sterk innerlijk bewustzijn wordt vorm van binnenuit gevuld. Onze persoonlijke kern is de plek waarin we ons kunnen verbinden met de intuïtieve wijsheid van het leven.

Samenvatting

Somatisch bewustzijn bevindt zich in de kern van iedere goed uitgevoerde beweging en dat leidt uiteindelijk tot innerlijke vrijheid. Als je zorg draagt voor je kernbewustzijn verrijk je je gevoel van flexibiliteit, souplesse, kracht en stabiliteit zodat met vloeiende beweging je vitale levenskracht steeds tastbaarder wordt.

Kernbewustzijn  wakker  maken   - Inleiding

Beweging staat nooit los van het leven. De hele persoon zwemt, danst, loopt of springt. Dansen is een uitingsvorm van strekken en rennen. Dezelfde aandacht die bij yoga wordt besteed aan uitlijnen is ook nodig bij gewichtheffen. Of iemand nu danst of kickbokst, wanneer een beenheffing uitgelijnd is met het skelet wordt de beweging altijd geïnitieerd vanuit een soepele dynamische kern. Vooral de combinatie van somatisch bewustzijn, emotionele expressie en bewuste intentie geeft zin en samenhang aan menselijke beweging.

Hele beweging

Of we nu een vorm van dans, yoga of pilates beoefenen of andere lichaamsoefeningen doen, elke bewegingsdiscipline benadert de mens in beweging op zijn eigen specifieke wijze. Iedere discipline heeft zijn eigen rijke geschiedenis, overtuigingssysteem en specifieke manier om haar beoefenaars te conditioneren. Elke vorm kent weer diverse stijlen die zich vertakken tot een caleidoscopisch scala aan diversiteit. Elke vorm heeft zijn eigen psychologische en sociale barrières die hem mede uniek maken en onderscheiden van andere stijlen en disciplines.

Pas sinds kort is de perceptuele barrière die de scheiding tussen de verschillende disciplines in stand houdt aan het afbrokkelen. Wereldwijd beginnen we te ontwaken voor de mens in beweging. Nu pas beginnen we te erkennen dat de hele mens betrokken is bij een taak. Dansers zijn diverse stijlen aan het combineren en maken gebruik van diverse disciplines, pilates-trainers beginnen somatische educatie toe te voegen aan hun proces, yogaleerlingen maken ook gebruik van andere vormen van heling en westerse fitness wordt uitgebreid met oosterse bewegingsvormen.

Hoe breder onze perceptie wordt, hoe moeilijker het is om een kunstmatige scheiding in stand te houden tussen wat we definiëren als de spirituele, emotionele, lichamelijke of mentale aspecten van beweging. Hoewel ieder aspect om een andere perceptie en uitdrukking vraagt, zijn ze allemaal deel van een groter geheel, onderling van elkaar afhankelijk en intrinsiek met elkaar verweven. Rijping binnen welke vorm van discipline of beweging ook brengt met zich mee dat alle aspecten van het zelf moeten worden omarmd. Om kinesthetisch te rijpen doen we mee aan een proces van regeneratie en innovatie. Door onszelf uit te lijnen met de universele stroom co-creëren we onze persoonlijke, sociale en collectieve expressie.

Een bumpersticker die je in Californië veel ziet drukt de nieuwe meme uit: ‘We zijn geen menselijke wezens met een spirituele ervaring. We zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring.’ Als je dat doortrekt naar een diepere bewustzijnslaag: we zijn geen wezens met een energetische ervaring, we zijn energie met een zijnservaring. De tijd is gekomen om oude paradigma’s te overstijgen en het nieuwe te omarmen. Het is tijd om te ontwaken voor een holistische benadering van menselijke expressie.

Recensie

door Tsenne Kikke

De aankondiging verscheen eveneens op onze frontpagina.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht