ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Gelukkiger dan je denkt

Originele titel: The meaning of happiness

Alan Watts

Gelukkiger dan je denkt Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 395 gram
Aantal Pagina's: 240
ISBN: 90-202-1573-6
ISBN-13: 978-90-202-1573-1
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


We kennen allemaal mindere periodes in ons leven, bijvoorbeeld: bij verlies, verdriet of rouw. Onze eerste reactie is vaak om op zoek te gaan naar oplossingen. Die moeten dan buiten onszelf liggen; in anderen, in omstandigheden, of in spullen. Of we geven onszelf de schuld van onze ellende en proberen eindeloos en krampachtig onszelf dan maar te veranderen.

Alan Watts adviseert niets van dit alles. In 'Gelukkiger dan je denkt' wijst hij ons op de mogelijkheid van totale acceptatie. Hoe word ik gelukkig? Door ‘ja’ te zeggen tegen alles wat je ervaart, voelt en weet. In zijn prikkelende stijl vol humor laat Alan Watts ons zien dat het sowieso onmogelijk is om weg te rennen van ons eigen leven. Wie echt, van binnenuit, leert in te zien dat alles wat er is goed is zoals het er is, zal ook inzien dat hij eigenlijk al gelukkig is.

Wil jij graag meer weten over de mogelijkheid van totale acceptatie? Reserveer dan nu 'Gelukkiger dan je denkt'...

Het is mogelijk om meer geluk te ervaren in je leven! In 'Gelukkiger dan je denkt' zal je ontdekken...

... hoe je gelukkig wordt door totale acceptatie
... wat je kan doen in de moeilijke periodes van je leven
... hoe je ‘ja’ kan zeggen tegen alles wat je ervaart, voelt en weet
... hoe Alan Watts als geen ander de oosterse en westerse spiritualiteit met elkaar weet te verbinden

- Alan Watts (1915 - 1973) is een van de meest gelezen filosofen van de vorige eeuw en geniet tegenwoordig een ware cultstatus. Hij was gefascineerd door het boeddhisme, hindoeïsme en taoïsme en vervulde een belangrijke rol in het vertalen van het oosterse gedachtegoed naar het Westen.

Uittreksel


INTRODUCTIE

Gedurende de afgelopen vijftig jaar zijn twee invloeden de psyche van de Westerse beschaafde wereld binnengedrongen. Beide hebben een diepgaande, doch geleidelijke uitwerking op onze levenshouding. Eén van deze invloeden is vanuit het Westen zelf op het toneel verschenen, terwijl de andere uit verre Oosten afkomstig is. Aanvankelijk zag niemand dat deze twee invloeden iets met elkaar gemeen hadden, maar nu we er meer ervaring mee hebben, wordt het duidelijk dat zij in wezen niet alleen nauw met elkaar verbonden zijn, maar ook dat hun uitwerking veel verder reikt dan waar zij door deskundigen worden bestudeerd.

De eerste invloed, een product van het Westen, is de vorm van wetenschappelijke psychologie die wordt geassocieerd met de namen Freud en ]ung, en die haar onderzoek en toepassing baseert op het idee van de onbewuste geest. Deze vorm van psychologie heeft een zuiver praktisch doel, namelijk: het genezen van mensen met een psychische aandoening. De tweede invloed is een product van het Oosten: de wijsheid van het oude India en China, die pas relatief recent in al haar facetten aan ons is geopenbaard door het werk van geleerden op het gebied van het Sanskriet, Pali, Chinees en Japans.

Aanvankelijk dacht men dat de wijsheid die zij onthulden alleen voor academici interessant was, en als het aan de miserable vanité des savants had gelegen, zou de rijkdom van het hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme net zozeer voorbehouden zijn gebleven aan geleerden als de Romeinse wet en Egyptische hiërogliefen. Men zag echter al snel in dat de rijkdom van deze spirituele literatuur niet alleen mooi was om te lezen en zich in te verdiepen. Men zag er ook de praktische toepasbaarheid van in. De ideeën en principes, die erin werden beschreven, waren niet alleen net zo toepasbaar op onze eigen tijd en situatie als op het oude Oosten. Ze  boden ook een leidraad voor hoe we konden omgaan met problemen die ons na aan het hart lagen. Bovendien leken ze iets te kunnen toevoegen aan de wijsheid van het Westen, ook al waren de ideeën en  principes niet helemaal nieuw voor ons.

Voor deskundigen op dit gebied kan het interessant zijn om zich te verdiepen in de verbanden tussen oosterse religie en de psychologie van het onbewuste, maar het doel van dit boek reikt veel verder. Want, geen van beide ontwikkelde zich oorspronkelijk puur ten behoeve van deskundigen. Beide hebben als doel het bijstaan van de mensheid als geheel, en aangezien zowel binnen de oosterse religie als in de westerse psychologie van het onbewuste vergelijkbare onderzoeksmethoden worden gebruikt, hebben beide tot vergelijkbare conclusies geleid, of  wellicht beter gezegd, tot vergelijkbare ‘werkhypothesen’. Deze  vorm van psychologie leert ons dat het bewuste zelf van de mens en zijn vermogen om zijn verstand te gebruiken en emoties te ervaren en uiten, de uiterlijke verschijningsvormen zijn van een verborgen, geestelijk universum, waarin de werkelijke oorsprong van zijn gedachten en handelingen kan worden aangetroffen.

Met andere woorden: volgens deze psychologie is het ware zelf van de mens veel meer dan zijn bewuste ‘ego’ of ‘ik’ dat het onwetende instrument is van het onbewuste, of van de ‘natuur-in-de-mens’. Wanneer het ego zich hier niet van bewust is, eigent het zich vermogens en bekwaamheden toe die het in conflict brengen met het onbewuste. Het grootste deel van onze  psychische problemen komen voort uit dit conflict. Maar wanneer we ons bewust worden van de beperkingen van het ego, en zijn relatie met het onbewuste begrijpen, is het mogelijk om geestelijke gezondheid tot stand te brengen. Dit lijkt opvallend sterk op de vele oosterse leringen wanneer we de term ‘onbewust’ of ‘natuur-in-de-mens’ vervangen door oosterse termen, zoals Tao, Brahman en dergelijke, die verwijzen naar het (voor ons) onbekende zelf van zowel de mens als het leven, of de natuur.

We moeten ons dus verder in deze overeenkomsten verdiepen...

Recensie

door Tsenne Kikke

In 'Gelukkiger dan je denkt' vertelt Alan Watts over de gemoedstoestand die totale acceptatie genoemd wordt: een 'ja' zeggen tegen alles wat we ervaren, voelen en weten.

Boeken over het thema 'geluk' gaan meestal over het veranderen van jouw omstandigheden, of van jezelf. In 'Gelukkiger dan je denkt' noemt Alan Watts niets van dat alles. Wel vertelt hij in zijn prikkelende stijl vol humor over een gemoedstoestand die 'totale acceptatie' wordt genoemd. Een "ja' zeggen tegen alles wat we ervaren, voelen en weten in plaats van vruchteloos worstelen om iets of iemand anders te zijn. Alsof het mogelijk is om weg te rennen van je eigen leven...

Wat hebben de oosterse en westerse psychologie samen te zeggen over het moeilijk te vatten en urgente onderwerp van het geluk van de mens? Het concept van dualiteit, een veelvoorkomend thema in het werk van Alan Watts, komt hierbij naar voren met de stelling dat we enkel geluk kunnen ervaren wanneer we ook verdriet doorstaan, en dat dit soort tegengestelden elkaar uiteindelijk aanvullen. 'Gelukkiger dan je denkt' schreef Alan Watts op zijn 24ste en is nu voor het eerst in het Nederlands verschenen. Een échte aanrader is het alleszins!

Meer info hierover vind je via deze link.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht