ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De vijf inzichten

Originele titel: The Fifth Agreement

Don Miguel Ruiz & Don Jose Ruiz

De vijf inzichten Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 150 gram
Aantal Pagina's: 127
ISBN: 90-202-0926-4
ISBN-13: 978-90-202-0926-6
Categorie: Sjamanisme
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


In deze speciale uitgave staan de vijf inzichten van Don Miguel Ruiz en zijn zoon Don Jose Ruiz kernachtig en compact beschreven. De vier inzichten zijn de inmiddels bekende leefregels gebaseerd op oude Tolteekse wijsheid.  Ze luiden:

- Wees onberispelijk in je woorden.
- Vat niets persoonlijk op.
- Ga niet uit van veronderstellingen.
- Doe altijd je best.

Het vijfde inzicht – ‘Wees kritisch, maar leer te luisteren’ - geeft je de mogelijkheid een dieper niveau van bewustzijn te bereiken. Je wordt teruggebracht naar de authenticiteit waarmee we geboren worden en leert jezelf volledig accepteren.

Don Miguel Ruiz is sjamaan en wijdt zich aan het verspreiden van de Tolteekse wijsheid. Bij AnkhHermes verscheen eerder: 'De vier inzichten', 'Meesterschap in liefde' en 'Het vijfde inzicht'.

Don Jose Ruiz is de zoon van Don Miguel Ruiz en wijdt zich aan het verspreiden van de Tolteekse wijsheid. De afgelopen zeven jaar heeft hij verschillende lezingen gegeven over de hele wereld

Uittreksel


Blz. 53, en volgende: Waarheid of fictie
 
Het derde inzicht: ga niet uit van veronderstellingen

Honderden, ja zelfs duizenden jaren lang hebben mensen geloofd dat er in de menselijke geest een conflict bestaat - een conflict tussen goed en kwaad. Maar dat is niet waar. Goed en kwaad zijn slechts het resultaat van het conflict, want het echte conflict is dat tussen waarheid en leugen. Misschien zouden we wel kunnen stellen dat alle conflict het resultaat is van leugen, want de waarheid kent in het geheel geen conflict. De waarheid hoeft zichzelf niet te bewijzen - ze bestaat, of we erin geloven of niet. Maar leugens bestaan alleen als we ze creëren en kunnen alleen maar overleven als we erin geloven. Leugens zijn een verdraaiing van het woord, ze verdraaien de betekenis van een boodschap, en die verdraaiing, die vertekening, zit in de reflectie, in de menselijke geest. Leugens zijn niet echt. Ze zijn onze creatie, maar we blazen ze leven in opdat ze in de virtuele realiteit van onze geest echt lijken.

Toen ik een tiener was, vertelde mijn grootvader me deze simpele waarheid, maar het kostte me jaren om die werkelijk te begrijpen omdat ik altijd dacht: Hoe kunnen we de waarheid kennen? Ik gebruikte symbolen in mijn poging de waarheid te begrijpen, terwijl de ware waarheid is dat symbolen niets over de waarheid zeggen. De waarheid bestond namelijk allang voordat mensen symbolen schiepen.

Als kunstenaars vertekenen we altijd de waarheid met symbolen, maar dat is niet het probleem. Zoals we hiervoor al hebben opgemerkt, ontstaat het probleem wanneer we die vertekening gaan geloven, want sommige leugens zijn weliswaar tamelijk onschuldig, maar andere kunnen dodelijk zijn. Laten we eens kijken hoe we het woord kunnen gebruiken om een verhaal, een soort bijgeloof, over een stoel te creëren. Wat weten we over een stoel? We kunnen zeggen dat een stoel gemaakt is van hout, of van metaal, of van stof, maar wat we daarmee doen is niets anders dan symbolen gebruiken om uiting te geven aan een bepaalde zienswijze. De waarheid is dat we niet écht weten wat het object is. Maar we kunnen het woord met al ons gezag gebruiken om aan onszelf en iedereen om ons heen een bepaalde boodschap over te brengen: 'Deze stoel is lelijk. Ik vind deze stoel afschuwelijk.'

De boodschap is al verdraaid en dat is dan nog maar het begin. We kunnen zeggen: 'Wat een stomme stoel. Ik denk dat iedereen die in die stoel wil zitten ook stom is. Ik vind dat we die stoel moeten vernietigen, want als iemand erin gaat zitten en hij dan uit elkaar valt, valt die persoon ook en kan hij of zij een heup breken. Absoluut - die stoel deugt niet! Laten we een wet opstellen tegen de stoel, zodat iedereen weet dat die stoel een gevaar is voor de samenleving. Van nu af aan is het verboden in de buurt van die slechte stoel te komen!'

Als we deze boodschap aan anderen overdragen, zal iedereen die de boodschap ontvangt en het ermee eens is bang worden voor de slechte stoel. En het zal niet lang duren of mensen worden zo bang voor de stoel dat ze er nachtmerries over beginnen te krijgen. De slechte stoel wordt een obsessie voor hen - zo erg dat ze die natuurlijk wel moeten vernietigen voordat de stoel hen vernietigt.

Zie je nu wat we met het woord kunnen bewerkstelligen? De stoel is gewoon een ding. Dat ding bestaat en dat is de waarheid. Maar het verhaal dat we over de stoel verzinnen is niet de waarheid - het is een soort bijgeloof. Het is een vertekende boodschap en die boodschap is de leugen. Als we de leugen niet geloven - geen probleem. Maar als we de leugen wél geloven en die aan andere mensen willen opdringen, kan dat leiden tot wat wij het kwaad noemen. Natuurlijk heeft wat wij het kwaad noemen verschillende niveaus, afhankelijk van onze persoonlijke macht. Sommige mensen zijn in staat de hele wereld in een enorme oorlog mee te slepen waarin miljoenen mensen om het leven komen. Over de hele wereld zijn er tirannen die andere landen binnenvallen en de bevolking van die landen uitmoorden omdat die tirannen in leugens geloven.

Het valt ons nu niet meer moeilijk te begrijpen waarom er in de menselijke geest - en alleen maar in de menselijke geest, de virtuele realiteit (want in de rest van de natuur bestaat het niet) - sprake van een conflict is. Er zijn miljarden mensen die al die door ons gecreëerde symbolen in hun hoofd verdraaien en daardoor dus vertekende boodschappen overdragen. Dat is in feite wat de mensheid is overkomen. Ik denk dat dit het antwoord is op de vragen waarom alle oorlogen bestaan, waarom er zoveel onrecht en misbruik bestaan, waarom de droom die we hel noemen zich op grote schaal in de mensenwereld manifesteert. De hel is niets anders dan een droom vol leugens.

Houd in gedachten dat onze droom beheerst wordt door wat we geloven, en wat we geloven zou waarheid, maar ook fictie kunnen zijn. De waarheid leidt ons tot authenticiteit, tot geluk. Leugens daarentegen zijn verantwoordelijk voor beperkingen in ons leven en bezorgen ons lijden en drama. Ieder die in waarheid gelooft, leeft in de hemel. Maar wie in leugens gelooft zal zich vroeg of laat in de hel blijken te bevinden. We hoeven niet te sterven om naar de hemel of de hel te gaan - de hemel is hier op aarde om ons heen, net zoals de hel dat is. De hemel is een zienswijze, een geestesgesteldheid, en datzelfde geldt voor de hel. Het is duidelijk dat leugens elke show in ons hoofd regisseren. Mensen creëren de leugens en vervolgens hebben die leugens de mensen in hun greep. Maar vroeg of laat dient de waarheid zich aan en leugens kunnen in de tegenwoordigheid van de waarheid niet overleven.

Eeuwen geleden geloofden mensen dat de aarde plat was. Sommigen zeiden dat olifanten de aarde droegen en dat gaf hen een veilig gevoel. 'Goed, we weten nu dus dat de aarde plat is.' Maar inmiddels weten we dat dat niet het geval is. Het geloof dat de aarde plat was, werd als de waarheid beschouwd waar bijna iedereen het mee eens was. Maar werd die veronderstelling daarmee waar?

Een van de grootste leugens die we in de huidige tijd horen is: 'Niemand is volmaakt.' Dat is een prachtig excuus voor ons gedrag en bijna iedereen stemt ermee in, maar is die bewering waar? Helemaal niet - ieder mens in deze wereld is volmaakt, maar we hebben deze leugen al sinds we kinderen waren gehoord en daardoor blijven we over onszelf oordelen tegen de achtergrond van een beeld van volmaaktheid. We blijven voortdurend op zoek naar volmaaktheid en in onze zoektocht merken we dat alles in het universum volmaakt is behalve de mensen. De zon is volmaakt, de sterren zijn volmaakt, de planeten zijn volmaakt, maar als het op de mens aankomt zeggen we 'Niemand is volmaakt.' De waarheid is echter dat alles in de schepping volmaakt is - ook de mensen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Het eerste inzicht: Wees onberispelijk in je woorden

'Bedenk eens hoe vaak je hebt geroddeld over degene van wie je het meest houdt om steun van anderen voor je standpunt te krijgen. Maar jouw mening is niet meer dan alleen maar jouw zienswijze. Jouw mening komt voort uit jouw overtuigingen, jouw eigen ego, jouw persoonlijke droom. Als we onberispelijk in onze woorden worden, zal onze geest geleidelijk aan worden gereinigd van al het emotionele gif en zullen we dus anders gaan communiceren in onze relaties.'

Het tweede inzicht: Vat niets persoonlijk op

'Als je er een gewoonte van maakt je niets persoonlijk aan te trekken, hoef je geen belang meer te hechten aan wat anderen doen of zeggen. Je zult alleen op jezelf moeten vertrouwen om tot verantwoorde keuzes te komen. Je bent nooit verantwoordelijk voor wat anderen doen, je draagt alleen verantwoordelijkheid voor jezelf. Als je dit begrijpt en dingen dus niet meer persoonlijk opvat, kun je nauwelijks meer worden geraakt door de willekeurige meningen of daden van anderen.'

Het derde inzicht: Ga niet uit van veronderstellingen

'Bijna alle drama en verdriet in je leven is veroorzaakt door uit te gaan van veronderstellingen en het persoonlijk opvatten van woorden en daden. Omdat we iets niet begrijpen, bedenken we iets, iets wat het zou kunnen betekenen, en als de waarheid dan aan het licht komt, blijkt onze veronderstelling nergens op te slaan. Daarom is het altijd beter om vragen te stellen dan om uit te gaan van veronderstellingen.'

Het vierde inzicht: Doe altijd je best

'De eerste drie inzichten zullen alleen dan werken wanneer je altijd je best doet. Verwacht niet dat je altijd in staat zult zijn onberispelijk in je woorden te zijn. Je vaste gewoontes zijn zó ingeslepen in je geest, dat het je niet altijd zal lukken. Maar je kunt 'je beste best' doen om onberispelijk in je woorden te wórden. Verwacht evenmin dat je nooit meer iets persoonlijk zult opvatten, maar doe je best ervoor. En verwacht ook niet dat je nooit meer van een veronderstelling zult uitgaan. Maar je kunt het in ieder geval proberen. Oefening baart kunst.'

Volgens de Tolteken was het leven een collectieve droom, die we met z'n allen door onze gedachten hebben gecreëerd. Ieder van ons schept in gedachte zijn (droom)wereld, die natuurlijk wordt beïnvloed door wat we vanuit de buitenwereld meekrijgen.

We maken afspraken met elkaar over hoe de wereld in elkaar zit. En we maken afspraken met onszelf. Volgens de Mexicaanse sjamaan Don Miguel Ruiz onderscheidden de Tolteken vijf van zulke belangrijke afspraken, die je met jezelf kunt maken, gekend onder de naam 'De vijf inzichten'.

'De vijf inzichten' is een echte aanrader! Het is een gecomprimeerde versie van 'De vier inzichten' en 'Het vijfde inzicht'. Of die vijf inzichten nu van de Tolteken afkomstig zijn, of van de bewoners van de een of andere buitenaardse planeet, is minder belangrijk dan de waarheden die de inhoud ervan reflecteert. Zelden zal ik de inhoud van een boek zo sterk aanprijzen. Ook mensen, die bijvoorbeeld aan ZelfKennis doen, gebaseerd op de leerstellingen van Gurdjieff, zullen er baat bij hebben en ervan kunnen genieten - beloofd!

Nieuwe zaken staan er natuurlijk niet in. Tenslotte bestaat er weinig nieuws onder de zon. Zeer veel dingen zul je herkennen - maar, met dit verschil: je wordt jezelf méér bewust van het herkende.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht