ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfherstel van binnenuit

Pascale Bruinen

Zelfherstel van binnenuit Type: Hardcover
Uitgever:
Gewicht: 780 gram
Aantal Pagina's: 400
ISBN: 90-2021-800-X
ISBN-13: 978-90-2021-800-8
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 25

Korte Inhoud


Met 'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen.

Neem de regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of chronisch ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn, gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen.

Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op basis van:

- wetenschappelijk onderzoek;
- haar eigen ervaring met zelfheling;
- de succesvolle ervaringen van anderen;
- praktische oefeningen;
- en tips en adviezen.

Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.

Uittreksel


Woord vooraf

Dit boek is voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar eigen gezondheid. Voor eenieder die het voorrecht ervaart gezond te zijn en dit graag zo wil houden. Voor al die mensen die na een vervelende of akelige diagnose niet lijdzaam willen afwachten totdat hun operatie of behandeling begint, maar zelf in actie willen komen om hun gezondheid te bevorderen. Voor al degenen die in bange afwachting de dagen, uren en minuten aftellen totdat ze de uitslag krijgen of iets goed- of kwaadaardig  is.  Maar zeker ook voor alle chronisch zieke patiënten die geen genoegen willen nemen met de dooddoener ‘Leer er maar mee leven’.

De wachttijd tot aan je operatie of uitslag is doorgaans een zeer stressvolle aangelegenheid. Hetzelfde geldt voor het dagelijks moeten omgaan met pijn en andere beperkingen bij chronische ziektebeelden. Deze situaties kunnen gevoelens van angst, machteloosheid en spanning oproepen. De fnuikende onzekerheid over je gezondheid gaat vaak ten koste van je levenskwaliteit, bijvoorbeeld door verstoring van je nachtrust. Bovendien ondermijnen zowel de langdurige stress als het slaapgebrek je immuunsysteem en dat is juist het laatste waar je lichaam dan behoefte aan heeft.

Dit hoeft echter niet zo te zijn!

Want ook al heb je een chronische of zelfs levensbedreigende ziekte, er is altijd iets dat je – naast je medische behandeling en medicatie – voor jezelf kunt doen om je welzijn, gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Dit boek focust op de power of possibility, oftewel de kracht van wat wél mogelijk is.

Hiermee wil ik niet zeggen dat het leven honderd procent maakbaar is. Zo speelt erfelijke aanleg een bepaalde rol, zij het niet zo’n grote als je misschien altijd hebt gedacht. Maar ook los daarvan kun je altijd ziek worden, een ongeval krijgen of gewoon domme pech hebben. Het menselijk leven is kwetsbaar en er gebeurt genoeg waar je geen of nauwelijks invloed op hebt, al doe je nog zo hard je best. De wereldwijde Covid-19-crisis heeft dit nog maar eens al te duidelijk gemaakt.

Omdat de kosten van gezondheidszorg de pan uit rijzen, integrale geneeskunde en zelfredzaamheid steeds belangrijker worden en de medische opties bij vele ernstige ziektebeelden ondanks alle vooruitgang op een gegeven moment zijn uitgeput, is het meer dan ooit noodzakelijk om te gebruiken wat je van nature zelf al ‘in huis’ hebt: een uitermate krachtig middel dat in staat is tot grootse prestaties op het vlak van je gezondheid. Dat middel is jouw denk-, voel- en verbeeldingskracht. Want daar, in het domein van je geest, bevindt zich de hoofdingang naar het zelfherstellen-de vermogen van je lichaam. Gebruikmaken van dit natuurlijke zelfherstellende vermogen is niet complementair, maar primair en elementair.

Nu de gemiddelde levensverwachting in 2060 geschat wordt op 86 jaar voor mannen en 90 jaar voor vrouwen en het aantal honderdplussers tegen 2040 zal zijn verviervoudigd, is het cruciaal om nu al leefstijlaanpassingen te doen zodat je die respectabele leeftijden ook zo gezond mogelijk kunt bereiken.

Veel mensen weten inmiddels wel dat niet-roken, geen of een beperkte inname van alcohol, gezond eten, veel bewegen, voldoende slapen en  ntspanning effectieve middelen zijn om aan preventie of gezondheidsbevordering te doen. Maar wat de meesten niet weten, is dat uit onderzoek blijkt dat hoe je denkt over je gezondheid en veroudering in grote mate bepalend is voor beide en soms zelfs de meeste impact heeft van allemaal.

Daarom pleit ik ervoor dat bewust gebruikmaken van de kracht van gedachten, gevoelens en overtuigingen standaard wordt opgenomen in het huidige aanbod aan leefstijlinterventies. Ook de zes positieve gezondheidsspaken – lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren - zijn ieder weliswaar zeer belangrijk maar worden pas in beweging gezet dankzij het wiel dat geestkracht heet en alles aanstuurt.

Omdat geestkracht zo cruciaal is voor je gezondheid neem ik je graag mee op een ontdekkingsreis naar fascinerende fenomenen die de innige verbinding tussen lichaam en geest belichten. Beide blijken zelfs zo hecht met elkaar te zijn verweven dat de Indiase arts, schrijver en spiritueel leider Deepak Chopra ze treffend aanduidt als bodymind. Geest en lichaam beïnvloeden elkaar en vormen samen één geheel. Dat baseer ik niet op zweverige prietpraat maar op feiten die enerzijds voortvloeien uit wetenschappelijke studies (evidence based) en anderzijds uit de opmerkelijke verhalen van ervaringsdeskundigen die hun gezondheid met succes in eigen hand hebben genomen, onder wie ikzelf (practice based).

Het zaadje voor dit boek is namelijk geplant toen ik in september 2016 volkomen onverwacht werd geconfronteerd met tegenslag.

----

Destijds heb ik bewust mijn geestkracht ingezet om mijn gezondheid en herstel te optimaliseren. De wonderlijke afloop overtrof zelfs mijn eigen verwachtingen en heeft zo’n grote indruk op me gemaakt dat ik zoveel mogelijk te weten wilde komen over dit intrigerende verschijnsel. Zo is dit zaadje uitgegroeid tot een jarenlange zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van alle manieren waarop de geest het lichaam aanzet tot zelfherstel. Daarbij viel ik van de ene verbazing in de andere. Bovendien realiseerde ik me al snel dat mijn ervaring weliswaar bijzonder was, maar dat iedereen de potentie heeft om soortgelijke resultaten te behalen. Daarvoor heb je wel een praktische ‘doe-het-zelf handleiding’ nodig, de wil om in actie te komen en – eenmaal begonnen – een behoorlijke portie doorzettingsvermogen. Want om op deze natuurlijke manier duurzame positieve gezondheidseffecten te bewerkstelligen is nu eenmaal enige tijd, toewijding en betrokkenheid nodig. Hoeveel tijd hangt af van wat je wilt bereiken. Sommige gunstige uitwerkingen op het lichaam treden al vrij snel op, al zul je die zelf niet meteen merken. Andere vergen een langere tijdsinvestering alvorens een merkbaar resultaat ontstaat.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat geestkracht geen wondermiddel is noch een kant-en-klare oplossing. Succes is dus helaas niet in 100% van de gevallen gegarandeerd. Maar dit is evenmin zo bij eender welke medicatie of medische behandeling. Wat ik wel 100% zeker weet is dat het alleszins de moeite waard is om het te proberen!

Vandaar dat ik mijn opgedane kennis en ervaring ben gaan delen door het geven van workshops en lezingen. Maar nu is er ook een boek dat niet alleen de theorie achter zelfherstel van binnenuit toelicht, maar eveneens praktische oefeningen en handige tips geeft waarmee je je welzijn kunt optimaliseren. Dit boek leert je kortom hoe jij met jouw geestkracht je gezondheid en levensverwachting in positieve zin kunt beïnvloeden, soms zelfs in schijnbaar uitzichtloze situaties.

Deel I gaat over de hechte connectie tussen lichaam en geest. Het laat overtuigend zien dat de geest leidend is en het lichaam volgt. Hier leg ik uit wat ik versta onder ‘geestkracht’, geef ik wetenschappelijk onderbouwde voorbeelden van mind over matter en toon ik aan dat je mindset – het geheel van jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen – niet alleen een grote invloed heeft op jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, maar ook op je levensduur.

Ook sta ik uitgebreid stil bij de gevaren van chronische stress. Een van de oorzaken daarvan is een (langdurig) negatieve mindset. Daarom deel ik praktische oefeningen en tips voor hoe je uit zo’n negatieve gedachtespiraal kunt komen. Maar ook de gezondheidsrisico’s  van onbewuste beïnvloeding door negatieve stereotypen over veroudering komen ruimschoots aan bod.

Daarnaast bespreek ik mental-managementtechnieken zoals mediteren, affirmeren (het herhaaldelijk doen van positieve krachtige uitspraken) en visualiseren (met gesloten ogen zo levendig mogelijk bepaalde beelden in je geest oproepen), die alle drie biologische effecten hebben op je lichaam. Maar dit eerste deel zou niet compleet zijn als er geen ruime aandacht wordt geschonken aan het placebo-effect en het nocebo-effect. Doorgaans wordt met het placebo-effect gedoeld op de situatie dat een suikerpilletje (een tablet zonder enige werkzame stof ), een nepbehandeling of een schijnoperatie toch blijkt te leiden tot klachtenvermindering of in uitzonderlijke gevallen  zelfs tot volledige genezing. Bij het nocebo-effect ontbreekt juist de overtuiging dat een medicijn of therapie zal werken of dat genezing mogelijk is, met klachtenvermeerdering of in extreme gevallen zelfs (versneld) overlijden tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat jouw overtuigingen en verwachtingspatroon hierbij een doorslaggevende rol spelen.

Hoewel zeker niet alle aangehaalde wetenschappelijke studies voldoen aan het ideaalbeeld dat ze grootschalig, van recente datum, universeel toepasbaar en succesvol gerepliceerd (herhaald) zijn of uitsluitend statistisch significante resultaten behelzen, is de wetenschappelijke rode draad uit alle onderzoeken volstrekt helder en onmiskenbaar: je geest kan je lichaam aanzetten tot het behalen van ronduit wonderbaarlijke resultaten.

Dit zie je terug in de buitengewone ervaringen van gewone mensen die zich niet wilden neerleggen bij hun prognose. Zij hebben allemaal bewust de eigen regie genomen over hun gezondheid en hebben zo bijzondere resultaten weten te bereiken waar we allemaal iets van kunnen leren. Met deze verhalen hoop ik jou te inspireren om er datgene uit te halen waar jij behoefte aan hebt, wat bij jou past en goed voelt.

Zo wordt onomstotelijk aangetoond dat je mindset je gezondheid zowel kan beschermen als beschadigen.

Deel  II, ‘Optimaal  Integraal!’ bestaat uit een praktische handleiding waarmee jij zelf aan de slag kunt om jouw zelfherstellende vermogen te optimaliseren. Dit kan uitstekend van pas komen als je je zo goed mogelijk wilt voorbereiden op een operatie of behandeling maar ook als je wordt geconfronteerd met een nare diagnose.

In dit tweede deel zoom ik nader in op alles wat ik zelf met succes heb gedaan toen ik plotsklaps werd geconfronteerd met de noodzaak van een zware spoedoperatie waarvan de goede of levensbedreigende uitkomst pas tijdens de ingreep duidelijk zou worden. Omdat een eerdere bijzondere ervaring met de kracht van de menselijke geest mijn leven totaal op de kop had gezet, had ik me sindsdien intensief hierin verdiept. Zodoende kende ik het placebo-effect en wist ik dat de hersenen heel vatbaar zijn voor suggestie. Als er positieve gezondheidseffecten konden optreden door een suikerpil – hetgeen een suggestie is van buitenaf – moest dit volgens mij ook mogelijk zijn door autosuggestie, oftewel door jezelf ervan te overtuigen dat je gezond bent. Een vorm van zelfhypnose, zo je wil.

Omdat het erop of eronder was, heb ik in de tweeënhalve week tot aan mijn operatie de principes die ten grondslag liggen aan het placebo-effect bewust toegepast. Daarom was het mijn topprioriteit om een diep geloof in de best mogelijke uitkomst in mezelf te ‘installeren’. Dit heb ik gedaan met behulp van een programma dat ik ‘Optimaal Integraal!’ heb gedoopt. Het bestaat enerzijds uit ‘buitenwerk’ zoals gezond eten, sporten, wandelen, het onderhouden van warme sociale contacten, zoveel mogelijk lachen, inspirerende boeken lezen, vrolijke muziek luisteren en liefdevolle aandacht aan mezelf en mijn omgeving schenken, en anderzijds uit ‘binnenwerk’, zoals dagelijks mediteren, affirmeren en visualiseren. Dankzij dit programma is het mij niet alleen gelukt om topfit, ontspannen en vol vertrouwen de OK in te gaan, maar heb ik letterlijk aan den lijve ondervonden dat het lichaam zelfhelende krachten heeft en dat hetgeen je écht gelooft leidend is voor je gezondheid.

Je hebt dus meer invloed op je gezondheid dan je denkt.

Laat dit boek daarom een uitnodiging zijn om niet alleen te vertrouwen op je dokter en je medicijnen, maar ook en misschien wel vooral op de ontzagwekkende kracht van je geest en de wijsheid, vergevingsgezindheid en zelfhelende capaciteiten van je lichaam.

Pascale Bruinen
 

Recensie

door Tsenne Kikke

Extra info vind je op deze website via deze link

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht