ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het mysterie van de donkere maan

Originele titel: Mysteries of the Dark Moon

Demetra George

Het mysterie van de donkere maan Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 485 gram
Aantal Pagina's: 332
ISBN: 90-2021-803-4
ISBN-13: 978-90-2021-803-9
Categorie: Astrologie
Richtprijs: € 27,5

Korte Inhoud


Jouw schaduwkant belichten

'Het mysterie van de donkere maan' van Demetra George is een boek vol inspiratie voor alle vrouwen die hun leven met de maan verder willen verdiepen.

Hierin belicht de astrologe Demetra George het mysterie, de wijsheid, en helende kracht van de donkere fase van de maancyclus. Een fase, die erop wacht om in het licht te worden geplaatst. Zoals de maan elke cyclus weer haar donkere fase heeft, zo kennen wij ook donkere periodes in ons leven.

Demetra George laat zien hoe de maan je hierdoorheen kan gidsen en welk potentieel voor vernieuwing er in verscholen ligt. Aan de hand van rebelse godinnen als Medusa en Lilith komt de krachtige, vrouwelijke symboliek van de maan tot uitdrukking. Je wordt uitgenodigd om met jouw schaduwkanten aan het werk te gaan, om vervolgens sterker tevoorschijn te komen.

Dit boek combineert psychologische, mythische en spirituele perspectieven op de schaduwrijke, vrouwelijke symboliek van de donkere maan om de duisternis terug te winnen van onderdrukkende, op angst gebaseerde beelden. Het biedt riten aan voor wedergeboorte en transformatie die ons leren om de kracht van onze donkere tijden aan te boren, het maximaliseren van het potentieel voor vernieuwing dat inherent is aan onze onvermijdelijke periodes van verlies, depressie en woede

Demetra George: “De bedoeling van 'Het mysterie van de donkere maan' is om op een andere manier naar de duisternis te gaan kijken. Hopelijk komt de lezer tot de conclusie dat de donkere fase van iedere cyclus een fase is van herstel en vernieuwing; een tijd van mysterie, wijsheid en genezende krachten - en niet een van angst en onwetendheid – allemaal geschenken van het mysterie van de donkere maan.”

Uittreksel


 Blz. 203: Lilith in de Hebreeuwse traditie

De volgende laag van beeldvorming van Lilith als duivelin komt van de joden, waar ze een centrale plek in de joodse demonenleer had gekregen. In het vroege deel van het eerste millennium v.Chr. vielen de joden Kanaän binnen en gingen later in Babylonië in ballingschap, waar ze de plaatselijke mythologie en gebruiken tot zich moesten nemen. In Lilith's koninkrijk Kanaän konden de priesters hun vrouwen niet afhouden van het bidden tot de Vruchtbaarheidsgodin, Anath, haar aanbidders werd promiscuïteit voor het huwelijk toegestaan. De profeten hekelden de Israëlische vrouwen omdat ze deze praktijk volgden en maakten Lilith te schande als kwade en onnatuurlijke geest in een poging de eisen van hun vrouwen voor seksuele vrijheid te onderdrukken.

De meeste van de Hebreeuwse legenden over Lilith waren ontwikkeld na de Babylonische ballingschap (586 v.Chr.) en de Romeinse deportatie van de joden (70 n.Chr.). Ze namen de namen van verschillende demonen uit Babylonië terug, waaronder die van Lilith. De enige keer dat Lilith in de Bijbel  verschijnt is in het Oude Testament wanneer Jesaja de dag dat Jahweh wraak neemt beschrijft, wanneer het land in een verlaten wildernis zal veranderen, en zegt: 'De wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren daar ontmoeten, en de duivel zal zijn metgezel toeroepen; en Lilith zal zich aldaar nederzetten, en ze zal een rustplaats voor zich vinden' (Jesaja 34:14).

Verbanning was een bedreiging voor de overleving van de joden; in hun machteloze toestand moesten joodse mannen zich verzekeren van hun mannelijkheid. Het was daarom nodig dat hun vrouwen geprogrammeerd werden om onderdanig te zijn en de belangen van mannen, familie en de gemeenschap te steunen, en niet die van henzelf. Het bewijzen van mannelijkheid werd ook gedefinieerd als het vermogen om kinderen te krijgen, hetgeen in ballingschap essentieel was voor het voortzetten van het ras; dus elke vorm van dreiging voor de potentie van een man of zijn nakomelingen stond gelijk aan uitsterven. Het idee waar Lilith voor stond, dat van een seksueel onafhankelijke vrouw die controle had over zwangerschap, was in tegenstrijd met de overleving van het ras.

Met het vestigen van hun stamboom moesten de joodse patriarchen strijd leveren met de twee verschillende versies in Genesis over de schepping van de man en de vrouw. Genesis 1 belichaamt het eerdere geloof dat het universum geschapen werd door het samengaan van Vader Hemel en Moeder Aarde, en 1 vertelt dat God de eerste man en vrouw op hetzelfde moment creëerde. In de latere versie, Genesis 2, is te lezen dat de vrouw later kwam en dat ze een aanhangsel van de man was. De nieuwe monotheïstische religie, die maar één god aanbad, moest de sporen van vrouwelijke godheden verwijderen en de godinnenverering onderdrukken. Lilith is het deel van de Grote Godin dat onderdrukt is en in de periode na de komst van de Bijbel is verjaagd. Vrouwelijke aanbidding ging ondergronds en overleefde alleen in de vervormde projecties van de ergste angsten van mannen over hun mannelijkheid en potentie.

Lilith en Adam.

Dit is de achtergrond voor de ontwikkeling van de volgende fase van Lilith als de eerste vrouw van Adam, voordat hij samenkwam met Eva. Lilith verliet hem en werd toen in de Hebreeuwse mythologie getransformeerd tot kwaadaardig verleidster, demonenmoeder en kindermoordenaar. Dit verhaal werd ontwikkeld in de Babylonische Talmoed, de Zohar, en het Alfabet van Ben Sira, die allemaal buiten Israël waren geschreven, vermoedelijk na 70 n.Chr., hoewel ze zich baseren op eerdere mondelinge en schriftelijke verhalen.

De eerste Bijbelse beschrijving van de Schepping vertelt dat God de eerste man en eerste vrouw tegelijkertijd schiep. 'En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze' (Genesis 1:27). Joodse legenden vertellen dat deze vrouw Lilith was. Het Alfabet van Ben Sira, een vroeg joods commentaar op de Bijbel, dat rond 1000 n.Chr. geschreven werd, verweeft diverse vroegere versies van de schepping en het subversieve concept van de gelijkheid van vrouwen.

Nadat de Heer de eerste mens, Adam, creëerde, zei hij: Het is niet goed voor Adam om alleen te zijn.' Hij maakte een vrouw, ook van de aarde, en hij noemde haar Lilith. Ze kregen meteen ruzie. Ze zei: 'Ik zal niet onder je liggen.' Hij zei: 'Ik zal niet onder je liggen, maar op je. Want jij bent ervoor gemaakt om onder me te zijn en ik boven jou.' Ze antwoordde: 'We zijn aan elkaar gelijk want we komen beiden uit de aarde.' Ze luisterden niet naar elkaar. Toen Lilith zich realiseerde wat er gebeurde, sprak ze de Onverwoordbare Naam van God uit en vloog weg door de lucht.

Recensie

door Tsenne Kikke

Verscheen eveneens op onze frontpagina.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht